मधेश प्रदेशका बर्थिङ्ग सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्था मर्मत सम्भारको लागि दरभाउ पत्र (कोटेशन) आह्वान

Population Services International Nepal

Details / requirements:

e3+jLfQAgAAQKMHDVgvAQAAgKABAAAAEDQgaAAAAAAEDQAAANCkggbsyQAAANA01eOEQwQNAAAACBoaMWgAAACANx6CBgAAAEDQAAAAAAgaAAAAAEEDAAAAIGgAAAAABA0AAACAoAEAAAAAQQMAAAAgaAAAAAAEDQAAAICgAQAAABA0AAAAAIIGAAAAQNAAAAAAgKABAAAAEDQAAAAAggYAAABA0AAAAAAIGgAAAABBAwAAACBoAAAAAEDQAAAAAAgaAAAAAEEDAAAAIGgAAAAABA0AAACAoAEAAAAQNAAAAAAgaAAAAAAEDQAAAICgAQAAABA0AAAAAIIGAAAAQNAAAAAACBoAAAAAEDQAAAAAggYAAABA0AAAAAAIGgAAAABBAwAAACBoAAAAAAQNAAAAAAgaAAAAAEEDAAAAIGgAAAAABA0AAACAoAEAAAAQNAAAAACCBgAAAAAEDQAAAICgAQAAABA0AAAAAIIGAAAAQNAAAAAACBoAAAAAQQMAAAAAggYAAABA0AAAAAAIGgAAAABBAwAAACBoAAAAAAQNAAAAgKABAAAAAEEDAAAAIGgAAAAABA0AAACAoAEAAAAQNAAAAACCBgAAAEDQAAAAAICgAQAAABA0AAAAAIIGAAAA+MP8vwADAHODswP1yOT7AAAAAElFTkSuQmCC

Email: ebids@psi.org.np

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interests, Tender Notice, Bid
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 07 Feb, 2024
Apply Before 26 Feb, 2024
City Lalitpur