Hot Jobs

More

Application Deadline

Sat, 22 Dec 2018

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Tender
  • Contract
  • Please check details below.
  • 1
  • Please check details below.
  • Damak

Detailed Job Description / Requirements

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र भवन निर्माणकार्यको लागि टेन्डर (शिलबन्दी दरभाउपत्र) आह्वान सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०८/२०)

यस संस्था र अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा सहयोग केन्द्रको साझेदारितामा सञ्चालन भइरहेको सुशासन परियोजनामा बाह्रविसे नगरपालिका वडा नं. ८, मानेश्वाँरामा समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द्र (प्यासेज सहितको २ कोठे)भवन  निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजतप्राप्त फर्म कम्पनीहरुबाट फर्म दर्ता (नवीकरण सहित), भ्याट दर्ता, आ.व.२०७४।०७५ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी यस टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरमा मिति २०७५ साल पौष ५ गते अपरान्ह ४ वजे भित्र रितपूर्वकको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरिन्छ । कोटेशन फारम (RFQ)टुकी संघ सुनकोशीको केन्द्रिय कार्यालय सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६, थुम्पाखरबाट रु. १,०००।–(फिर्ता नहुने गरी) नगद भुक्तानी गरी लिन सकिने छ । साथै छनौट भएको फर्म/सप्लायर्सले सम्झौतामा उल्लेखित अनुमानित लागत मूल्यको ३.५ प्रतिशत रकम (कार्य सम्पन्न पश्चात फिर्ता हुनेगरी) सप्लायर्सका क्षमता एवं कार्य सम्पन्न सुनिश्चितता बापत संस्थाको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

तपसिल

सि.नं.

हालको ठेगाना

साविक गा.वि.स.

निमार्ण गनुपर्ने

कैफियत

बाह्रविसे नगरपालिका–८

मानेश्वाँरा

समुदाय स्तरको सुचना प्रविधि केन्द भवन निर्माण (प्यासेज सहितको २ कोठे)

 

नोटः थप जानकारीका लागि यस संस्थाको टेलिफोन नं. ०१–६२२२६४२/०११–६२०४३६मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

Good Neighbors International Nepal

Expression of Interest

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

See All (2)

Social Organization District Coordination Committee, Parsa

Program Manager

RTI International

Request for Applications

PTYSM,Jajarkot

Child Protection/ CRG

Swisscontact | Swiss Foundation for Technical Cooperation Country Office

Operations Coordinator

Community Development Society (CDS)

Finance and Admin Officer

Hotel Thamel (P) Ltd

Commis/ Waiter

CIMMYT International

Assistant Research Associate

Centre for Awareness Promotion (CAP) Nepal

वार्डेन

Nepal National Dalit Social Welfare Organization (NNDSWO)

Consultancy Opportunity

Abt Associates Inc.

Advertising Agency

Synergy Saving & Credit Cooperative

Teller Cum Customer Service

View9 Pvt. Ltd.

Marketing Officer

British Council

Financial Controller

Academy of Culinary Arts & Hospitality Management Pvt. Ltd.

Marketing Manager

Orgware Construct Pvt Ltd

UI/UX Developer / Frontend Developer

International Foundation for Electoral Systems (IFES)

Communications Officer

Tekvortex Pvt. Ltd.

Office Administrator / HR

ActionAid International Nepal

Programme Officer

Local Road Bridge Programme (LRBP)

Bridge Design Engineer

Phaplu Community Secondary School

Teachers

Gulf Travel & Tours Pvt. Ltd.

Ticketing Officer