Project Officer /Community Health Mobilizer

Rastriya Rojgar Prawardhan Kendra (RRPK)

Detailed Job description / requirements:

करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾

पà¥à¤°à¤¥à¤® पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ मितिः २०७६ / ०६ / १७

World Vision International Nepal र राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ रोजगार पà¥à¤°à¤µà¤¦à¥à¤°à¥à¤§à¤¨ केनà¥à¤¦à¥à¤° (RRPK), सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€à¤•à¥‹ साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€à¤®à¤¾ सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€à¤®à¤¾ संचालन हà¥à¤¨ गईरहेको POSHAN परियोजना अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ आवशà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¾ रहेको हà¥à¤¨à¤¾à¤²à¥‡ अनà¥à¤­à¤µà¥€ र मिहेनती नेपाली नागरिकहरà¥à¤¬à¤¾à¤Ÿ तल उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित पदको लागि दरखासà¥à¤¤ आवà¥à¤¹à¤¾à¤¨ गरिà¤à¤•à¥‹ छ ।

१. पदः Project Officer १ जना

  • योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

Bachelor in Public Health(BPH) उतिरà¥à¤£ गरी , सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ र पोषण कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° सà¤à¤— समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ परियोजनामा १ २ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ गरेको अनà¥à¤­à¤µà¤•à¥‹ साथै मातृ शिशॠ, सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ सरकारको निति तथा कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ , कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टर र ईनà¥à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤Ÿ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ रामà¥à¤°à¥‹ वà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤¹à¤¾à¤°à¤¿à¤• जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ , अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ , नेपालीमा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ लेखà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ , सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ भाषा बà¥à¤à¤¨ र बोलà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।

२. पदः Community Health Mobilizer १ जना

  • योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µà¤ƒ

ANM/AHW तह उतिरà¥à¤£ गरी , सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ र पोषण कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° सà¤à¤— समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ परियोजनामा २ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ गरेको अनà¥à¤­à¤µ वा H.A. तह उतिरà¥à¤£ गरी , सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ र पोषण कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° सà¤à¤— समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ परियोजनामा १ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ गरेको अनà¥à¤­à¤µ अथवा सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ तथा जनसंखà¥à¤¯à¤¾ विषय लिई १०+२ तह उतिरà¥à¤£ गरी , सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ र पोषण कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° सà¤à¤— समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ परियोजनामा ३.५ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ गरेको अनà¥à¤­à¤µ को साथै मातृ शिशॠ, सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ , सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯ सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ समसà¥à¤¯à¤¾ र सरकारी पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾à¤¹à¤°à¥à¤®à¤¾ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ , सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ भाषा बà¥à¤à¤¨ र बोलà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।

दरखासà¥à¤¤ साथ संलगà¥à¤¨ गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡ आवशà¥à¤¯à¤• कागजातहरॠ:

  • सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ संग पद खà¥à¤²à¥à¤¨à¥‡ गरि निवेदन (Cover Letter) ।
  • कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ २ जना सनà¥à¤¦à¤°à¥à¤­ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ नाम (Reference) र समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• नमà¥à¤¬à¤° सहितको वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त विवरण ( Bio-Data) ।

नोटः पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤­à¤¿à¤• छनौटमा परेका उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° लिखित , मौखिक तथा पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤à¤¿à¤•à¤°à¤£à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤•à¥ƒà¤¯à¤¾à¤®à¤¾ समावेश गरिनेछ । संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ पदपà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ समितिको निरà¥à¤£à¤¯ नै अनà¥à¤¤à¤¿à¤® निरà¥à¤£à¤¯ हà¥à¤¨à¥‡à¤› । महिला , दलित , जनजाति , मà¥à¤¸à¥à¤²à¤¿à¤® मधेशी , अपाङà¥à¤— , सिमानà¥à¤¤à¤•à¥ƒà¤¤ यूवाहरà¥à¤²à¤¾à¤ˆ पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिईनेछ । करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ पारिशà¥à¤°à¤®à¤¿à¤• र अनà¥à¤¯ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ तोकेको अनà¥à¤¸à¤¾à¤° हà¥à¤¨à¥‡à¤› । करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ भरà¥à¤¨à¤¾ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤®à¤¾ कसैको पकà¥à¤·à¤®à¤¾ कà¥à¤¨à¥ˆ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤°à¤•à¥‹ हसà¥à¤¤à¤•à¥à¤·à¥‡à¤ª हà¥à¤¨à¥‡ खालको वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° भà¤à¤®à¤¾ वा अनावशà¥à¤¯à¤• दबाव आà¤à¤•à¥‹ ठहर भà¤à¤®à¤¾ उकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤²à¥‡ पठाà¤à¤•à¥‹ निवेदन सà¥à¤µà¤¤à¤ƒ अमानà¥à¤¯ ठहरिने छ ।

दरखासà¥à¤¤ दिने अनà¥à¤¤à¤¿à¤® मिति : २०७६।०७।०१ गते साà¤à¤ ५ : ०० बजे समà¥à¤® ।

आवेदन दिने इमेलः jobsinrrpk.sikai@gmail.com

बिसà¥à¤¤à¥ƒà¤¤ जानकारी तथा आवेदन दिने समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• ठेगानाः

राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ रोजगार पà¥à¤°à¤µà¤¦à¥à¤°à¥à¤§à¤¨ केनà¥à¤¦à¥à¤° (RRPK)

परियोजना कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ , लालबनà¥à¤¦à¥€ नगरपालिका ७ , सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€

फोनः ०४६-५०१२६१

Job Overview

Category Development and Project
Openings 2
Position Level Full Time
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 03 Oct, 2019
Apply Before 18 Oct, 2019
City