दरभाऊ प्रस्ताव आह्वानको सूचना

AMDA Nepal

Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and was officially registered in the government office as a NGO in 1990. It is a humanitarian, nonprofit-making, non-political, non-sectarian, Non-Governmental Organization working with its mission to promote the health and well-being of the underprivileged and marginalized people under the slogan "Better quality of life for better future." AMDA Nepal is providing curative and preventive health services through its hospitals and projects in different parts of Nepal.

Detailed Job description / requirements:

दरभाऊ प्रस्ताव आह्वानको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८।०३।१३)

आम्दा नेपाल, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौंको प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यालय उपकरण र सामाग्रि खरिद गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक ईजाजत प्राप्त आपूर्तिकर्ताहरुबाट यो सूचना (008476/AMDA/101/207879)  प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र आम्दा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय गोकर्णेश्वर ६, जोरपाटीमा आईपुग्ने गरी खामबन्दी वा विद्धुतिय माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गर्नुहुन आह्वान गरिएको छ । यस सूचना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि आम्दा नेपालको वेव साइट (www.amda.org.np) वा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

आम्दा नेपाल

गोकर्णेश्वर-६, जोरपाटी, काठमाण्डौं

फोन नं.-०१-४९१०२३५/४९१११४१

Job Overview

Category Expression of Interest
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 28 Jun, 2022
Apply Before 04 Jul, 2022
City Kathmandu