Transitional Advisors/Field Supervisor/Monitoring and Evaluation Officer/Project Officer

SAHAS Nepal

Detailed Job description / requirements:

आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾

DFID र Street Child को सहयोगमा Marginalized No More  परियोजनाले महोतà¥à¤¤à¤°à¥€, धनà¥à¤·à¤¾, सिराहा, सपà¥à¤¤à¤°à¥€ र सà¥à¤¨à¤¸à¤°à¥€ गरी पाà¤à¤š जिलà¥à¤²à¤¾à¤®à¤¾ विदà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ जानबाट वञà¥à¤šà¤¿à¤¤ तथा पढाइ छोडेर बसेका १० देखि १९ बरà¥à¤· उमेर समूहका मà¥à¤¸à¤¹à¤° बालिका तथा महिलाहरूको शिकà¥à¤·à¤¾, जीवन उपयोगी सीप तथा जीविकोपारà¥à¤œà¤¨à¤®à¤¾ सà¥à¤§à¤¾à¤°à¤•à¥‹ निमà¥à¤¤à¤¿ विभिनà¥à¤¨ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¤¹à¤°à¥‚ सञà¥à¤šà¤¾à¤²à¤¨ गरà¥à¤¨à¥‡ लकà¥à¤·à¥à¤¯ लिà¤à¤•à¥‹ छ ।

सोही परियोजना अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त सहयोगी हातहरà¥à¤•à¥‹ समूह (सहास) नेपालदà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ सञà¥à¤šà¤¾à¤²à¤¿à¤¤ जीविकोपारà¥à¤œà¤¨ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¤•à¥‹ निमà¥à¤¤à¤¿ देहाय बमोजिमका पदहरू खà¥à¤²à¥à¤²à¤¾ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¸à¥à¤ªà¤°à¥à¤§à¤¾à¤¬à¤¾à¤Ÿ पदपूरà¥à¤¤à¥€ गरà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡ भà¤à¤•à¥‹à¤²à¥‡ योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ पà¥à¤—ेका २१ वरà¥à¤· पूरा गरी ४५ बरà¥à¤· ननाघेका नेपाली नागरिकहरूबाट दरखासà¥à¤¤ आवà¥à¤¹à¤¾à¤¨ गरिà¤à¤•à¥‹ छ ।

कà¥à¤°.सं

पद

जिलà¥à¤²à¤¾/कारà¥à¤¯ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°

पद संखà¥à¤¯à¤¾

नà¥à¤¯à¥à¤¨à¤¤à¤® शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾

अनà¥à¤­à¤µ

१

टà¥à¤°à¤¾à¤¨à¤œà¥€à¤¸à¤¨à¤² à¤à¤¡à¤­à¤¾à¤ˆà¤œà¤°

(Transitional Advisors)

कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® संचालित जिलà¥à¤²à¤¾à¤¹à¤°à¥

१२ जना

कà¥à¤¨à¥ˆ पनि संकायबाट 10 + 2 उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ गरेको वा पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤¿à¤§à¤¿à¤• सिप (जसà¥à¤¤à¥ˆ, कृषी, पशà¥, बà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¥€à¤ªà¤¾à¤°à¥à¤²à¤°, कà¥à¤•, लाहचà¥à¤°à¤¾, मà¥à¤¢à¤¾, हà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤¡ ईमà¥à¤µà¥‹à¤ˆà¤¡à¤°à¥€ आदी) तरà¥à¤« CTEVT बाट मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤, कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ लेभल दà¥à¤ˆ पास गरेको वा CTEVT बाट माथी उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित सिपमा डिपà¥à¤²à¥‹à¤®à¤¾ पास गरेको

पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤¿à¤§à¤¿à¤• सिपतरà¥à¤« काम गरेको वा अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹

२

फिलà¥à¤¡ सà¥à¤ªà¤°à¤¿à¤µà¥‡à¤•à¥à¤·à¥‡à¤•

(Field Supervisor)

 

३ जना

कà¥à¤¨à¥ˆ पनि संकायबाट 10 + 2 उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ गरेको पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤¿à¤§à¤¿à¤• शिकà¥à¤·à¤¾à¤¤à¤°à¥à¤« डिपà¥à¤²à¥‹à¤®à¤¾ उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ गरेको वा सो सरह, सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह गरेकालाई गà¥à¤°à¤¹à¥à¤¯à¤¾à¤¤à¤¾ दिइने

समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ३ वरà¥à¤· काम गरेको अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ ।

३

मà¥à¤²à¥à¤¯à¤¾à¤™à¥à¤•à¤¨ तथा अनà¥à¤—मन अधिकृत(Monitoring and Evaluation Officer)

 

१ जना

कà¥à¤¨à¥ˆ पनि संकायबाट सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• वा सो सरह उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ भà¤à¤•à¥‹

समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ २ वरà¥à¤· काम गरेको अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹à¥¤

४

परियोजना अधिकृत(Project Officer)

 

२ जना

कृषि/शिकà¥à¤·à¤¾à¤µà¤¾ विकास वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ विषयमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ वा सो सरह उतà¥à¤¤à¤¿à¤°à¥à¤£ भà¤à¤•à¥‹ , सà¥à¤¨à¤¾à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤° गरेकालाई गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¯à¤¤à¤¾ दिइने

जिविकोपारà¥à¤œà¤¨, वà¥à¤¯à¤¾à¤ªà¤¾à¤° र वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨, सामà¥à¤¦à¤¾à¤¯à¤¿à¤• विकास à¤à¤µà¤‚ परियोजना वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ३-४ वरà¥à¤· काम गरेको

 à¤†à¤µà¥‡à¤¦à¤•à¤²à¥‡ दरखासà¥à¤¤ गरà¥à¤¦à¤¾ पेश गरà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡ कागजातहरà¥à¤ƒ

१. आफà¥à¤²à¥‡ कारà¥à¤¯ गरà¥à¤¨ चाहेको जिलà¥à¤²à¤¾ समेत तोकी उलà¥à¤²à¥‡à¤– गरिà¤à¤•à¥‹ निवेदन,

२. नागरिकता पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¤¿,

३. अधावधिक गरिà¤à¤•à¥‹ à¤à¤•à¤ªà¥à¤°à¤¤à¤¿ बायोडाटा र कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µà¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤¿à¤¤ हà¥à¤¨à¥‡ कागजातहरà¥,

दरखासà¥à¤¤ बà¥à¤à¤¾à¤‰à¤¨à¥‡ समय सिमाः

सूचना पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ मितिदेखि २०७६ कारà¥à¤¤à¤¿à¤• २०(6 November 2019) गतेभितà¥à¤° कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ समय साà¤à¤ ५:०० बजेसमà¥à¤® ईमेल मारà¥à¤«à¤¤ आवेदन तथा संलगà¥à¤¨ कागजातहरॠपà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ भà¤à¤•à¥‹ हà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡

दरखासà¥à¤¤ आवेदन र संलगà¥à¤¨ कागजात पठाउने ईमेल ठेगानाःsahasnepalvacancy@gmail.com

परीकà¥à¤·à¤¾à¤•à¥‹ किसिम र मितिः रित पà¥à¤°à¥à¤¯à¤¾à¤à¤° परेका आवेदनहरà¥à¤¬à¤¾à¤Ÿ Short-List मा परेका उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• गरी लिखित र मौखिक परीकà¥à¤·à¤¾à¤•à¥‹ मिति, सà¥à¤¥à¤¾à¤¨ र समयका वारेमा फोन वा इमेल मारà¥à¤«à¤¤ जानकारी गराइने छ ।

नोटः मैथिली बोलà¥à¤¨à¥‡, मà¥à¤¸à¤¹à¤° समà¥à¤¦à¤¾à¤¯, सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯, महिला,  दलित, पिछडिà¤à¤•à¤¾ वरà¥à¤—, र फरक कà¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¤¾ निवेदकलाई गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¯à¤¤à¤¾ दिइने छ।

हामी बालबालिकाको सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ र संरकà¥à¤·à¤£à¤•à¥‹ (Safeguarding and child protection) लागि पूरà¥à¤£ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¤¦à¥ƒ छौं । सबै नियà¥à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤•à¥‹ लागि पृषà¥à¤ à¤­à¥‚मि जाà¤à¤š अनिवारà¥à¤¯ छ ।

रीत नपà¥à¤—ेका र ढीला आà¤à¤•à¤¾ दरखासà¥à¤¤à¤¹à¤°à¥‚ माथि कà¥à¤¨à¥ˆ कारवाही अगाडि बढाइने छैन । साथै यस विजà¥à¤žà¤¾à¤ªà¤¨à¤•à¥‹ समà¥à¤ªà¥‚रà¥à¤£ अधिकार संसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ निहित रहनेछ ।

निवेदकले फोन वाअनà¥à¤¯ तरीकाबाट पà¥à¤°à¤­à¤¾à¤µ पारà¥à¤¨ खोजेमा सà¥à¤µà¤¤à¤ƒ अयोगà¥à¤¯ ठहरिने छ ।

Job Overview

Category Development and Project
Openings 18
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 14 Oct, 2019
Apply Before 06 Nov, 2019
City Lalitpur