दरभाउ/कोटेशन माग सम्बन्धि सूचना

Mahuli Community Development Center

Detailed Job description / requirements:

मितिः २०७७/०७/०३ गते 

दरभाउ/कोटेशन माग सम्बन्धि सूचना ।

उपरोक्त सम्वन्धमा Welthungerhilfe (WHH) सँगको साझेदारीमा यस महुली सामुदायिक विकास केन्द्र (MCDC) सप्तरी द्धारा सञ्चालित सामाजिक परिवर्तनका लागि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सुशासन सबलिकरण (WASH) परियोजनाद्धारा सप्तरी जिल्लाका विभिन्न गा.पा र न.पा. का दलित, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा (WASH) सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। सोही आयोजना अन्तर्गत तपसिलमा उल्लेखित मापदण्डहरु तय गरेका सामाग्रीहरु खरिद गर्न आवश्यक भएकोले यस विकास केन्द्रको आर्थिक प्रशासनिक विनियमवली २०७४ को वि. न. बमोजिम उक्त मापदण्डका सामाग्रीहरु त्यहाँको फर्मले के कति दर रेटमा उपलब्ध गराउने दरदेट, एकाई मुल्य  (भ्याट सहित वा भ्याट वाहेकको)  र Company Brand Name सहित दरभाउ विवरण खुलाएको कोटेशन  २०७७ कार्तिक १४ गते (३० अक्टोवर २०२०) शुक्रवारको दिन  कार्यालय समय भित्र  यस संस्थामा पेश गर्नहुन यो सुचनाद्दारा आह्रवान गरिएको छ। 

कोटेशनसँगै पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुः

  • फर्म/व्यवसाय/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (नविरकण गरिएको)
  • प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • करचुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी (आ.ब २०७५/०७६ को कर नविरकण)
  • दररेट पेश गर्दा सामाग्रीको कम्तिमा फोटो नमुना अनिवार्यतुपमा पेश गर्नु पर्ने छ।

कोटेशन पेश गर्नुपर्ने स्थान, मिति र समयः

महुली सामुदायिक विकास केन्द्रको परियोजना कार्यलय, राजविराज सप्तरी

 कोटेशन कार्यलयको Email-ID: mcdc.wash@gmail.com, mcdc.silverjubilee@gmail.com मा समेत  पठाउन सकिनेछ । म्याद नाघी आएको कोटेशन पत्र माथि कुनै कारवाही हुने छैन। यो कोटेशन माथिको सम्पूर्ण अधिकार संस्था मा नै निहित रहनेछ।

कोटेशन सामाग्री सुचिको लागि तलको लिङ्क मा क्लिक गर्नुहोला।

https://drive.google.com/file/d/1ukvLjoJrIXNuQmWy9po7VRNqA-jJ5wDS/view?usp=sharing

म्याद नाघी आएको कोटेशन पत्र माथि कुनै कारवाही हुनेछैन । यो कोटेशन माथिको सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा नै निहित रहनेछ ।

नोटः सामाग्री अनुसार सम्बन्धित फर्मले छुट्टाछुट्टै कोटेशन पनि पेश गर्न सकिनेछ वा एउटै फर्मले पनि सबै सामाग्री उपलब्ध गराउन सकेमा सोही अनुसार कोटेशन पेश गर्न सकिनेछ  ।

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interest
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check vacancy details.
Education Please check details below.
Posted Date 19 Oct, 2020
Apply Before 30 Oct, 2020
City Terai Region