Hot Jobs

More

Application Deadline

Thu, 01 Nov 2018

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post
About the Company
Job Overview
  • Tender
  • Contract
  • Please check details below.
  • 1
  • Please check details below.
  • Sarlahi

Detailed Job Description / Requirements

बागमती सेवा समाज नेपाल

हरिवन–११, सर्लाही

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०७/०९

यस संस्थाद्वारा  संचालित Health System Strengthening(HSS) परियोजना अन्तर्गत बर्थिङ्ग सेन्टर सुधार कार्यको लागि फाईबर घर निर्माण गर्न सिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्नु हुन आव्हान गरिन्छ ।

प्याकेज 

बेलपत्र नं. 

विवरण 

वोलपत्र पेश गर्ने तरिका 

 १

BWSN/HSS/01/2075-76

 फाईबर घर निर्माण (बर्थिङ्ग सेन्टर)

 हार्ड कपी दाखिला मात्र

१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र ईच्छुक ईजाजत प्राप्त संस्थाले दर्ता प्रमाण पत्र, मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र तथा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को करचुक्ता प्रमाण–पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने कार्य बिवरण (TOR) संग मेल खाने गरी संस्थाबाटै उपलब्ध गराइने कोटेशन फारममा आवश्यक बिवरणहरु भरी बुझाउनुपर्नेछ ।

२. वोलपत्र सम्बन्धी कागजात रीतपूर्वक भरी प्रत्येक पानामा सही गरी शिलबन्दी गरी बागमती सेवा समाज नेपालको कार्यालय हरिवनमा मिति २०७५/०७/१५ गते बेलुकाकोे ४ बजेभित्र कार्यलयमानै बुझाउनु पर्नेछ ।

३. बोल पत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिको भोली पल्ट बोलपत्र खोल्ने मितिको बारेमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरूलाई ईमेल मार्फत जनाकारी गराईने छ । बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

४. बोलपत्र खरीद गर्ने र पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुल्ने दिन माथि उल्लेख गरिएको मिति र समयमा बोलपत्र खरीद गर्ने र पेश गर्ने अन्तिम मिति कायम हुनेछ । यस्तो अबस्थामा बोलपत्रको मान्य अवधि भने साबिककै मितिदेखि गणना गरिने छ ।

५. बोलपत्रदाता कालो सूचिमा नपरेको हुनु पर्नेछ । साथै प्रस्तावित खरीद कार्यसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको वा पेशा वा व्यावसाय सम्बन्धी कसूरमा कुनै सजाय नपाएको भनी घोषणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

६. वोलपत्रदाताले वोलपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूको प्रतिलिपि पेश गर्दा सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनि प्रमाणित गरि पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. बोलपत्र सम्बन्धी थप अन्य कुनै जानकारी आवश्यक भएमा यस संस्थाको आर्थिक प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

८. सर्लाही जिल्लाका  बिक्रेता तथा आपुर्तिकर्ताहरुलाई छनौटमा प्राथमिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

९. कुनै वा सबै बोलपत्र, पुरै वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार खरिद समितिमा निहित रहने छ ।

१०. यस सूचनामा उल्लेख गरिएका कुराहरू यसै सूचना बमोजिम र अन्य आवश्यक कुराहरूको हकमा यसै संस्थाको खरिद नियमावलि २०६९ को पाँचौ संशोधित तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

बागमती सेवा समाज नेपाल, हरिवन–११, सर्लाही, फो.नं.०४६–५३०५०१

Email: bagmatisewasamaj@gmail.com, crishna1banjara@gmail.com

Chemonics International

Driver/Messenger

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

Data Manager

Florida International Boarding Secondary School (FIBSS)

Vice Principal/Coordinator/Hostel In charge

CBM Nepal Country Office

Request for Proposal

Antenna Foundation Nepal

Program Manager

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

See All (3)

Economic Policy Incubator

National Programme Manager

CAMRIS International

GESI Expert/Field Team Leader

Real Educational & Technical Solution

Various

The Fred Hollows Foundation

Regional Program Coordinator

F1Soft International Pvt Ltd.

Mid Front-end Developer

One Heart Worldwide

Expression of Interest (EOI)

People in Need

Project Officer- DS II

Winrock International

Sr. Regional Office Manager

Academy of Culinary Arts & Hospitality Management Pvt. Ltd.

See All (2)

VoxCrow Pvt. Ltd.

Marketing Officer

Mandala Boutique Hotel

Barista/Bartender/Cook

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

See All (2)

Winrock International-Hamro Samman

Communications and Partnerships Specialist

British Gurkhas Nepal

COMMUNICATIONS OFFICER

Web Creation Nepal Pvt. Ltd.

Digital Marketing Instructor

Ambarkaar Software Pvt. Ltd.

Software Engineering

Ninety Nine Hospitality Pvt. Ltd.

Operation Manager Hotel facilities

Black Fashion Industries Pvt.Ltd.

Production Manager

Nyatapol Technologies Pvt Ltd

Sr. PHP Developer/ Web designer

Highlights Nepal Pvt Ltd

Account Assistant

Wordinvent

Translator