Hot Jobs

More

Application Deadline

Fri, 18 Oct 2019

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Expression of Interest
  • Contract
  • Please check vacancy details.
  • 1
  • Please check vacancy details
  • Damak

Detailed Job Description / Requirements

निर्माण कार्यको लागि टेन्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) पुनःआह्वान सम्बन्धि सूचना

(दोस्रो पटक प्रकाशितमिति: २०७६/०६/१५)

यस टुकी संघ सुनकोशी र केयर नेपाल विचको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको दुर्गम समुदायमा मातृ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बृद्धि परियोजना अन्तरगत ३ नं प्रदेश, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तपसिलमा उल्लेखित सामुदायिक संरचनानिर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकोले अनुभवी एवं इच्छुक इजाजतप्राप्त फर्म/कम्पनीहरुबाट फर्म दर्ताप्रमाण पत्र(नवीकरण सहित), भ्याट दर्ता प्रमाण पत्र, पछिल्लो करचुक्ता प्रमाणपत्र, अनुभवको प्रमाण पत्र आदिको प्रतिलिपि संलग्न राखी निम्न स्थान मध्ये कुनै एक स्थानमा मिति २०७६ साल कार्तिक ३ गते दिनको ३ बजे भित्र रितपूर्वकको शिलबन्दी दर भाउपत्र(टेण्डर) पुनआह्वान गरिन्छ । टेण्डर फारामसोही स्थानबाटरु.२,०००।–(फिर्ता नहुने गरी) यस टुकी संघ सुनकोशीको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क धुलिखेल शाखामा रहेको खाता नं. १०४००७२५७३१० वा लक्ष्मी बैङ्क लिमिटेड खाडीचौरमा रहेको खाता नं. ०२७११००९८९१ मा जम्मा गरेको सक्कलै बैङ्क भौचर बुझाई प्राप्त गर्न सकिने छ । 

क) गर्नुपर्ने काम र स्थान

Sn

Contract No.

Work description and locations

Bid security

(NRs)

1

01/IAMR/2019

Birthing center Construction at Ghumthang HP, Barabishe Municipality-7, Sindhupalchowk

78,847.00

2

02/IAMR/2019

Birthing center construction at Thumpakhar HP, Sunkoshi Rural Municipality-6, Sindhupalchowk

75,814.00

3

03/IAMR/2019

Female friendly toilet construction at  Setidevi Secondary School Sunkoshi -6, Thumpakhar , 

8,386.00

4

04/IAMR/2019

Female friendly toilet construction at Bhadrakali Secondary  School in Barabishe-8, Maneshwara

8,806.00

5

05/IAMR/2019

Female friendly toilet construction at Sarasowati  Shankar Secondary School in Barabishe- 7, Ghumthang

8,806.00

ख) टेण्डर डकुमेण्ट लिन र बुझाउन सकिने स्थानः 

सि.नं.

कार्यालय/स्थान

साविक गा.वि.स.

टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रीय कार्यालय

सुनकोशीगाउँपालिका वडा नं.६, थुम्पाखर

सम्पर्क नं ०१६२२२६४२

टुकी संघ सुनकोशीको परियोजना कार्यालय

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं.५, चौतारा

सम्पर्क नं ०११६२०४२२

केयर नेपालको केन्द्रिय कार्यालय

४/२८८समताभवनधोविघाट, ललितपुर, नेपाल सम्पर्क नं.:०१५५२२८००

ख) टेण्डर डकुमेण्ट लिन र बुझाउन सकिने मितिः २०७६/०६/१६ देखि २०७६//१दिनको १ बजे सम्म (दशैं बिदाअसोज १८ देखि असोज २२ सम्म र असोज २५ सार्वजनिकविदाएवं असोज २३ र २४ सट्टा बिदाबाहेक) ।

ग) टेण्डर सम्बन्धीपूर्व जानकारी बैठक(pre-bid meeting)मिति र स्थानः २०७६//२८बिहान ११ बजे, टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रीयकार्यालय, सुनकोशीगा.पा., थुम्पाखर, सिन्धुपाल्चोक ।

घ) टेण्डर डकुमेण्ट बुझाउने अन्तिममितिः २०७६//, दिनको ३ बजेसम्म।

ङ) टेण्डर डकुमेण्ट खोल्ने मितिः २०७६//, बिहान११ बजेदेखि १२ बजेसम्म्म।

टेण्डर डकुमेण्ट खोल्ने समयमा टेण्डर हाल्ने कम्पनी/संस्थाको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछैन (ITB नं. २०.१ मा उल्लेख भए अनुसार) । यदि टेण्डर हाल्ने आधिकारिक व्यक्ति टेण्डर खोल्ने समयमा अवलोकनकर्ताको रुपमा सहभागी हुन चाहेमा १ जना आधिकारिक (आधिकारिकताको प्रमाण भएका) व्यक्तिमात्र बाकस खोल्ने, खाम रुजु गर्ने (प्रत्येक योजनामा २ वटा छुट्टाछुट्टै खाम भए नभएको, खाममा लाहाछाप सहितको सिल भएन भएको, खाममा contract नम्बर भए नभएको सुनिश्चित गर्ने कामको लागिमात्र बस्न सकिने छ । यस बाहेक प्राबिधिक एवं आर्थिक मूल्याङ्कनमा टेण्डरकर्ता वा अधिकार प्राप्त व्यक्ति बस्न पाइने छैन)

पुनश्चः यस सम्बन्धी बिस्तृत जानकारी  Invitation for Bid(IFB) वा Instruction to Bidder (ITB) नामक document लिएर राम्रोसंग पूरा अध्ययन गरीबुझी  Technical proposal र Financial Proposal पुर्ण रुपमा भर्न अनिवार्य हुनेछ ।

टेण्डर बुझाउने सम्बन्धि आवश्यक जानकारीको लागि सम्पर्क नः ०१६२२२६४२,

Email: jobs.tukiassociation@gmail.com

टेण्डर स्वीकृतितथा अस्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार टुकी संघ सुनकोशीमानिहितहुनेछ ।

Percoid IT Solutions

Senior Software Developer

Swisscontact | Swiss Foundation for Technical Cooperation Country Office

Team Leader/ Waste Management Expert

Nepal Sustainable Travel

Content Writer

Heifer International Nepal

Program Officer

Forum for Rural Welfare and Agricultural Reform for Development (FORWARD) Nepal

Bidding Notice

Resource Centre for Primary Health Care (RECPHEC)

Receptionist cum Office Assistant

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

See All (3)

People2People

PROGRAM OFFICER

Green IT Solutions Pvt. Ltd.

Business Development Manager

Honest Forwarder Technology FZE

Ecommerce System Developer

The Johanniter International Assistance

consultant to facilitate Lesson Learnt Workshop

Local Road Bridge Programme (LRBP)

REQUEST FOR PROPOSAL

Clusus Information Solutions Pvt Ltd

.Net Developer

Around Good People

Project Coordinator

Profusion Tech Pvt. Ltd

Delivery Agent / Messenger

daraz.com.np

Delivery Agent

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

Engineering Coordinator

Childreach Nepal

FEMALE COACHES

Terre des hommes Foundation, Nepal Office

Water Sanitation and Hygiene Manager

Team Consult Pvt. Ltd.

Coordination Unit PFM Expert

Edwise Foundation

Front Desk Officer

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Sr. Python Developers

Academy of Culinary Arts & Hospitality Management Pvt. Ltd.

See All (2)

Codyssey Web Nepal Pvt. Ltd.

Online/Digital Marketing and SEO

Tekkon Technologies

Sr. Software Developer (MERN)