Hot Jobs

More

Application Deadline

Tue, 18 Jun 2019

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Expression of Interest
  • Contract
  • Please check details below.
  • 1
  • Please check details below.
  • Please check details below

Detailed Job Description / Requirements

।। कोटेशन आह्वान सम्बन्धिको सुचना ।।

(सुचना प्रकाशन मिति: २०७६/२/२६ तथा अन्तिम मिति: २०७६/०३/०३)

अछाम जिल्लामा २०५४ सालमा स्थापना भएको पहुँच र सृजनाका लागी सहकार्य नेपाल (वाक–नेपाल) क्रियाशिल नाफा रहित गैरसरकारी विकास साझेदार संस्था हो । संस्थाले विभिन्न साझेदारहरुसंग मिलेर स्वास्थ्य, शिक्षा र जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना मार्फत राष्ट्रको सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आईरहेको छ । 

वाक नेपाल अछाम र सेभ द चिल्ड्रेन संगको साझेदारीमा अछाम जिल्लामा संचालनमा रहेको युवा सशक्तिकरण बुलगारी परियोजनाको लागि बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा स्थापना हुनगईरहेको बेकरी उद्योगको लागि तपसीलका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले कानुनी मान्यता प्राप्त ईच्छुक सप्लार्यसबाट रितपुर्वक कोटेशन आह्वान गरिएको छ । 

तपसिल

सामाग्रीहरुको कोटेशन माग फाराम

आपुर्ती कर्ताको नामः

ठेगाना:

फर्म/कम्पनीको नामः

फोन नं.

भ्याट∕पान नं.

ईमेल ठेगानाः

  

क्र.स.

सामाग्रीको विवरण

ब्राण्ड, साईज, स्पेशिफिकेशन

एकाई

आवश्यक परिमाण

प्रति एकाई मुुल्य

जम्मा रु.

कैफियत

डेक ओभन

16*24,six tre

 PCS

 1

 

 

 

डो मेसिन

20 kg Muchne

 PCS

 1

 

 

 

क्रिम मिक्चर

15 liter

 PCS

 1

 

 

 

ब्रेड स्लाईसर

 

 PCS

 1

 

 

 

केक इस्टेन्ड

 

 PCS

 1

 

 

 

डिजाईन कटर

 

 PCS

 1

 

 

 

ट्रे

Almuniyam

 PCS

 6

 

 

 

तराजू

 20 Kg

 PCS

 1

 

 

 

 ९

 

 

 PCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जम्मा रु.

 

 

थप जानकारी कोटेशन मान्य अवधि

माथि उल्लेखित सर्तहरु अनुसार सेवा तथा सामाग्री उपलब्ध गराउन मञ्जुर भई यो दरभाउ पत्र पेश गर्दछु ।

आपुर्तीकर्ताको तर्फबाट 

आपुर्तीकर्ताको छाप

कोटेशन बुझाउनेको नाम: 

 

पद: 

हस्ताक्षर

 मिति

 

 

 

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धिको थप जानकारी: 

१. कोटेशन फाराम सुचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिन भित्र कार्यालय समयमा दिईएको ईमेल ठेगाना मार्फत माग गर्न सकिने छ 

२. सुचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिन भित्र कार्यालय समयमा सिलबन्दी कोटेशन पेश गरिसक्नु पर्ने छ अन्यथा मान्य हुने छैन । 

३. कोटेशन फाराम wac.lokendrakunwarfinance@gmail.com मार्फत माग गर्न सकिने छ । 

४. कोटेशन संगै लिखित निवेदनका साथ फर्म दर्ता÷नविकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत पेश गनुपर्ने छ ।

५. कोटेशन छनौट सम्बन्धिको सम्पुर्ण अधिकार वाक नेपालमा निहित रहनेछ ।

६. कोटेशन पेश गर्ने ठेगानाः वाक नेपाल, केन्द्रिय कार्यालय साफेबगर न.पा.,४ अछाम, फोन नं.०९७–६२५०३२

खरिदउप–समिति

वाक–नेपाल,अछाम

 

Barahi Internet Techlologies Pvt. Ltd.

Network Engineer

Wordinvent

Translator

Perfect Active Solutions Pvt. Ltd.

.Net Developer

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

English Teacher (Primary Level)

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

SALES OFFICER

British Gurkhas Nepal

Electrician

Helen Keller International

Homestead Food Production Officer

FHI 360 Nepal

Various Position

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Program Officer

Management Sciences for Health

Senior Technical Advisor - RSS

ADRA Nepal

Various Position

One Heart Worldwide

EXECUTIVE DIRECTOR

Swotah Travel and Adventure

Tour Manager (Inbound)

Community Development Organization Bardiya

Finance and Admin Officer

Nepal Hydro & Electric Limited

Finance Manager

Luxury Travel and Tours Pvt. Ltd.

Travel and Tour Manager

APEIRON

Teacher

International Foundation for Electoral Systems (IFES)

Program Coordinator

Yakamoz Technology

PHP Developer

Gramin Mahila Srijansil Pariwar

Admin & Finance Officer (AFO)

ITONICS Nepal Pvt. Ltd.

Automation & Data Analyst