Hot Jobs

More

Application Deadline

Sat, 22 Dec 2018

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Tender
  • Contract
  • Please check details below.
  • 1
  • Please check details below.
  • Damak

Detailed Job Description / Requirements

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र भवन निर्माणकार्यको लागि टेन्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) आह्वान सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०८/२०)

यस संस्था र अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा सहयोग केन्द्रको साझेदारितामा सञ्चालन भइरहेको सुशासन परियोजनामा बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं. ८, मानेश्वाँरामा समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र (प्यासेज सहितको २ कोठे)भवन  निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजतप्राप्त फर्म कम्पनीहरुबाट फर्म दर्ता (नवीकरण सहित), भ्याट दर्ता, आ.व.२०७४।०७५ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी यस टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरमा मिति २०७५ साल पौष ५ गते अपरान्ह ४ वजे भित्र रितपूर्वकको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिन्छ । कोटेशन फारम (RFQ)टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरबाट रु. १,०००।–(फिर्ता नहुने गरी) नगद भुक्तानी गरी लिन सकिने छ । साथै छनौट भएको फर्म/सप्लायर्सले सम्झौतामा उल्लेखित अनुमानित लागत मूल्यको ३.५ प्रतिशत रकम (कार्य सम्पन्न पश्चात फिर्ता हुनेगरी) सप्लायर्सका क्षमता एवं कार्य सम्पन्न सुनिश्चितता बापत संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

तपसिल

सि.नं.

हालको ठेगाना

साविक गा.वि.स.

निमार्ण गनुपर्ने

कैफियत

बाह्रविसे नगरपालिका–८

मानेश्वाँरा

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द भवन निर्माण (प्यासेज सहितको २ कोठे)

 

नोटः थप जानकारीका लागि यस संस्थाको टेलिफोन नं. ०१–६२२२६४२/०११–६२०४३६मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

British Council

Project Assistant

Good Neighbors International Nepal

ITB Notice

UBA Solutions Pvt. Ltd.

Quality Assurance Engineer

Erasoft Solution Pvt. Ltd.

Senior .Net Programmer

YCO Pvt. Ltd. (Previously Yomari Inc. Pvt. Ltd.)

Business Development Officer

Winrock International

Aquaculture Market Researcher

People in Need

External Evaluation

Eco Concern Pvt. Ltd.

Marketing and Production Officer

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Training and Outreach Officer

Pioneer Solutions Nepal (P) Ltd.

Client Support Specialist

Tuki Association Sunkoshi

Tender Notice

DN International Employment Agency

Civil Engineers

Singapore Gurkha Polyclinic Ltd

PCL Nurse

Capital Market Technologies Pvt. Ltd.

Trainee Support

UXCam Pvt. Ltd

Frontend Developer

mDev Tech Solutions Pvt. Ltd.

UI/UX Developer

Clusus Information Solutions Pvt. Ltd.

Java Developers

NEWEINS International Study Center (Education)

Teachers Wanted Urgent

Incessant Rain Animation Studios (P) Ltd.

Render IO