कर्मचारी आवश्यकता

Rukmeli Samaj

Detailed Job description / requirements:

करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾

पà¥à¤°à¤¥à¤® पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ मिति : २०७६/०६/२८ गते

Federal Ministry of Economic and Cooperation Development (BMZ) र terre des hommes Germany को आरà¥à¤¥à¤¿à¤• सहयोगमा रà¥à¤•à¥à¤®à¥‡à¤²à¥€ समाज विकास केनà¥à¤¦à¥à¤° रà¥à¤•à¥à¤®à¤•à¥‹ र मानव अधिकार,वातावरण विकास अभियान अनà¥à¤¸à¤¨à¥à¤§à¤¾à¤¨ केनà¥à¤¦à¥à¤° नेपाल (हà¥à¤°à¥‡à¤¡à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¸) नेपाल, रà¥à¤•à¥à¤®à¤•à¥‹ सयूकà¥à¤¤ कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¯à¤¨à¤®à¤¾ दोशà¥à¤°à¥‹ चरण अनà¥à¤°à¥à¤¤à¤—त रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ जिलà¥à¤²à¤¾à¤•à¥‹ सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤®à¤¾ सञà¥à¤šà¤¾à¤²à¤¨ हà¥à¤¨ गइरहेको Food Security and Strengthening resillience to the food crisis through site- appropriate agriculture in  marginized communities in the Himalayas को लागि तपशिल बमोजिमको करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤•à¥‹ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ परेकोले योगà¥à¤¯ नेपाली नागरिकबाट आवेदन सहित संकà¥à¤·à¤¿à¤ªà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¥ˆà¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤• (वायोडाटा) विवरण संलगà¥à¤¨ राखि सà¥à¤šà¤¨à¤¾ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ भà¤à¤•à¥‹ मितिले ७ दिन भितà¥à¤° (मिति २०७६/०७/०४ गते) कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ समयम भितà¥à¤° पेश गरà¥à¤¨ यो सà¥à¤šà¤¨à¤¾ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ गरिà¤à¤•à¥‹ छ ।

तपशिल

आवशà¥à¤¯à¤• करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€

१.परियोजना संयोजक (Project Coordinator)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾: १ à¤à¤•) जना

ख) तह: अधिकृत सà¥à¤¤à¤° सातौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भई ४५ बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤° तह उतरà¥à¤£à¤¿ गरी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ (कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨, सामाजिक परिचालन, जीविकोपारà¥à¤œà¤¨ पà¥à¤°à¤µà¤¦à¥à¤°à¥à¤§à¤¨, सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ तथा सरसफाई, खादà¥à¤§ सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ तथा पोषणका कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ५ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • तथà¥à¤¯à¤¾à¤‚क र सूचनाहरà¥à¤•à¥‹ विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ गरी पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ तथा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • तालीम, अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤•à¥ƒà¤¯à¤¾, छलफल संचालन गरà¥à¤¨ तथा परामरà¥à¤¶ दिन सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ तथा नेपाली भाषामा रिरà¥à¤ªà¥‹à¤Ÿ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤° समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¥€ रामà¥à¤°à¥‹ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भà¤à¤•à¥‹ ।

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°: कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ)

ज) सेवाको किसिम: करार

२.बन संयोजक(Forest Coordinator)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾: १ à¤à¤•) जना

ख) तह: अधिकृत सà¥à¤¤à¤° छैटौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भइ ४५ बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • बन विजà¥à¤žà¤¾à¤¨ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतरà¥à¤£à¤¿ गरी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ३ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ वा बन विजà¥à¤žà¤¾à¤¨ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤° उतीरà¥à¤£ गरी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ मा १ वषरà¥à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹
 • तालिम, अनà¥à¤¤à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾, छलफल संचालन गरà¥à¤¨ तथा परामरà¥à¤¶ दिन सकà¥à¤¨à¥‡
 • अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ तथा नेपाली भाषामा रिरà¥à¤ªà¥‹à¤Ÿ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤° समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¥€ रामà¥à¤°à¥‹ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भà¤à¤•à¥‹ ।

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°: कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ)

ज) à¤¸à¥‡à¤µà¤¾à¤•à¥‹ किसिम: करार

३.कृषि संयोजक(Agriculture Coordinator)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾: १ à¤à¤•) जना

ख) तह: अधिकृत सà¥à¤¤à¤° छैटौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भइ ४५ बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • कृषि विजà¥à¤žà¤¾à¤¨ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतरà¥à¤£à¤¿ गरी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ २ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ कृषि विजà¥à¤žà¤¾à¤¨ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤° उतीरà¥à¤£ गरी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ मा १ वषरà¥à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹
 • तालिम, अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤•à¥ƒà¤¯à¤¾, छलफल संचालन गरà¥à¤¨ तथा परामरà¥à¤¶ दिन सकà¥à¤¨à¥‡
 • अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ तथा नेपाली भाषामा रिरà¥à¤ªà¥‹à¤Ÿ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤° समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¥€ रामà¥à¤°à¥‹ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भà¤à¤•à¥‹ ।

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°: कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ)

ज)सेवाको किसिम: करार

४. à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯/उधम विकास अधिकृत(Business/Enterprise Development Officer)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾: १ à¤à¤•) जना

ख) तह:अधिकृत सà¥à¤¤à¤° छैटौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भइ ४५ बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • बà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ तथा कृषि मा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतरà¥à¤£à¤¿ गरी उदà¥à¤¯à¤® विकासको कारà¥à¤¯ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ ३ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ । वा अनà¥à¤¯ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• गरी CTEVT à¤µà¤¾à¤Ÿ उधम विकास विषयमा तालिम/अधà¥à¤¯à¤¯à¤¨ पà¥à¤°à¤¾ गरि ३ वरà¥à¤· को कारà¥à¤¯à¤…नà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹à¥¤  
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • तालिम, अनà¥à¤¤à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾, छलफल संचालन गरà¥à¤¨ तथा परामरà¥à¤¶ दिन सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ तथा नेपाली भाषामा रिरà¥à¤ªà¥‹à¤Ÿ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤° समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¥€ रामà¥à¤°à¥‹ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ (Msword, Excel, PowerPoint, Email and Internet)भà¤à¤•à¥‹ ।

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°: कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ)

ज) à¤¸à¥‡à¤µà¤¾à¤•à¥‹ किसिम: करार

५. à¤¬à¤¾à¤² संरकà¥à¤·à¤£à¤…धिकृत( Child Protection Officer)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾: १ à¤à¤•) जना

ख) तह: अधिकृत सà¥à¤¤à¤° छैटौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भइ ४५ बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतà¥à¤¤à¥€à¤°à¥à¤£ गरी बालबालिका कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ २ वरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • तथà¥à¤¯à¤¾à¤‚क र सूचनाहरà¥à¤•à¥‹ विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ गरी पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ तथा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°: कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ) ।

ज) à¤¸à¥‡à¤µà¤¾à¤•à¥‹ किसिम: करार

६.इनà¥à¤œà¤¿à¤¨à¤¿à¤¯à¤°(Engineer)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾:१ à¤à¤•) जना

ख) तह: अधिकृत सà¥à¤¤à¤° छैटौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भइ ४५ बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • सिभिल इनà¥à¤œà¤¿à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤™à¤®à¤¾ सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतà¥à¤¤à¥€à¤°à¥à¤£ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ १ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ वा डिपà¥à¤²à¥‹à¤®à¤¾ इनà¥à¤œà¤¿à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤™ गरी ५ पाà¤à¤š वरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • तथà¥à¤¯à¤¾à¤‚क र सूचनाहरà¥à¤•à¥‹ विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ गरी पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ तथा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°: कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ) ।

ज) à¤¸à¥‡à¤µà¤¾à¤•à¥‹ किसिम: करार

७.लेखा तथा पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ अधिकृत( Account/Admin Officer)

क) आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾: १ à¤à¤•) जना

ख) तह: अधिकृत सà¥à¤¤à¤° छैटौ

ग) उमेर: २५ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भइ ४० बरà¥à¤· ननाघेको ।

घ) आवशà¥à¤¯à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

 • वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतीरà¥à¤£ गरी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ ३ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • लेखा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ जसà¥à¤¤à¥ˆ: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नीति नियमावली बमोजिम खरिद पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤•à¥‹ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨, लेखा कारà¥à¤¯ योजना, फामास सफà¥à¤Ÿà¤µà¥‡à¤¯à¤°à¤•à¥‹ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ तथा लेखा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ र नेपाली भाषामा तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ निती अनà¥à¤¸à¤¾à¤° करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ विदा सà¥à¤µà¥€à¤•à¥ƒà¤¤à¤¿ तथा कारà¥à¤¯à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¤¾ अनà¥à¤¸à¤¾à¤° पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• कारà¥à¤¯ गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
 • समनà¥à¤µà¤¯ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ अनà¥à¤­à¤µ तथा कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹ ।
 • कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤° समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¥€ अनà¥à¤¯ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ ।

ङ) सेवा, सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ तथा तलवभतà¥à¤¤à¤¾:  à¤¸à¤‚सà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

च) विदाः संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤°

छ) कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°:  à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® लागॠभà¤à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° ( सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र भà¥à¤®à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ)

ज)सेवाको किसिम: करार

नोट: महिला, दलित, जनजाति, सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ तथा परियोजनाको पà¥à¤°à¤¥à¤® चरणमा कारà¥à¤¯ गरेको लाई विशेष गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¯à¤¤à¤¾ दिइने छ ।

आवेदन दिने विधि: आवेदकले संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤®à¤¾ आई सोà¤à¥ˆ आवेदन पेश गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ र संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ इमेल ठेगानामा पठाउन सकà¥à¤¨à¥‡ छन ।

छनौट पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾: आवेदकले पेश गरेको निवेदन तथा वायोडाटाका आधारमा छोटो सà¥à¤šà¥€à¤®à¤¾ छनौट गरीने छ । आवेदकहरॠमधà¥à¤¯à¥‡ छोटो सà¥à¤šà¤¿à¤®à¤¾ परेका उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° परीकà¥à¤·à¤¾à¤®à¤¾ समावेश गरिने छ । फोन तथा अनà¥à¤¯ संचार माधà¥à¤¯à¤®à¤¬à¤¾à¤Ÿ संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¤¾à¤ˆ पà¥à¤°à¤­à¤¾à¤µ पारà¥à¤¨ पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤¸ गरà¥à¤¨à¥‡ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥ सà¥à¤µà¤¤à¤ƒ अयोगà¥à¤¯ ठहर गरिने भà¤à¤•à¥‹à¤²à¥‡ तà¥à¤¯à¤¸à¥à¤¤à¥‹ पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤¸ नगरà¥à¤¨  हà¥à¤¨ समेत सूचित गरिनà¥à¤› ।

आवेदन दिने समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• ठेगाना तथा ईमेलः

१ रà¥à¤•à¥à¤®à¥‡à¤²à¥€ समाज विकास केनà¥à¤¦à¥à¤°

मà¥à¤¸à¤¿à¤•à¥‹à¤Ÿ नगरपालिका न.पा. ०१ रà¥à¤•à¥à¤®, खलंगा

ईमेलrukumelisamaj@gmail.com

वा

२ मानव अधिकार,वातावरण विकास अभियान अनà¥à¤¸à¤¨à¥à¤§à¤¾à¤¨ केनà¥à¤¦à¥à¤° नेपाल (हà¥à¤°à¥‡à¤¡à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¸) नेपाल, सिसà¥à¤¨à¥‡ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ वडा नं ६ रà¥à¤•à¥à¤®à¤•à¥‹à¤Ÿ, रà¥à¤•à¥à¤® पà¥à¤°à¥à¤µ ।   

इमेलrukumhuredcarc@gmail.com

उमेदवारलाई  छनोट गरà¥à¤¨à¥‡ वा नगरà¥à¤¨à¥‡ अधिकार संसà¥à¤¥à¤¾ à¤à¤µà¤® साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤° संसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ निहित रहनेछ ।                                                                           

....................

पदपूरà¥à¤¤à¤¿ समिति

सदसà¥à¤¯ सचिव

Job Overview

Category Development and Project
Openings 7
Position Level Full Time
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 15 Oct, 2019
Apply Before 14 Nov, 2019
City Far-Western Region