Program Officer/Learning Motivator Vacancy - SDC

Social Development Center

Social Development Centre (SDC) Mahottari is non-political and non-profitable NGO established in 1996 by a group of Terai marginalized group’s activists. Since then, SDC is fully dedicated to work in humanitarian assistance, community development, livelihood, Child Well Being, and environmental protection mainly in the Terai region of Nepal through the humanitarian and long-term development projects.

Detailed Job description / requirements:

कर्मचारी आवश्यकता

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित)

समाज विकास केन्द्र, महोत्तरी जिल्लामा विगत २५ वर्षदेखि संचालनमा रहेको एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले जिल्लाको विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुसँगको समन्वय सहकार्यमा बालबालिका तथा महिलाको हकहित संरक्षण,न्यायमा पहुँच, बालश्रम शोषण न्युनीकरण, जीविकोपार्जन, सुशासन, प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र सरसफाई, सामाजिक परिचालन, शिक्षामा पहुँच जस्ता कार्यहरुमा सुदृढीकरण तथा समाजिक शुशासन दिगोपना बढाउने हेतुले स्थानिय, प्रदेश तथा संघीय सरकारलाइ, सहयोग गर्न विभिन्न कार्यक्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

विश्व शिक्षा/युनिसेफसंगको सहयोगमा यस महोत्तरी जिल्लाको एकडारा, सम्सी रमहोत्तरी गाउँपालिका तथा मटिहानी र रामगोपापुर नगरपालिकामा प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम अन्र्तगत— समता र समावेशी शिक्षा परियोजना “Equity and Inclusion in Education Project” विगतका वर्ष देखि संचालन हुदै आएको छर थप सोनमा गाउँपालिका र मनरा सीसवा नगरपालिकामा संचालन हुन लागेकोमा सो परियोजनाको लागि तल उल्लेखित पदहरुका लागि योग्यता पुगेका १८ वर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिकहरुबाट सुचना प्रकाशन भएको  ७ दिनभित्रमा दरखास्तको लागि अहवान गरिन्छ । 

तपशील

क्र.स.

पद

शैक्षिक योग्यता

मूख्य जिम्मेवारी तथा अनुभबहरु

१ 

कार्यक्रम अधिकृत (Program Officer)

१ (एक) जना

शिक्षा संकायमा स्नातकतह उत्तिर्णवा सोसरह (Bachelor degree in Education or relevant)

 • सम्बन्धीत क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्ने
 • प्रारम्भिक कक्षा, समावेशी शिक्षा तथा बाल मैत्रीक क्षाव्यव स्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएको
 • कार्यक्रमका क्रियाकलापहरु बारे सम्बन्धित पालिका,वडा र विद्यालयलाई जानकारी गराउने समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न सक्ने।
 • कार्यक्रम संचालन गर्दा आइ पर्ने समस्या र चुनौतीहरु समाधानकालागि आवश्यक सहजीकरण तथा उपयुक्त उपायको खोजीगर्न सक्ने।
 • फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुको सिकाइ निरन्तरताकालागि पहल र पैरविगर्न तथा मातृभाषा माध्यममा शिक्षणको लागि सहजिकरण गर्न सक्ने ।
 • अनलाइन/अफलाइन बैठक, कार्यशाला र तालिम आदि संचालन गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्ने तथा शिक्षक, अभिभावक को कार्य क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने । 
 • कार्यक्रमसंग सम्वन्धित घटना अध्ययन र सफलताका कथा संकलन तथा तयार गर्ने ।
 • कार्यक्रमसंग सम्बन्धित तथ्यांक, सुचना र प्रतिवेदनहरु अभिलेखिकरण  गर्ने ।
 • स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने । 
 • कार्य योजना, बजेट व्यवस्थापन तथा मानव व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान भएको
 • सृजनशील,उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरणा जगाउन सक्ने ज्ञान भएको
 • कठिन समयमा पनि पाएको जिम्मेवारी तथा संस्थाले लगाएको काम उच्च मनोबलको साथ गर्न सक्ने
 • स्पष्ट रुपमा अंगे्रजी तथा नेपाली भाषामा प्रतिवेदन लेख्न सक्ने ज्ञान भएको
 • कम्पयुटरको राम्रो दक्षता भएको – Office package : World, Excel (spreadsheet), Power point, English Nepali typing and email internet)

Please go through the link below for more details:

https://drive.google.com/file/d/1SfjTgDboPhRgf4WfEoNS2Eywe5ZSH8VM/view?usp=sharing

सिकाइ उत्प्रेरक (Learning Motivator)

७ (सात) जना

प्रविणता प्रमाणपत्रतहवा सो सरह (+ 2 or relevant discipline)

 • गैर सरकारी संस्थामा शिक्षा तथा बालवालिकाको क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ 
 • शैक्षिक क्षेत्र –विद्यालय स्थानिय समुदाय, समुहहरुसंग काम गरेको अनुभव
 • प्रारम्भिक कक्षा, समावेशी शिक्षा तथा बाल मैत्री कक्षा व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएको
 • उम्मेदवारले साईकल चलाउन जानेको हुनु पर्ने ।
 • कम्प्युटरमा सामान्य ज्ञान भएको हुनुपर्ने छ 
 • स्थानिय भाषाको ज्ञान भएको हुनुपर्ने 
 • तथ्याङ्कबारे ज्ञान भएको तथ्यतथ्याड्ढ संड्ढलन गर्न सक्ने सीप भएको 
 • विभिन्न समुदायका व्यक्तिहसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएको
 • स्पष्ट रुपमा नेपाली भाषामा कार्य सम्पादन गरेको छुट्टछुट प्रतिवेदन लेख्न सक्ने ज्ञान भएको
 • अन्तर वैक्तिक कला र सहजीकरण सीप भएको 
 • सम्बन्धीत पालिकाहरुमा समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने दक्षता भएको
 • Office packageको ज्ञान भएको

Please go through the link below for more details:

https://drive.google.com/file/d/1U0CB8M8mDUrjeWQlVeaiA-pHFCjKQCBl/view?usp=sharing

तपशील:

 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७ मंसिर १९ गते शुक्रबार ५ बजे सम्म । 
 • आवश्यक कागजातहरु: दरखास्त निवेदनका साथमा वायोडाटा कम्तिमा २ जनाको reference भएको, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपीहरु, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति राखि खाममा शिलबन्दी गरी बुझाउनु पर्नेछ वा संस्थाको ईमेल vacancy.sdcmht@gmail.com वा www.jobsnepal.comमा तोकिएको समय अवधिभित्र आवेदन दिन सकिनेछ । 
 • परिक्षाको किसिम: लिखितर अन्तरवार्ता 
 • मासिक तलव: संस्था/परियोजनाको नियम अनुसार हुनेछ । 
 • मुस्लीम,दलित, आदिवासीजनजाती,मधेशी,महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिईनेछ । 
 • आवेदन गरेका व्यक्ति मध्ये संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुलाई मात्र सम्पर्क गरिनेछ ।

नोट: माथि उल्लेखित पदहरुको कार्य जिम्मेवारीको विस्तृत विवरण चाहिएको खण्डमा ईमेल मार्फत वाकार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ। 

सम्पर्क ठेगाना :

समाजविकास केन्द्र, महोत्तरी (लक्ष्मी बैंकको छेउमा जलेश्वर,महोत्तरी)

फोन: ४४ ५२०७८३

ई–मेल:  vacancy.sdcmht@gmail.com

महोत्तरी वासीको इच्छा, सबै बालबालिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा।

Job Overview

Category Development and Project
Openings 2
Position Type Full Time
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 29 Nov, 2020
Apply Before 04 Dec, 2020
City Terai Region