दरभाऊ प्रस्ताव आह्वानको सूचना

AMDA Nepal

Association of Medical Doctors of Asia-Nepal (AMDA-Nepal) was established in 1989 as a chapter of AMDA-International, Japan and was officially registered in the government office as a NGO in 1990. It is a humanitarian, nonprofit-making, non-political, non-sectarian, Non-Governmental Organization working with its mission to promote the health and well-being of the underprivileged and marginalized people under the slogan "Better quality of life for better future." AMDA Nepal is providing curative and preventive health services through its hospitals and projects in different parts of Nepal.

Details / requirements:

दरभाऊ प्रस्ताव आह्वानको सूचना

(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।०८।०९०)

आम्दा नेपालका लागि एक थान USG System खरिद गर्न वि.सं. २०७९।०७।२३ मा नागरिक दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको मितिमा आवश्यक संख्यामा प्रस्तावना आई नपुगेकाले प्राप्त भईसकेका शिलबन्दी प्रस्तावहरु यथावत कायम राखि दोस्रो पटक यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । ईजाजत प्राप्त ईच्छुक आपूर्तिकर्ताबाट दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिन भित्र निम्न ठेगानामा आइपुग्ने गरी शिलबन्दी दरभाऊ प्रस्ताव पेश गर्न आवह्वान गरिएको छ । विस्तृत विवरण् तथा जानकारीका लागि आम्दा नेपालको वेभसाईट www.amda.org.np वा निम्न ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।

आम्दा नेपाल, केन्द्रिय कार्यालय,

गोकर्णेश्वर (६, जोरपाटी, काठमाण्डौ

फोन नं. ०१ (४९१०२३५)

ईमेल: procurement.co.ktm@amda.org.np

Job Overview

Category Expression of Interests, Tender Notice, Bid
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 25 Nov, 2022
Apply Before 04 Dec, 2022
City Kathmandu