शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

AMDA Nepal

Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and was officially registered in the government office as a NGO in 1990. It is a humanitarian, nonprofit-making, non-political, non-sectarian, Non-Governmental Organization working with its mission to promote the health and well-being of the underprivileged and marginalized people under the slogan "Better quality of life for better future." AMDA Nepal is providing curative and preventive health services through its hospitals and projects in different parts of Nepal.

Details / requirements:

सूचना नं. 009081

मितिः २०८०।०१।०७

शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०१।०७

आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक केही कार्यालय उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकाले इजाजत प्राप्त इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूबाट यो सूचना (009081/AMDA/CO/ 2079/80) प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन आह्वान गरिएको छ । यस सूचना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि आम्दा नेपालको वेव साइट (www.amda.org.np) वा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

आम्दा नेपाल

गोकर्णेश्वर-६, जोरपाटी, काठमाण्डौं

फोन नं.-०१-४९१०२३५, ४९११४१

Overview

Category Expression of Interests, Tender Notice, Bid
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 20 Apr, 2023
Apply Before 04 May, 2023
City Kathmandu