Hot Jobs

More

Application Deadline

Thu, 25 Oct 2018

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
 • Company: Sonaha Bikash Samaj
 • Industry: Non Governmental Organization (NGO)
 • Address: Rajapur, Bardiya
Job Overview
 • Various
 • Contract
 • Please check vacancy details.
 • 2
 • Please check vacancy details
 • Province No. 5

Detailed Job Description / Requirements

प्रथम पटक प्रकाशित

सोनाहा विकास समाज

कर्मचारी आवश्यकता

मिति:२०७५/०६/२४

सोनाहा विकास समाज, बर्दिया जिल्लामा सन् २०१२ देखी लोपउन्मुख, विपन्न, तथा अतिगरिव समुदाय विच खाद्य सुरक्षा, समानुपातिक, समावेशी र मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्था हो । यस्तै गरि यस संस्थाले विपन्न परिवारहरुको तथा लक्षित समुह र बालबालिकाहरुको खाद्य सुरक्षा र जिविकोपार्जन सुधार र गुणस्तरिय जीवनको सुनिश्चित गर्नको लागी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । 

यस संस्थाले बर्दिया जिल्लाको मधुबन नगरपालिका , राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाँउपालिका मा  गुड नेवर्स इन्टरनेश्नल नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक विकास परियोजनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्देै आइरहेको हुनाले सोका लागी आवश्यक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट तपसिल बमोजिमको पदका लागी दरखास्त आव्हान गरिन्छ  ।

पद:  कृषि प्राविधिक — १  जना 

मुख्य जिम्मेवारी:

 • समुदायमा प्रभावकारी आयआर्जन क्रियाकलापको पहिचान गर्ने,
 • आयआर्जनको वार्षिक कार्ययोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने 
 • सहकारी, जीविकोपार्जन र उद्यमीहरु, व्यवसायीक वा साना उद्यमी आयआर्जन गर्नमा सहकारीका सदस्यलाई परिचालन गर्ने
 • स्थानीय स्तरको सहकारी, उद्यमीहरुलाई तालिम वा बैठकको लागी सहजिकरण गर्ने 
 • सहकारी अन्तर्गतका सदस्यहरुलाई कृषि तालिम, वित्तिय साक्षरता तालिम संचालन गर्ने 
 • उद्यमी वा व्यवसायीहरुले तयार गरेको व्यवसायी योजनामा प्राविधिक तथा सरसल्लाह दिने,

योग्यता: 

 • कृषि बिषयमा I. Sc. Ag उत्तीर्ण गरि कम्तिमा सम्बन्धीत क्षेत्रमा १ बर्ष कार्य अनुभव भएको, वा कृषि/पशुपालन J.T.A  उत्तीर्ण गरि कम्तिमा सम्बन्धीत क्षेत्रमा ५ बर्ष कार्य अनुभव भएको,
 • साना कृषि उत्पादन, नाफामुखी साना फार्म उत्पादन र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएको,
 • सहकारी अन्तर्गत जिविकोपार्जन कार्यक्रममा अनुभव भएको,
 • तालिममा सहजिकरण सम्बन्धित  अनुभव भएको,
 • अंगेजी र नेपाली दुवैमा स्तरिय प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने,
 • कम्प्युटरमा राम्रो दखल भई पावर प्वाइंट,वर्ड, एक्सेल, इमेल र इन्टरनेट चलाउन सक्ने
 • मोटर साइकलको चालक अनुमती पत्र भएको,

पद :       स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइ सहजकर्ता  – १ जना 

मुख्य जिम्मेवारी 

 • स्थानीय स्तरमा खानेपानी स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धी सूचना संकलन गरि सामुदायिक आवश्यकता पहिचान गर्ने,
 • निर्देशिकाको आधारमा स्वास्थ्य, तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नेे,
 • स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने 
 • महिलाहरुको पुर्नउत्पादन उमेर सम्बन्धमा महिला समुह, स्यमसेविका, शिक्षकहरु, बालक्लब, किशोरकिशोरी अथवा अन्य कुनै समुदाय समुह, मार्फत चेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने 
 • नगर तथा गाउँपालिका स्तरिय बैठक, गोष्ठी संचालन गर्ने

योग्यता : 

 • C.M.A/A.N.M वा सम्बन्धीत क्षेत्रमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण ,
 • स्वास्थ्य तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एक वर्ष अनुभव भएको,
 • समुदाय स्वास्थ्यको बारेमा गहिरो ज्ञान भएको,
 • समुदाय परिचालन सम्बन्ध राम्रो अनुभव भएको,
 • कम्प्युटरमा राम्रो दखल भई पावर प्वाइंट,वर्ड, एक्सेल, इमेल र इन्टरनेट चलाउन सक्ने,

माथि उल्लेखित शर्तहरु पूरा गरेका इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (CV) सहित दरखास्त मिति २०७५ कार्तिक ०८ गते कार्यालय समय भित्र उल्लेखित इमेल ठेगानाः vacancysbsbardiya@gmail.com मा पठाउनको लागि अनुरोध गरिन्छ । उक्त मिति भन्दा पछाडी प्राप्त दरखास्तहरु स्विकृत हुनेछैन । प्रारम्भिक चरणको छनौटमा परेकाहरुलाई मात्र अन्य प्रकियामा समावेश गरिनेछ । कर्मचारी छनौट गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ ।

महिला, जनजाती र पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवारहरुलाई दरखास्तका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । 

British Council

Project Assistant

Good Neighbors International Nepal

ITB Notice

UBA Solutions Pvt. Ltd.

Quality Assurance Engineer

Erasoft Solution Pvt. Ltd.

Senior .Net Programmer

YCO Pvt. Ltd. (Previously Yomari Inc. Pvt. Ltd.)

Business Development Officer

Winrock International

Aquaculture Market Researcher

People in Need

External Evaluation

Eco Concern Pvt. Ltd.

Marketing and Production Officer

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Training and Outreach Officer

Pioneer Solutions Nepal (P) Ltd.

Client Support Specialist

Tuki Association Sunkoshi

Tender Notice

DN International Employment Agency

Civil Engineers

Singapore Gurkha Polyclinic Ltd

PCL Nurse

Capital Market Technologies Pvt. Ltd.

Trainee Support

UXCam Pvt. Ltd

Frontend Developer

mDev Tech Solutions Pvt. Ltd.

UI/UX Developer

Clusus Information Solutions Pvt. Ltd.

Java Developers

NEWEINS International Study Center (Education)

Teachers Wanted Urgent

Incessant Rain Animation Studios (P) Ltd.

Render IO

Terre des hommes Foundation, Nepal Office

Head of Programme (Deputy Country Representative)