Hot Jobs

More

Application Deadline

Sat, 22 Dec 2018

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Tender
  • Contract
  • Please check details below.
  • 1
  • Please check details below.
  • Damak

Detailed Job Description / Requirements

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र भवन निर्माणकार्यको लागि टेन्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) आह्वान सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०८/२०)

यस संस्था र अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा सहयोग केन्द्रको साझेदारितामा सञ्चालन भइरहेको सुशासन परियोजनामा बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं. ८, मानेश्वाँरामा समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र (प्यासेज सहितको २ कोठे)भवन  निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजतप्राप्त फर्म कम्पनीहरुबाट फर्म दर्ता (नवीकरण सहित), भ्याट दर्ता, आ.व.२०७४।०७५ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी यस टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरमा मिति २०७५ साल पौष ५ गते अपरान्ह ४ वजे भित्र रितपूर्वकको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिन्छ । कोटेशन फारम (RFQ)टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरबाट रु. १,०००।–(फिर्ता नहुने गरी) नगद भुक्तानी गरी लिन सकिने छ । साथै छनौट भएको फर्म/सप्लायर्सले सम्झौतामा उल्लेखित अनुमानित लागत मूल्यको ३.५ प्रतिशत रकम (कार्य सम्पन्न पश्चात फिर्ता हुनेगरी) सप्लायर्सका क्षमता एवं कार्य सम्पन्न सुनिश्चितता बापत संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

तपसिल

सि.नं.

हालको ठेगाना

साविक गा.वि.स.

निमार्ण गनुपर्ने

कैफियत

बाह्रविसे नगरपालिका–८

मानेश्वाँरा

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द भवन निर्माण (प्यासेज सहितको २ कोठे)

 

नोटः थप जानकारीका लागि यस संस्थाको टेलिफोन नं. ०१–६२२२६४२/०११–६२०४३६मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

FORD- Nepal,Okhaldhunga

Social Mobilization Officer

Institute for Social and Environmental Transition-Nepal

Request for proposal - urban DRR reference material for journalists/ urban VCA

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

See All (2)

99hospitality Pvt. Ltd.

Receptionist CUM HR Assistant

IEC School of Art & Fashion

Admission Counselor/ Receptionist (Female)

Shan Group of Companies

Secretary

daraz.com.np

Hub Manager

Perfect Active Solutions Pvt. Ltd.

.Net Developer

Capital Market Technologies Pvt. Ltd.

Application Support /Marketing Executive

Helen Keller International

Admin & Finance Officer

Erasoft Solution Pvt. Ltd.

Senior .Net Programmer

International Friendship Children Hospital

OPD Assistant (Male)

iCapital Pvt Ltd

Accounts Officer

Shirley Bredal KTM pvt limited

Production manager /strategic

KIDZEE Pre-School

Montessori Teacher

BlackBox Technologies

Ruby On Rails

IM Swedish Development Partner

Expression of Interest for Roster

Nepal Participatory Action Network (NEPAN)

Executive Director

eSewa Fonepay Pvt. Ltd.

Administration Officer

Planet Earth Solutions Pvt.ltd

.Net Developer

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

SOFTWARE ENGINEER, JAVA

Deba Jyoti Holding and Investment Pvt. Ltd.

Developer

Kalash Services Pvt. Ltd.

Customer Service Representative

Orbit Construction Pvt. Ltd

Administration Officer

Raindrop Inc

.NET Developer

Academy of Culinary Arts & Hospitality Management Pvt. Ltd.

Marketing Manager

Javra Software Nepal Pvt. Ltd.

Software Engineer (Mid-Level PHP Developer)

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

THERAPY CENTER OWNER

The Innovia Group LLC

Marketing Manager