Program Manager

Disable Empowerment and Communication Center( DEC) Nepal Banke

Detailed Job description / requirements:

करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾

अपाङà¥à¤— सशकà¥à¤¤à¥€à¤•à¤°à¤£ à¤à¤µà¤‚ संचार केनà¥à¤¦à¥à¤°, (DEC-Nepal) à¤¨à¥‡à¤ªà¤¾à¤² वाà¤à¤•à¥‡à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ सि.वि.à¤à¤®.नेपालको आरà¥à¤¥à¤¿à¤• सहयोगमा वाà¤à¤•à¥‡ जिलà¥à¤²à¤¾à¤•à¥‹ कोहलपà¥à¤° नगरपालिका र वैजनाथ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤®à¤¾ समà¥à¤¦à¤¾à¤¯à¤®à¤¾ आधारित समावेशी विकास ९ ( Community Based Inclusive Development ) à¤ªà¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¤¾à¤•à¥‹ लागि सञà¥à¤šà¤¾à¤²à¤¨ हà¥à¤¨à¥‡ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® अनà¥à¤°à¥à¤¤à¤—त तल उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित पदहरà¥à¤®à¤¾ योगà¥à¤¯ नेपाली नागरिकहरà¥à¤¬à¤¾à¤Ÿ दरखासà¥à¤¤ आहà¥à¤µà¤¾à¤¨ गरीà¤à¤•à¥‹ छ ।

पद

शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾

योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा जिमà¥à¤®à¥‡à¤µà¤¾à¤°à¥€

१. कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® पà¥à¤°à¤µà¤¨à¥à¤§à¤• (Program Manager ) à¥§ जना

नà¥à¤¯à¥‚नतम योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤ƒ सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतà¥à¤°à¥à¤¤à¥€à¤£, सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤°à¤²à¤¾à¤ˆ पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾

कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ ३ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ अपाङà¥à¤—ता, समावेशीविकास कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ, जिलà¥à¤²à¤¾ सà¥à¤¤à¤°à¤®à¤¾ परियोजना नेतृतà¥à¤µ, योजना तरà¥à¤œà¤®à¤¾,बजेट वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨,  करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ परिचालन, परियोजना अनà¥à¤—मन र पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¬à¥‡à¤¦à¤¨ लेखनमा दखà¥à¤–ल भà¤à¤•à¥‹, सामाजिक परिचालन, सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसंगको समनà¥à¤µà¤¯ तथा सहकारà¥à¤¯à¤®à¤¾ काम गरेको अनà¥à¤­à¤µ, फिलà¥à¤¡ कारà¥à¤¯ गरà¥à¤¨ सकà¥à¤·à¤® र ईचà¥à¤›à¥à¤•, तथà¥à¤¯à¤¾à¤‚क संकलन, विशà¥à¤²à¥‡à¤·à¤£ तथा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨,  सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ भाषा बà¥à¤à¥à¤¨ र बोलà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡, कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤° समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¤¿ (MS Word, MS Excel, Power point, data analysis) à¤¸à¥€à¤ª भà¤à¤•à¥‹, बाल तथा महिला मैतà¥à¤°à¥€ निती तथा कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ साथै नेपाली र अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€à¤®à¤¾ रामà¥à¤°à¥‹ दखà¥à¤–ल भà¤à¤•à¥‹ हà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡à¤› ।

निवेदन पेश गरà¥à¤¨à¥‡ अनà¥à¤¤à¤¿à¤® मिति र समय:

माथी उलà¥à¤²à¥‡à¤–ीत पदमा योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ पà¥à¤—ेका नेपाली नागरिकले आफनो बायोडाटाका साथमा आवेदन पतà¥à¤° मिति २०७६।०२।०७ गते (21st May, 2019)  à¤¸à¤®à¥à¤® कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ समय भितà¥à¤° decnepal7@gmail.com à¤®à¤¾ ईमेल मारà¥à¤«à¤¤ à¤µà¤¾ (DEC-Nepal)को à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¯à¤²à¤¯, बैजनाथ गाà¤à¤‰à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤µà¤¡à¤¾ नं.४ बानियाभार, वाà¤à¤•à¥‡ मा आफà¥à¤¨à¥‹ आवेदन पठाउन अनà¥à¤°à¥‹à¤§ गरिनà¥à¤› ।सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯ भाषा बà¥à¤à¥à¤¨ र बोलà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡, अपाङà¥à¤—ताका कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कारà¥à¤¯à¤…नà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¤¾, अपाङà¥à¤—ता भà¤à¤•à¤¾ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿, दलित, आदिबासी, à¤à¤µà¤‚ जनजाती साथै बाà¤à¤•à¥‡ जिलà¥à¤²à¤¾à¤®à¤¾ वसोवास गरà¥à¤¨à¥‡ महिला आवेदकलाई उचà¥à¤šà¤ªà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिइनेछ। आवेदन छनौट गरà¥à¤¨à¥‡ वा नगरà¥à¤¨à¥‡ समà¥à¤ªà¥‚रà¥à¤£ अधिकार पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤• संसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ निहीत रहनेछ ।

नोट: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤­à¤¿à¤• छनौटमा परेका आवेदकहरà¥à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° लिखित तथा अनà¥à¤¤à¤°à¤µà¤¾à¤°à¥à¤¤à¤¾ परीकà¥à¤·à¤¾à¤®à¤¾ सहभागी गराईनेछ । २१ मे २०१९ साठसंकà¥à¤·à¤¿à¤ªà¥à¤¤ सूची पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¨ २३ मे २०१९ मा लिखित तथा मौखिक परीकà¥à¤·à¤¾ लिइनेछ ।

कारà¥à¤¯à¤•à¤¾à¤°à¥€ निरà¥à¤¦à¥‡à¤¶à¤•

डेक नेपाल, बाà¤à¤•à¥‡/फोनः ०८१–४०४००३

Please contact us decnepal7@gmail.com for Job description. 

Job Overview

Category Development and Project
Openings 1
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 15 May, 2019
Apply Before 21 May, 2019
City