सुचीकृत दर्ता सम्बन्धी सूचना

Good Neighbors International

Good Neighbors is an international humanitarian and development NGO in general consultative status with the United Nations Economic and Social Council. Good Neighbors International (GNI) is an international developmental and humanitarian organization that responds to the call of the most neglected and vulnerable beyond the barriers of race, nationality, religion, ideology and geographical distance. We work in 35 countries around the world through around 200 community development projects with a focus on empowering people through social development activities and place particular emphasis on economic development in order to break the vicious cycle of poverty that people in developing countries suffer from. Established in 1991 and headquartered in Seoul, South Korea, GNI has fundraising offices in the USA, Canada, South Korea, Japan, and an International Cooperation Office in Geneva, Switzerland.

Detailed Job description / requirements:

सुचीकृत दर्ता सम्बन्धी सूचना

गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपाल सन् २००२ मा स्थापित भई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता, आयआर्जन, बाल संरक्षण, वकालत तथा पैरवी र विपद् व्यवस्थापन आदि क्षेत्रहरूमा आफ्ना  क्रियाकलापहरू नेपालको १९ जिल्लाहरूमा संचालन गर्दै आइरहेको छ ।

यस संस्थाको लागि आ.व. २०७७/७८ मा आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमका सामग्री तथा सेवाहरू खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक फर्म, सप्लायर्स, कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरूले फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नवीकरणको प्रतिलिपि, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता तथा चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र व्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त प्रमाणपत्र तथा नवीकरण प्रतिलिपि सहित संस्थाले 

उपलब्ध गराएको सूची दर्ता फारम भरी मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन आव्हान गरिन्छ ।

आवश्यक आपूर्ति सामग्रीहरू तथा सेवाहरू:

सि.नंसामाग्रीको नामसि. नंसामाग्रीको नाम
सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीहरुः कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, हार्डड्राईभ, प्रोजेक्टर आदि
१२पारवहन सेवा तथा भाडाका सवारी साधनः हवाई टिकट, कार, जीप, बस, ट्रक आदि
कार्यालय मसलन्द र स्टेशनरी सम्बन्धी विविध सामाग्रीहरु

मर्मतसंभार सेवाः सूचना प्रविधि तथा  सामग्रीहरु विद्युतीय उपकरण 
टिसर्ट, ब्याग, क्याप, कप, ज्याकेट आदि

सवारी साधन पार्टपुर्जा र मर्मतसंभार सेवा
खाद्यान्न, सरसफाई तथा अन्य उपयोगी सामाग्रीहरु

बीमाः जीवन, साधारण, मेडिकल, दूर्घटना आदि
विद्युतीय उपकरणहरु

इभेन्ट म्यानेजमेन्ट
प्रेस तथा छपाई कार्य

पिउने पानी आपूर्ति
फर्निचर तथा सजावट सम्बन्धी सामग्रीहरु

ईन्टरनेट सेवा
विज्ञापन छपाई सम्बन्धी सेवाः खबरपत्रिका तथा विद्युतीय

 फोटोग्राफी, श्रव्यदृष्य, वृत्तचित्र र मिडिया  क्याम्पेन
फोेटोकपी तथा फ्लेक्स प्रिन्ट

लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा
१०होटल सेवाः आवासीय तथा गैह्रआवासीय कार्यक्रम 

Database Software and Application Designing, Graphic & Web Designing
११कार्गो तथा कुरियर सेवा

Translator

दर्ता प्रकृयाः

इच्छुक फर्म, सप्लायर्स, कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरूले “सूचीकृत दर्ता” लेखी सिलबन्दी बोलपत्र मिति २०७७।०७।२८ गते ५ः०० बजेभित्र गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपाल, एकान्तकुना–१३, ललितपुर, नेपाल वा सूची दर्ता फर्ममा उल्लिखित जिल्ला कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ । सूची दर्ता फारम संस्थाको वेभसाइटः http://gninepal.org/work-with-us/notice/  तथा इमेलः eoi@gninepal.org बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

सूचीकृत भएका बोलपत्रहरूलाई आवश्यकतानुसार चाहिने समयमा जानकारी दिइनेछ ।

Job Overview

Category Development and Project, Expression of Interest
Openings 1
Position Type Contract
Experience Please check details below.
Education Please check details below.
Posted Date 15 Oct, 2020
Apply Before 13 Nov, 2020
City Lalitpur