वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

AMDA Nepal

Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and was officially registered in the government office as a NGO in 1990. It is a humanitarian, nonprofit-making, non-political, non-sectarian, Non-Governmental Organization working with its mission to promote the health and well-being of the underprivileged and marginalized people under the slogan "Better quality of life for better future." AMDA Nepal is providing curative and preventive health services through its hospitals and projects in different parts of Nepal.

Detailed Job description / requirements:

मितिः २०७९।०४।१३

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागी प्रस्ताव आह्वानको 

सूचना (दोस्रो पटक २०७९।०४।१३)

गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था आम्दा नेपाल मातहत सञ्चालित १०० शैया क्षमता स्विकृत प्राप्त सिध्दार्थ बाल तथा महिला अस्पताल, बुटवलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु परेकोले ईजाजत प्राप्त ईच्छुक परामर्शदाता वा फर्महरूबाट पुनः सूचना प्रकाशित भएको मितिले दश दिन भित्र प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । प्रस्ताव फारमको नमूना र कार्यविवरण आम्दा नेपालको वेभसाइड (http:\\amda.org.np) बाट नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यस सुचना संवन्धि थप जानकारी आवश्यक परेमा तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

आम्दा नेपाल, गोकर्णेश्वर-६, जोरपाटी, काठमाण्डौं

फोन नं: ०१-४९१०२३५, ईमेलः info@amda.org.np

Job Overview

Category Expression of Interest
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 29 Jul, 2022
Apply Before 07 Aug, 2022
City Butwal