Hot Jobs

More

Application Deadline

Tue, 16 Jul 2019

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Development
  • Full Time
  • Please check vacancy details.
  • 1
  • Please check vacancy details
  • Terai Region

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशन २०७५।३।२५

रतौली युवा क्लव जलेश्वरसेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा संचालित समुन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नानुसारको कर्मचारीको आवश्यक्ता रहेको हुनाले अनुभवी र मेहनती नेपाली नागरिकहरुबाट तल उल्लेखित पदहरुको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

पद: स्पोन्सरसिप कार्यक्रम सहायक – १ जना

योग्यता तथा अनुभव:

  • प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह, समुदाय परिचालन, तालीम/गोष्ठि/बैठक संचालन तथा सहजीकरण, वडास्तरको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, स्पोन्सरसिप व्यवस्थापन सम्बन्धी कृयाक्लापहरु (photography & data collection, data update, child facilitation, correspondence of children, reporting), प्रतिवेदन लेखन र सुपरिवेक्षणमा कम्तिमा २ बर्षको व्यावहारिक अनुभव भएको, कम्प्यूटर र स्मार्ट फोन सम्बन्धि राम्रो व्यावहारिक ज्ञान भएको, नेपाली र स्थानीय भाषामा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने । ६० प्रतिशत फिल्ड तथा ४० प्रतिशत कार्यालयमा काम गर्नुपर्नेछ । 
  • आवश्यक कागजातहरु : नेपाली नागरिक्ताको फोटोकपी, कम्तीमा २ जना सन्दर्भ ब्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको ब्यक्तिगत विवरण (Bio-Data)  तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी सहित प्रष्ट रुपमा पद उल्लेख गरिएको आवेदन ।

नोट : प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेश गराइनेछ । संस्थाको पदपुर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सिमान्तीकृत युवाहरु तथा स्थानीयहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा कसैको पक्षमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा दबाव आएमा उक्त व्यक्तिले पठाएको निवेदन स्वत ः अमान्य हुनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७५।०३।३१ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म ।

जानकारी लिन तथा आवेदन दिने ठेगाना:

रतौली युवा क्लव (RYC)

जलेश्वर २, महोत्तरी पत्रकार महासंघको अगाडी

फोन नं. ०४४–५२०७९५

इमेल: vacancyryc@gmail.com

View9 Pvt. Ltd.

IOS Developer

Rillmark Pvt. Ltd.

Graphic Designer

Inficare Pvt Ltd

Quality Analyst

Backward Society Education (BASE)

Consultant

Street Child of Nepal

Senior Protection Officer

Shree Gap Community Awareness Society

Admin/Finance Assistant

Chemonics International

Driver/Messenger

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

Data Manager

Florida International Boarding Secondary School (FIBSS)

Vice Principal/Coordinator/Hostel In charge

CBM Nepal Country Office

Request for Proposal

Antenna Foundation Nepal

Program Manager

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

See All (3)

Economic Policy Incubator

National Programme Manager

CAMRIS International

GESI Expert/Field Team Leader

Real Educational & Technical Solution

Various

The Fred Hollows Foundation

Regional Program Coordinator

F1Soft International Pvt Ltd.

Mid Front-end Developer

People in Need

Project Officer- DS II

Academy of Culinary Arts & Hospitality Management Pvt. Ltd.

See All (2)

VoxCrow Pvt. Ltd.

Marketing Officer

Mandala Boutique Hotel

Barista/Bartender/Cook

Dish Media Network Ltd.

Associate Sales Officer

Web Creation Nepal Pvt. Ltd.

Digital Marketing Instructor

Ambarkaar Software Pvt. Ltd.

Software Engineering

Ninety Nine Hospitality Pvt. Ltd.

Operation Manager Hotel facilities

Black Fashion Industries Pvt.Ltd.

Production Manager

Nyatapol Technologies Pvt Ltd

Sr. PHP Developer/ Web designer

Highlights Nepal Pvt Ltd

Account Assistant