निर्माण कार्यको लागि टेण्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) आह्वान सम्बन्धि सूचना

Tuki Association Sunkoshi

Tuki Association Sunkoshi is a member-based non-governmental, non-profit social development organization registered in the District Administration Office of Sindhupalchok and the Government of Nepal in 1992, and is affiliated with the Social Welfare Council (SWC).

Detailed Job description / requirements:

निर्माण कार्यको लागि टेण्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) आह्वान सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशितमिति: २१/०६/२०७७)

यस टुकी संघ सुनकोशी र केयर नेपालविचको साझेदारीमा सञ्चालनभइरहेको दुर्गम समुदायमामातृ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बृद्धि परियोजना अन्तरगत बाग्मती प्रदेश, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तपशिलमा उल्लेखित सामुदायिक संरचना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकोले अनुभवी एवं इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म/कम्पनीहरुबाट फर्म दर्ता प्रमाण पत्र (नवीकरण सहित), भ्याट दर्ता प्रमाण पत्र, पछिल्लो करचुक्ता प्रमाणपत्र, अनुभवको प्रमाण पत्र, फर्म/कम्पनीको अन्तिम सात बर्षको वित्तिय अवस्था आदिको प्रतिलिपि संलग्न राखी निम्न स्थान मध्ये कुनै एक स्थानमा मिति २०७७ साल  कार्तिक ०४ गते दिउँसो १ः०० बजे भित्र रितपूर्वकको शिलबन्दी दरभाउपत्र (टेण्डर) आह्वान गरिन्छ । टेण्डर फाराम सोही स्थान बाट प्रति सम्झौताको रु.२,०००।– (फिर्ता नहुने गरी) यस टुकी संघ सुनकोशी सिन्धुपाल्चोक को नाममा रहेको लक्ष्मी बैङ्क लिमिटेड खाडीचौर शाखाको खाता नं.०२७११००९८९१ मा जम्मा गरेको सक्कलै बैङ्क भौचर सहित फर्म/कम्पनीबाट आधिकारीक व्यक्तिको अख्तियारी पत्र भएमा मात्र प्राप्त गर्न सकिने छ,।websitehttps://www.carenepal.org/calls/  बाट टेण्डर डकुमेण्ट डाउनलोड गरेमा माथि उल्लेखित बैक खातामा प्रति सम्झौताको रु २०००।– (फिर्ता नहुने गरी) टेण्डर डकुमेण्ट बुझाउनआउँदा उक्त सक्कल बैक भौचर पेश गर्नुपर्ने छ । 

क) गर्नुपर्ने काम र स्थान

S.NContract No.
Work description and locations
Bid security (NRs)
1.

03/IAMR/2020

Birthing center Construction at Simpalkavre HP, Indrawoti Rural Municipality-1, Sindhupalchowk

1,35,000/-


2.04/IAMR/2020
Birthing center construction at Thangpalkot HP, PanchpokhariThangpal Rural Municipality-4, Sindhupalchowk
1,35,000/-

ख) टेण्डर डकुमेण्ट लिन र बुझाउन सकिने स्थान: 
सि. नंकार्यालय/स्थान
ठेगाना
टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रीय कार्यालय 
सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं.६, थुम्पाखर, सम्पर्क नं ०१–६२२२६४२
टुकी संघ सुनकोशीको परियोजना कार्यालय
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं.५, चौतारा, सम्पर्क नं ०११–६२०४२२
Website https://www.carenepal.org/calls/ बाट टेण्डर डकुमेण्ट हेर्न र डाउन लोड गर्न सकिने छ ।
website https://www.carenepal.org/calls/  बाट प्राप्त टेण्डर डकुमेण्ट डाउनलोड गरी माथि उल्लेखित दुई स्थानमध्ये एक स्थानमा रितपूर्वकको शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्नुपर्ने छ

ग) टेण्डर बिक्रि गर्न सकिने मिति: २०७७/०६/२१ देखि २०७७/७/०३ दिउँसो १ः०० बजे सम्म (सार्वजनिक विदा बाहेक) ।
घ) टेण्डर सम्बन्धी पूर्व जानकारी बैठक (pre-bid meeting)  मिति र स्थानः २०७७/६/३०, बिहान ११ बजे, टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रियकार्यालय,सुनकोशीगाउँपालिका वडा नं. ६, सिन्धुपाल्चोक वा सोही दिनअनलाइन बैठकमा आउन चाहेमा यस संघको इमेल ठेगानाः tuki.sindhu@gmail.com मा मिति २ ०७७/६/२९ गते भित्र अनुरोध गर्नुपर्नेछ । 
ङ) टेण्डर डकुमेण्ट बुझाउने अन्तिममिति: २०७७/७/०४, दिउँसो १ः०० बजे सम्म ।
च) टेण्डर डकुमेण्ट खोल्ने मिति: २०७७/०७/०५, बिहान ९ः०० बजे । केयर नेपाल धोविघाट, ललितपुर 
टेण्डर बुझाउने सम्बन्धि आवश्यक जानकारीको लागि सम्पर्क नं: ०१–६२२२६४२/९८०८९४८७९६/९८६०८९५१८७
नोटः टेण्डर स्वीकृति तथा अस्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार टुकी संघ सुनकोशीमा निहित हुनेछ ।

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interest
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 07 Oct, 2020
Apply Before 20 Oct, 2020
City