Rastriya Rojgar Prawardhan Kendra (RRPK)

Rastriya Rojgar Prawardhan Kendra (RRPK)

Detailed Job Description / Requirements:

कर्मचारी आवश्यकता

प्रथम पटक प्रकासित मिति: २०७६/०१/२८

सेभ द चिल्ड्रेन र राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द««–१०, मलंगवा, सर्लाहीको साझेदारीमा सर्लाहीमा संचालित समुन्नती कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नानुसारको कर्मचारीहरुको आवश्यक्ता रहेको हुनाले अनुभवी र मिहिनेती नेपाली नागरिकहरुबाट तल उल्लेखित पदहरुको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

१. पद: परियोजना संयोजक – १ जना

  • योग्यता तथा अनुभव:

स्नातक वा सो सरह (स्नातकोत्तरलाई ग्राह्यता), योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय आदिमा ३–४ बर्षको अनुभव (स्नातकको लागि ४ वर्ष र स्नातकोत्तरको लागि ३ वर्ष), आधारभुत कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन र ईन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो व्यावहारिक ज्ञान भएको, अंग्रेजी र नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने र स्थानीय भाषाको ज्ञान भएको । सर्लाही जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनितिक सवालहरुको बारेमा राम्रो बुझाई भएको । परियोजना व्यवस्थापनका चक्र सम्बन्धी राम्रो बुझाई भएको । समुदाय परिचालन तथा तालिम संचालन सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभव तथा बुझाई भएको ।  मोटरसाईकल चलाउन जान्ने तथा मोटरसाईकल र ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स भएको । ५० प्रतिशत कार्यालय तथा ५० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने । अनुभवी र स्थानीयलाई ग्राह्यता । 

२. पद: Infrastructure Officer (Sub-Engineer) – १ जना

  • योग्यता तथा अनुभव:

सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग विषय लिई कम्तीमा प्रविनता प्रमाण पत्र (Civil Sub-Engineering)  तह उतिर्ण गरी सो पदमा ३ वर्ष कार्य गरेको अनुभव, वा सो भन्दा वढी योग्यता भएकोलाई सम्वन्धित विषयको २ वर्षको अनुभव । कम्प्यूटर सम्बन्धि word, Excel, Power Point, E-mail, इन्टरनेट Auto CAD  तथा ब्गतय ऋब्म् चलाउन सक्ने । संस्थाले मागेको ढांचामा इष्टिमेट तथा डिजाईन तयार पार्न सक्ने रिपोर्ट बनाउन सक्ने । मोटरसाईकल चलाउन जान्ने तथा मोटरसाईकल र ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स भएको । २० प्रतिशत कार्यालय तथा ८० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने । अनुभवी र स्थानीयलाई ग्राह्यता ।

दरखास्त साथ संलग्न गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु:

  • नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो ।
  • कम्तीमा २ जना सन्दर्भ (Reference) ब्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरण (Bio Data) ।
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, तालीम तथा कार्य अनुभव पुष्टि हुने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
  • स्पष्टसंग पद खुल्ने गरि निवेदन । 

नोट: प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेश गरिनेछ । संस्थाको पदपुर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग, सिमान्तकृत यूवाहरु तथा स्थानियहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा संस्थाले तोकेको अनुसार हुनेछ । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा कसैको पक्षमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने खालको व्यवहार भएमा वा अनावश्यक दबाव आएको ठहर भएमा उक्त व्यक्तिले पठाएको निवेदन स्वत: अमान्य ठहरिने छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७६।०२।०६ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म ।

बिस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना:

राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द« ९च्च्एप्० 

केन्द्रिय कार्यालय, मलंगवा नगरपालिका –१०, सर्लाही

सेभ द चिल्ड्रेन, समुन्नती कार्यक्रम

वा इमेल: jobsinrrpk@gmail.com  फोन: 046-521487

Job Overview
Development
1
Contract
Please check vacancy details.
Please check vacancy details
12 May, 19
20 May, 19
Sarlahi

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top