शिलबन्दी दर भाउ आव्हानको सुचना

Jan Jagaran Youth Club (JJYC) Bara

Details / requirements:

जन जागरण युवा (JJYC, Bara)

शिलबन्दी दर भाउ आव्हानको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०६/०१ 

यस संस्थाले बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोग तथा भि.एस.ओ. नेपाल संगको सहकार्यमा बारा र रौतहट जिल्लामा संचालित ACTIVE परियोजना अन्तर्गत यस बारा र रौतहटको बिधालयहरुमा virtual learning support का लागि नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तपसिलका इलेक्ट्रोनिक समाग्री बिक्रेता, आपुर्तिकर्ता, सपलायर्स, आदिलाई निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वक शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्नुहुन आव्हान गरिन्छ ।

S.NItem NameSpecifications/Materials DescriptionsUnitRequire QTY
1Desktop computerRAM: 4GB, Hard Drive: 1TB, Processor: i3- 10,11 or 12 generation
Set4
2RouterGood Quality with high range of distance coverage
Set4


सर्त तथा बन्देजहरुः

  • दरभाउ पेश गर्दा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र, मुल्य अभिबृद्धी करदर्ता प्रमाण पत्र, आ.व.२०७८/०७९ वा ०७९/८० को नविकरण र कर चुक्ता प्रमाण पत्र साथै आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी कागजातको प्रमाण पत्रका प्रतिलिपिहरु पेश गर्नु पर्नेछ । 
  • यसमा उल्लेख नभएको हकमा यस संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।
  • कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई प्राप्त दरभाउ स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रुपमा मात्र स्वीकार गर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ । 
  • यस दरभाउ सम्बन्धी कार्यमा कुनै पनि किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने आपुर्तिकताको दरभाउ  रद्द गरीने छ ।
  • दरभाउ २०७८/०६/०७ गते कार्यालय समय भित्र पेश गर्नु पर्ने छ ।

दरभाउ बुझाउने स्थानः

जन जागरण युवा क्लब (JJYC)

कलैया उपमहानगरपालिका–१, मोतीबाग, बारा, नेपाल फोन नं. ०५३( ५५१५१३

वा 

इमेलः recruitmentjjycbara@gmail.com

Overview

Category Development and Project, Expression of Interests, Tender Notice, Bid, Development / NGO
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details
Education Please check details
Posted Date 18 Sep, 2023
Apply Before 24 Sep, 2023
City Bara