Hot Jobs

More

Application Deadline

Tue, 20 Nov 2018

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
 • Development
 • Contract
 • 3+ years
 • 1
 • Please check vacancy details
 • Darcula

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यकता

सिआरडिएस नेपाल २०४८ सालमा दार्चुला जिल्लामा दर्ता भएको एक गैरसरकारी संस्था हो । यसले सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट दार्चूला जिल्ला लगायत नेपालका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुमा कृर्षी, वातावरण, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, शिक्षा,सरसफाई, जिविकोपार्जन सुधार तथा ग्रमिण भौतिक पूर्वाधार निर्माण,शसक्तिकरण,जवाफदेहिता तथा जनमत वकालत सम्बन्धि कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । हाल दार्चुला जिल्लामा गुड नेवर्स ईन्टरनेसनल नेपाल Good Neighbors International Nepal(GNI) को सहयोगमा सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज नेपाल (CRDS-Nepal) नेपालको सामाजिक परिचालन तथा प्राविधक सहयोग मार्फत दार्चुला जिल्लामा सामुदायिक विकास परियोजना Community Development Project (CDP) संचालित छ । यस कार्यक्रमको लागि तपसिल अनुशारको मानव स्रोतको आवश्यकता परेकोले १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका मेन रोड खलंगा, गल्फै वार्ड नं. ५ मा रहेको यस संस्थाको कार्यालयमा आई आफ्नो हस्ताक्षरित आवेदन सहित शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रमाणपत्र, अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि तथा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण संलग्न राखी आवेदन गर्न सकिने छ साथै संस्थाको Email Address: crdsnepal@yahoo.com मा समेत पठाउन सकिने गरी आज मिति :२०७५/७/२० गते (प्रथमपटक) यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन गर्ने अन्तिमम्याद  २०७५/८/४ गते दिउसो ५:०० वजे कार्यालय समय सम्म)

1. Micro-Enterprise Development Officer (MEDO) - 1

Educational Qualification 

 • Minimum  Bachelors' Degree in Agriculture, Forestry, Development Studies or any other relevant subjects.

Desired Expertise 

 • Minimum three years of work experience in the field of agriculture development, micro enterprise development, business plan preparation, and cooperative management.
 • Strong coordination and communication skills.
 • Proven experience in training facilitation
 • Ability to produce quality reports both in English and Nepali.
 • Computer proficiency in MS Word, Excel, Power Point, email and internet.
 • Willingness to travel to remote working areas.
 • Preference will be given to person holding valid two wheelers license

नोट: योग्यता र अनुभव पुगेका महिला,दलित,जनजाति लाई ग्राह्यता दिइनेछ । 

पारिश्रमिक:  संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।

छनौट प्रक्रिया: लिखित, तथा अन्तरवार्ता 

नोट: आवेदकहरुमध्ये छोटो सुचिमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्रै लिखित परीक्षामा समावेश गरिने छ । फोन तथा अन्य संचार माध्यमबाट संस्थालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने उम्मेद्वारहरु स्वत: अयोग्य ठहर गरिने भएकोले त्यस्तो प्रयास नगर्न सूचित गरिन्छ । व्यक्तिगत विवरणको ढांचा भावना स्टेशनरी मेन वजार तथा मालिकार्जुन स्टेसनरी गल्फै  तथा संस्थाको वेभसाईट www.crdsnepal.org.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ  ।

सम्पर्क :

सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज नेपाल (CRDS-Nepal)

मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास विभाग, फोन: ०९३(४२००६१,

Terre des hommes Foundation, Nepal Office

Head of Programme (Deputy Country Representative)

Nepal Public Health Foundation

Project Officer

ITONICS Nepal Pvt. Ltd.

Tire Innovations & Insights Analyst

Nepal Hydro & Electric Limited

Electrical Engineer/Civil Overseer

Anuvib Solutions Pvt. Ltd.

.NET Developer

Heifer International

Associate Finance Officer

Chemonics International

Supply Chain Intern

Alchemy Digital Media Group Pvt. Ltd.

See All (2)

Logica Beans Pvt. Ltd.

Angular JS

Codyssey Web Nepal Pvt. Ltd.

Software Engineer

IGC Technology Pvt. Ltd.

Android Developer (Junior / Mid level)

Oxford Policy Management

MEAL Consultant

Dish Media Network Ltd.

Software Developer

F1Soft International Pvt Ltd.

UI/UX Designer

Nepal Sustainable Travel

Content Writer

Verscend Technologies Pvt. Ltd. (f.k.a Verisk Information Technologies Pvt.Ltd.)

Research Analyst

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

See All (3)

UBA Solutions Pvt. Ltd.

Quality Assurance Engineer

music nepal

Operator

Janamukhi Construction Company Pvt Ltd

Electrical Engineer

Rillmark Pvt. Ltd.

Senior Magento Developer