शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

Centre for Development and Disaster Management (CDM Nepal)

Detailed Job description / requirements:YvlvoOnqaZgAAAABJRU5ErkJggg==

विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र (CDM-Nepal)

देबीनगर बुटवल, रुपन्देही

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिती २०८०/०५/२६ गते 

विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र (CDM-Nepal) ले ईस्लामिक रिलिफ नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित “संकटासन्न किसानहरुका लागि उत्थानशील जीविकोपार्जन” परियोजना अन्तर्गत यस रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी साँस्कृतिक नागरपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका परियोजना क्षेत्रमा विपन्न तथता अति गरिब कृषकहरुका लागि कृषि सामाग्रीहरुको खरिद गर्न गईरहेकोले यो शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने यो प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । तसर्थ, इजाजत प्राप्त कम्पनी वा इच्छुक फर्महरुलाई उक्त शिलबन्दी दरभाउ पत्र सहित प्रस्तावना तपसिलको शर्तहरु पालना गरी रितपूर्वक भरी पेश गर्नको लागि यो बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्तावना पेश गर्ने बिधी:

आपूर्तिकर्ताले शिलबन्दी बोलपत्र भौतिक रुपमा संस्थाको फिल्ड कार्यालय, वा ईमेल मार्फत पनि पेश गर्न सक्ने छन् ।

हार्डकपि शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्तावना पेश गर्ने बिधीः

  • प्राप्त शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धीत प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावना छुट्टा छुट्टै रितपूर्वक भरी प्रत्येक पानामा हस्ताक्षर र कम्पनी वा फर्मको आधिकारीक छाप गरी लाहाछापले खाम शिलबन्दी गरी यस विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको फिल्ड कार्यालय लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, लुम्बिनी, रुपन्देहीमा मिती २०८० आसोज ०३ गते बेलुकी ५ बजे (कार्यालय समय) भित्र पेश गनुपर्ने छ ।
  • भौतिक प्रति अनिवार्य रुपमा सम्बन्धीत संस्थामा दर्ता गराई उक्त शिलबन्दी बोलपत्र आपूर्तिकर्ता स्वयंले सम्बन्धीत संस्थाले तोकेको बक्समा खसाल्नु पर्ने छ । यसको साथै पेश गरिएको शिलबन्दी बोलपत्रलाई स्क्यान गरी पासवार्डबाट सुरक्षित गरी अनिवार्य रुपमा ईस्लामिक रिलिफ नेपालको ईमेल: info.nepal@islamic-relief.org.np मा पठाउनु पर्नेछ । यदि सो अनुसार गरेको नपाईएको र भौतिक प्रति मात्र शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्तावना पेश गरेको पाईएमा स्वत: रद्द हुने छ ।
  • भौतिक प्रति शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनमा सार्वजानिक बिदा पर्न गाएको खाण्डमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय समय भित्र (बेलुकी ५ बजे) पेश गरी सक्नु पर्नेछ ।

 ईमेल मार्फत शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्तावना पेश गर्ने बिधी:

  • शिलबन्दी बोलपत्र ईमेलमार्फत पेश गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावनालाई रितपूर्वक छुट्टा छुट्टै भरी प्रत्येक पानामा कम्पनी वा फर्मको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर र कम्पनी वा फर्मको छाप लगाई सबै बोलपत्र प्रास्तावनालाई पासवार्डबाट सुरक्षित गरी यस विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको ईमेल: cdmnepal2057.hr.procurment@gmail.com मा र सँगै ईस्लामिक रिलिफ नेपालको ईमेल: 
  • info.nepal@islamic-relief.org.np मा अनिवार्य बोद्र्याथ cc गरी मिती २०८०/०६/०५ कार्यालय समय भित्र पेश गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पासवार्डबाट सुरक्षित गरिएको बोलपत्रलाई सम्बन्धीत आपूर्तिकर्ताको उपस्थितीमा शिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने दिनमा मात्रै उक्त पासवार्डको प्रयोग गरी सबैको उपस्थितीमा खोलिने छ ।
  • यस शिलबन्दी बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्तावनाहरु मिती २०८०/०६/०८ र आर्थिक प्रस्तावनाहरु २०८०/०६/०९ गते दिनको ११ बजे विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको फिल्ड कार्यालय लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, लुम्बिनी, रुपन्देही कार्यालयमा खोलिनेछ ।

शिलबन्दी बोलपत्रसँग सम्बन्धीत प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावना पत्र यसै संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय देवीनगर बुटवल र फिल्ड कार्यालय लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, महिलावारबाट वा तल दिईएको गुगल लिंकबाट पनि डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

नोट:

क) माग भएको बस्तुहरुको अधिकतम खुद्रा मुल्य भन्दा बढी मुल्य उल्लेख गर्ने आपूर्तिकर्ताको शिलबन्दी बोलपत्र स्वतः आयोग्ग हुने छन् ।

ख) यस संस्थाले तोकिएको व्यक्तिद्धारा अनिवार्य रुपमा आपूर्तिकर्ताको भण्डारण क्षमता र गुणस्तरको जाँच शिलबन्दी बोलपत्रको छनौट पूर्व अनिवार्य रुपले गरिने छ ।

ग) कम्पनी वा फर्मले सम्पूर्ण हालसम्म म्याद कायम रहेको फोटोकपी प्रति कागजपत्रहरु शिलबन्दी बोलपत्रमा नै समाबेश गरी पेश गर्नु पर्ने छ । जस्तै, कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाण पत्र, कर चुक्ता प्रमाण पत्र, प्यान वा भ्याट, विषादी तथा बीउ विजन बिक्रीको लागि लिईएको इजजात पत्रहरु (नियामक निकायद्धारा जारी गरेको) । उक्त बैधानिकता प्रमाणित गर्ने कुनै पनि प्रमाण वा कागजातहरु पेश नभएको खण्डमा उक्त बोलपत्र स्वतः अयोग्य हुनेछन् ।

घ) आपूर्तिकर्ता आफूले आधिकारीक रुपले इजाजत प्राप्त बस्तुहरुको लागि मात्र पनि बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । जस्तै एग्रोभेट भए बीउको लागि मात्र वा कृषि यन्त्रको आपूर्तिकर्ता भए यन्त्रको लागि मात्र बोलपत्र आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त आपूर्तिकर्तासँग एक भन्दा बढी प्रकारको बस्तु आपूर्ति गर्ने इजाजत पत्र भएमा माग गरिएको सबै बस्तुको लागि बोलपत्र पेश गर्न सकिने छ ।

कृषकहरुका लागि कृषि सामाग्री आपूर्ति गर्नको लागि प्राविधिक प्रस्तावना

Google Link:

आर्थिक प्रस्तावना

प्राविधिक प्रस्तावना

विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र (CDM -Nepal)

ईमेल: cdm@cdmnepal.org

सम्पर्क नं.: ०७१-४१०२२४

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interests, Tender Notice, Bid
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 12 Sep, 2023
Apply Before 20 Sep, 2023
City Rupandehi