आशयपत्र

PTYSM,Jajarkot

Detailed Job description / requirements:

आशयपतà¥à¤° आहà¥à¤µà¤¾à¤¨

दोसà¥à¤°à¥‹ पटक सूचना पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ मिति २०७६ जेठ २७ गते

सेभ द चिलà¥à¤¡à¥à¤°à¥‡à¤¨à¤¸à¤‚गको साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€à¤®à¤¾ पाà¤à¤šà¤¤à¤¾à¤°à¤¾ यà¥à¤µà¤¾ संरकà¥à¤·à¤• मञà¥à¤š जाजरकोट र पहाडि कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° विकास अभियानले जाजरकोट जिलà¥à¤²à¤¾à¤®à¤¾ अवसर परियोजना कà¥à¤°à¤®à¤¶à¤ƒ छेडागाड नगरपालिका तथा कà¥à¤¶à¥‡ गाउंपालिकामा संचालन गरिरहेका छनॠ। यस परियोजना अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त जाजरकोट जिलà¥à¤²à¤¾à¤®à¤¾ ४० जना यà¥à¤µà¤¾à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ वà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• तालिम दिई कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ८० पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤à¤²à¤¾à¤ˆ सà¥à¤µ–रोजगारको सà¥à¤¨à¤¿à¤¶à¥à¤šà¤¿à¤¤à¤¤à¤¾ गरà¥à¤¨à¤¸à¤•à¥à¤¨à¥‡ इचà¥à¤›à¥à¤• तालिमपà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¯à¤• सà¤à¤¸à¥à¤¥à¤¾ /कमà¥à¤ªà¤¨à¥€ / फरà¥à¤®à¤¹à¤°à¥à¤¬à¤¾à¤Ÿ तपसिलका आधारभूत शरà¥à¤¤à¤¹à¤°à¥à¤•à¤¾ अधिनमा रहने गरि दोसà¥à¤°à¥‹ पटक आशयपतà¥à¤° आहà¥à¤µà¤¾à¤¨ गरिनà¥à¤› । 

क) आधारभूत सरà¥à¤¤à¤¹à¤°à¥

  • तालिमपà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¯à¤• सà¤à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ तथा रोजगारी शà¥à¤°à¤® बजार संग समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ सरोकारवालाहरॠनिकायहरà¥à¤¸à¤‚ग समनà¥à¤µà¤¯ गरी संभावित वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯ तथा रोजगारी समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ शà¥à¤°à¤® बजार विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£à¤•à¥‹ विसà¥à¤¤à¥ƒà¤¤ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ र नेपाली भाषामा समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ संंसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¤¾à¤ˆ उपलवà¥à¤§ गराउनॠपरà¥à¤¨à¥‡à¤› ।
  • शà¥à¤°à¤® बजार विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£à¤µà¤¾à¤Ÿ बढी भनà¥à¤¦à¤¾ बढीलाई रोजगारी सृजनागरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ पहिचान भà¤à¤•à¤¾ वà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤•à¤¾ आधारमा परियोजना संचालित गाà¤à¤‰à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ वा नगरपालिका वा जिलà¥à¤²à¤¾ सदरमà¥à¤•à¤¾à¤®à¤®à¤¾ नै तालिम संचालन गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡à¤› । 
  • तालिम समापन लगतै पà¥à¤°à¤¾à¤¬à¤¿à¤§à¤¿à¤•à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤¾ तथा बà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• तालिम परिषद (CTEVT)बाट सिप परिकà¥à¤·à¤£ गराउनॠपरà¥à¤¨à¥‡ हà¥à¤¨à¥à¤› ।
  • तालिमपशà¥à¤šà¤¾à¤¤ कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ८०% तालिमपà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ यà¥à¤µà¤¾à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ अनिवारà¥à¤¯ रोजगार तथा सà¥à¤µà¤°à¥‹à¤œà¤—ारको अवसà¥à¤¥à¤¾ सिरà¥à¤œà¤¨à¤¾ गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡ हà¥à¤¨à¥à¤› ।

ख) à¤†à¤¶à¤¯à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ संलगà¥à¤¨ राखà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡ कागजातहरà¥à¤ƒ

  1. संसà¥à¤¥à¤¾à¤¦à¤°à¥à¤¤à¤¾ र नविकरण गरिà¤à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤°
  2. नेपाल सरकारबाट वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¤¾à¤¯à¤¿à¤• तालिम संचालनका लागी विवरण सहितको ईजाजत पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤° । 
  3. मूलà¥à¤¯à¤…भिबृदà¥à¤§à¤¿ कर तथा आय करमा दरà¥à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤° ।
  4. आ.व.२०७४/७५को कर चà¥à¤•à¥à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤°, लेखापरिकà¥à¤·à¤£à¤•à¥‹ (Audit Report) पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¬à¥‡à¤¦à¤¨
  5. संलगà¥à¤¨à¤¹à¥à¤¨à¥‡ जनशकà¥à¤¤à¤¿à¤•à¥‹ वैयकà¥à¤¤à¤¿à¤• बिवरण (BIO-DATA) संलगà¥à¤¨ गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡à¤› ।

ग) पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤•à¥‹ ढाà¤à¤šà¤¾ 

  • रोजगार पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¯à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नाम.......ठेगानाः.......फोन नं:.......इमेलः.........समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• बà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤•à¥‹ नामः........समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• नं.

घ) संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ हाल समà¥à¤® संचालन गरेको तालिम तथा कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µà¤•à¥‹ विवरण:

 à¤•à¥à¤°.स

 à¤¤à¤¾à¤²à¤¿à¤®à¤•à¥‹ नाम 

जिलà¥à¤²à¤¾ 

 à¤¸à¤¹à¤­à¤¾à¤—ि संखà¥à¤¯à¤¾

 à¤¸à¤¾à¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤° सà¤à¤¸à¥à¤¥à¤¾

 à¤°à¥‹à¤œà¤—ारको सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¥€

 à¥§,२,३,४

 

 

 

 

 

ङ) रोजगार पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¯à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ भौतिक समà¥à¤ªà¤¤à¤¿à¤•à¥‹ विवरण:

१..............................२.........................................३.................................

च) तालिमको वितà¥à¤¤à¤¿à¤¯ पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾à¤•à¥‹ ढाà¤à¤šà¤¾:

पाà¤à¤šà¤¤à¤¾à¤°à¤¾ यà¥à¤µà¤¾ संरकà¥à¤·à¤• मञà¥à¤š जाजरकोट वा पहाडि कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° विकास अभियान जाजरकोट बाट ईमेल मारà¥à¤«à¤¤ लिनॠपरà¥à¤¨à¥‡ हà¥à¤¨à¥à¤› ।

छ ) विसà¥à¤¤à¥ƒà¤¤ जानकारी तथा आशयपतà¥à¤° पेश गरà¥à¤¨à¤•à¥‹ लागी समà¥à¤ªà¤°à¥à¤•à¤ƒ

आशयपतà¥à¤°à¤•à¥‹ सूचना दोसà¥à¤°à¥‹ पटक सà¥à¤šà¤¨à¤¾ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ भà¤à¤•à¥‹ मितिले ९ दिन भितà¥à¤° तल उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित संसà¥à¤¥à¤¾à¤¹à¤°à¥ मधà¥à¤¯à¥‡ कà¥à¤¨à¥ˆ à¤à¤‰à¤Ÿà¤¾ संसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ पेश गरà¥à¤¨ सकिनेछ । थप जानकारीका लागि तल उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित संसà¥à¤¥à¤¾à¤¸à¤‚ग समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• गरà¥à¤¨ सकिनेछ । 

१.पाà¤à¤šà¤¤à¤¾à¤°à¤¾ यà¥à¤µà¤¾ संरकà¥à¤·à¤• मञà¥à¤šà¤œà¤¾à¤œà¤°à¤•à¥‹à¤Ÿ                   à¥¨.पहाडि कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° विकास अभियानजाजरकोट

भेरी नगरपालिका ४, खलङà¥à¤—ा, जाजरकोट                    भेरी नगरपालिका ४, खलङà¥à¤—ा, जाजरकोट

मोवाईलः ९८५८०५२१२७ ,९८४८०३६९५६                    à¤®à¥‹à¤µà¤¾à¤ˆà¤²à¤ƒ à¥¯à¥®à¥«à¥®à¥¦à¥¬à¥ªà¥«à¥¦à¥®,९८४७८०१६७४

नोटः मिति नाघी आà¤à¤•à¤¾ वा तोकिà¤à¤•à¥‹ मापदणà¥à¤¡ पà¥à¤°à¤¾ नभà¤à¤•à¤¾ आशयपतà¥à¤°à¤²à¤¾à¤ˆ समà¥à¤µà¥‹à¤§à¤¨ गरिने छैन ।

ईमेलः ptysm.jajarkor@gmail.com ,hrdcjajarkot@gmail.com

Job Overview

Category Development and Project
Openings 1
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 10 Jun, 2019
Apply Before 19 Jun, 2019
City Mid-Western Region