Hot Jobs

More

Application Deadline

Mon, 19 Mar 2018

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post
About the Company
Job Overview
  • Education
  • Full Time
  • Please check vacancy details.
  • 2
  • Please check vacancy details
  • Tanahu

Detailed Job Description / Requirements

इन्जिनीर र जुनिअर  इन्जिनीर आवश्यकता

यस विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिकधार अन्तर्गत कम्प्यूटर ईञ्जिनियरिङ्ग कक्षाका लागि जिल्ला शिक्षाकार्यालय तनहुँको मिति २०७४।११।१८ गतेको प्राप्तपत्र अनुसार एक–एकजना प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षककोे आबश्यकता परेकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट  दरखास्त आब्ह्वान गरिन्छ ।

१.पद–इन्जिनीर (एकजना)

शैक्षिक योग्यता:

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाबाट Computer Engineering, I.T. Engineering, Software  Engineering, Computer System Engineering मा स्नातकतह उत्तीर्ण वा सो सरह

आवेदन दस्तुर: रु १,०००।–

२. पद– जुनिअर  इन्जिनीर(एकजना)

शैक्षिक योग्यता:

  • मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट DIPLOMA IN COMPUTER  ENGINEERING / COMPUTER APPLICATION/INFORMATION TECHNOLOGY मा कम्तिमा द्घित्तीय श्रेणीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण वा सो सरह

आवेदन दस्तुर: रु ७,००।–

दुबै पदको लागि

उमेर –४० वर्ष ननाघेको

तलबभत्ता– प्रचलित सरकारी नियमअनुसार

परीक्षाको किसिम–लिखित,प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता

दरखास्तदिने अन्तिममिति– 2074-12-05  गते कार्यालय समय भित्र

परीक्षाको मिति –2074-12-06 गते 11:00 बजे

सत्यवती माध्यमिक विद्यालय

व्यास–२, दमौलीतनहुँ

सम्पर्क: ०६५–५६०००१,९८४६०५५७०६

Satyawati001tanahun@gmail.com

Family Planing Association of Nepal

Request for Proposal (RFP)

IEC College of Art & Fashion

Business Development Officer

Nepal Agricultural Market Develpment Programme (NAMDP), Swisscontact-Nepal

Call for applications – Long-term Consultants

Synergy Info Systems (SIS)

ASP.NET Developer (Multiple Positions)

Dalit Social Development Center (DSDC)

Project Officer

National Level NGO

Nurse -Shelter Home

British Council

Project Manager

Rolling Plans Pvt Ltd

Web Designer

Heifer International

Market Development Lead

Leapfrog Technology Nepal Pvt. Ltd.

Project Manager

Civil Tech Pvt. Ltd.

Account Officer

Rigo Technologies Private Limited

Software Engineer ASP.NET (C#)

Javra Software Nepal Pvt. Ltd.

Associate Senior Quality Control Engineer

SabKura Pvt. Ltd.

Reception

Nepal Sustainable Travel

Content Writer

International Friendship Children Hospital Pvt. Ltd

Cashier

Spiralogics International

Software QA Intern