शिलवन्दी बोलपत्र/प्रस्ताव आव्ह्रानको सूचना

AMDA Nepal

Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and was officially registered in the government office as a NGO in 1990. It is a humanitarian, nonprofit-making, non-political, non-sectarian, Non-Governmental Organization working with its mission to promote the health and well-being of the underprivileged and marginalized people under the slogan "Better quality of life for better future." AMDA Nepal is providing curative and preventive health services through its hospitals and projects in different parts of Nepal.

Details / requirements:

शिलवन्दी बोलपत्र/प्रस्ताव म्याद थपको सूचना

(दोश्रो पटक प्रका शित मितिः २०८०।११।१५)

आम्दा नेपाल केन्द्रिय कार्यालय, गोकर्णैश्वर-६, जोरपाटी, काठमाडौं कार्यालयको सभाहल तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न ईजाजतप्राप्त ईच्छुक  आपूर्तिकर्ताहरूबाट वि.सं. २०८०।११।२१ गते दिनको २ वजे भित्र आम्दा नेपालको केन्द्रिय कार्यालय, जोरपाटी, काठमाण्डौंमा आईपुग्ने गरी शिलवन्दी बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्न आव्ह्रान गरिएको छ । यस सूचना सम्वन्धि विस्तृत जानकारीका लागी आम्दा नेपालको वेभसाइड www.amda.org.np  वा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । 

आम्दा नेपाल 

केन्द्रिय कार्यालय, गोकर्णेश्वर-६

जोरपाटी, काठमाण्डौ

फोन नं. ०१-४९१०२३५

ईमेलः amda@amda.org.np

Overview

Category Development and Project, Expression of Interests, Tender Notice, Bid, Development / NGO
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 13 Feb, 2024
Apply Before 04 Mar, 2024
City Kathmandu