Hot Jobs

More

Application Deadline

Tue, 16 Jul 2019

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Development
  • Full Time
  • Please check vacancy details.
  • 1
  • Please check vacancy details
  • Terai Region

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशन २०७५।३।२५

रतौली युवा क्लव जलेश्वरसेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा संचालित समुन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नानुसारको कर्मचारीको आवश्यक्ता रहेको हुनाले अनुभवी र मेहनती नेपाली नागरिकहरुबाट तल उल्लेखित पदहरुको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

पद: स्पोन्सरसिप कार्यक्रम सहायक – १ जना

योग्यता तथा अनुभव:

  • प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह, समुदाय परिचालन, तालीम/गोष्ठि/बैठक संचालन तथा सहजीकरण, वडास्तरको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, स्पोन्सरसिप व्यवस्थापन सम्बन्धी कृयाक्लापहरु (photography & data collection, data update, child facilitation, correspondence of children, reporting), प्रतिवेदन लेखन र सुपरिवेक्षणमा कम्तिमा २ बर्षको व्यावहारिक अनुभव भएको, कम्प्यूटर र स्मार्ट फोन सम्बन्धि राम्रो व्यावहारिक ज्ञान भएको, नेपाली र स्थानीय भाषामा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने । ६० प्रतिशत फिल्ड तथा ४० प्रतिशत कार्यालयमा काम गर्नुपर्नेछ । 
  • आवश्यक कागजातहरु : नेपाली नागरिक्ताको फोटोकपी, कम्तीमा २ जना सन्दर्भ ब्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको ब्यक्तिगत विवरण (Bio-Data)  तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको फोटोकपी सहित प्रष्ट रुपमा पद उल्लेख गरिएको आवेदन ।

नोट : प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेश गराइनेछ । संस्थाको पदपुर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सिमान्तीकृत युवाहरु तथा स्थानीयहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा कसैको पक्षमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा दबाव आएमा उक्त व्यक्तिले पठाएको निवेदन स्वत ः अमान्य हुनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७५।०३।३१ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म ।

जानकारी लिन तथा आवेदन दिने ठेगाना:

रतौली युवा क्लव (RYC)

जलेश्वर २, महोत्तरी पत्रकार महासंघको अगाडी

फोन नं. ०४४–५२०७९५

इमेल: vacancyryc@gmail.com

Brisk Forwarding Pvt. Ltd

SENIOR ACCOUNTANT

Nepal Sustainable Travel

Copy Editor

Profusion Tech Pvt. Ltd

Sales male / female

Planet Earth Solutions Pvt.ltd

Vaious Postions

World Vision International Nepal

Expression of Interest for Vendor Prequalification

Tuki Association Sunkoshi

Communication Officer

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

SR. SOFTWARE ENGINEER - BI

Action Youth Nepal

PROJECT ACCOUNTANT

Radiant Digital Hub Pvt. Ltd.

Creative Content Writer

DANG FEED INDUSTRIES PVT. LTD.

Accounts and Taxation Manager

Backward Society Education (BASE)

TENDER NOTICE FOR VOCATIONAL TRAINING

Strengthening Systems for Better Health

Technical Coordinator – Private Sector Engagement

DV EXCELLUS Pvt. Ltd

Various Position

CBM Nepal Country Office

Short term Consultant

British Gurkhas Nepal

Head Chef

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

MARKETING OFFICER

Winrock International-REPSO Nepal

Office Driver

HLE Nepal

Office Support

Deba Jyoti Group Holding and Investment Pvt. Ltd.

Jr. Developer

Technology sales Pvt Ltd

Senior Laravel Developer

Spiralogics International

Android Developer

Wiseyak Solutions Pvt. Ltd

Full Stack Developer

Rigo Technologies

.NET (C#) Developers

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Sr. Web Developer

Pegotec Pte. Ltd.

Senior PHP developer

MarphaTech Pvt. Ltd

React Native Developer

Team Consult Pvt. Ltd.

Municipal Coordinators