Hot Jobs

More

Application Deadline

Wed, 19 Jun 2019

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post
About the Company
 • Company: PTYSM,Jajarkot
 • Industry: Non Governmental Organization (NGO)
 • Address: Khalanga-2(Bheri Malika Munciplity -3) Jajarkot
Job Overview
 • Development
 • Contract
 • Please check vacancy details.
 • 1
 • Please check vacancy details
 • Mid-Western Region

Detailed Job Description / Requirements

आशयपत्र आह्वान

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६ जेठ २७ गते

सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोट र पहाडि क्षेत्र विकास अभियानले जाजरकोट जिल्लामा अवसर परियोजना क्रमशः छेडागाड नगरपालिका तथा कुशे गाउंपालिकामा संचालन गरिरहेका छन् । यस परियोजना अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा ४० जना युवाहरुलाई व्यावसायिक तालिम दिई कम्तिमा ८० प्रतिशतलाई स्व–रोजगारको सुनिश्चितता गर्नसक्ने इच्छुक तालिमप्रदायक सँस्था /कम्पनी / फर्महरुबाट तपसिलका आधारभूत शर्तहरुका अधिनमा रहने गरि दोस्रो पटक आशयपत्र आह्वान गरिन्छ । 

क) आधारभूत सर्तहरु

 • तालिमप्रदायक सँस्थाले व्यवसाय तथा रोजगारी श्रम बजार संग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु निकायहरुसंग समन्वय गरी संभावित व्यवसाय तथा रोजगारी सम्बन्धि श्रम बजार विश्लेषणको विस्तृत प्रतिवेदन अंग्रेजी र नेपाली भाषामा सम्बन्धित संंस्थालाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
 • श्रम बजार विश्लेषणवाट बढी भन्दा बढीलाई रोजगारी सृजनागर्न सक्ने पहिचान भएका व्यावसायका आधारमा परियोजना संचालित गाँउपालिका वा नगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा नै तालिम संचालन गर्नु पर्नेछ । 
 • तालिम समापन लगतै प्राबिधिकशिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT)बाट सिप परिक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ ।
 • तालिमपश्चात कम्तिमा ८०% तालिमप्राप्त युवाहरुलाई अनिवार्य रोजगार तथा स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

ख) आशयपत्रमा संलग्न राख्नुपर्ने कागजातहरुः

 1. संस्थादर्ता र नविकरण गरिएको प्रमाण पत्र
 2. नेपाल सरकारबाट व्यवसायिक तालिम संचालनका लागी विवरण सहितको ईजाजत प्रमाण पत्र । 
 3. मूल्यअभिबृद्धि कर तथा आय करमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र ।
 4. आ.व.२०७४/७५को कर चुक्ता प्रमाण पत्र, लेखापरिक्षणको (Audit Report) प्रतिबेदन
 5. संलग्नहुने जनशक्तिको वैयक्तिक बिवरण (BIO-DATA) संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

ग) प्रस्तावनापत्रको ढाँचा 

 • रोजगार प्रदायक संस्थाको नाम.......ठेगानाः.......फोन नं:.......इमेलः.........सम्पर्क ब्यक्तिको नामः........सम्पर्क नं.

घ) संस्थाले हाल सम्म संचालन गरेको तालिम तथा कार्य अनुभवको विवरण:

 क्र.स

 तालिमको नाम 

जिल्ला 

 सहभागि संख्या

 साझेदार सँस्था

 रोजगारको स्थिती

 १,२,३,४

 

 

 

 

 

ङ) रोजगार प्रदायक संस्थाको भौतिक सम्पतिको विवरण:

१..............................२.........................................३.................................

च) तालिमको वित्तिय प्रस्तावनाको ढाँचा:

पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोट वा पहाडि क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोट बाट ईमेल मार्फत लिनु पर्ने हुन्छ ।

छ ) विस्तृत जानकारी तथा आशयपत्र पेश गर्नको लागी सम्पर्कः

आशयपत्रको सूचना दोस्रो पटक सुचना प्रकासित भएको मितिले ९ दिन भित्र तल उल्लेखित संस्थाहरु मध्ये कुनै एउटा संस्थामा पेश गर्न सकिनेछ । थप जानकारीका लागि तल उल्लेखित संस्थासंग सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

१.पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्चजाजरकोट                   २.पहाडि क्षेत्र विकास अभियानजाजरकोट

भेरी नगरपालिका ४, खलङ्गा, जाजरकोट                    भेरी नगरपालिका ४, खलङ्गा, जाजरकोट

मोवाईलः ९८५८०५२१२७ ,९८४८०३६९५६                    मोवाईलः ९८५८०६४५०८,९८४७८०१६७४

नोटः मिति नाघी आएका वा तोकिएको मापदण्ड पुरा नभएका आशयपत्रलाई सम्वोधन गरिने छैन ।

ईमेलः ptysm.jajarkor@gmail.com ,hrdcjajarkot@gmail.com

Black Fashion Industries Pvt.Ltd.

Production Manager

Pioneer Associate Pvt. Ltd.

Account Officer

Nyatapol Technologies Pvt Ltd

Sr. PHP Developer/ Web designer

GEMS School

Graphic Designer

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

GESI Manager

Highlights Nepal Pvt Ltd

Account Assistant

Barahi Internet Techlologies Pvt. Ltd.

Network Engineer

Wordinvent

Translator

Perfect Active Solutions Pvt. Ltd.

.Net Developer

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

English Teacher (Primary Level)

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

SALES OFFICER

British Gurkhas Nepal

Electrician

Helen Keller International

Homestead Food Production Officer

FHI 360 Nepal

Various Position

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Program Officer

Management Sciences for Health

Senior Technical Advisor - RSS

ADRA Nepal

Various Position

One Heart Worldwide

EXECUTIVE DIRECTOR

Swotah Travel and Adventure

Tour Manager (Inbound)

Community Development Organization Bardiya

Finance and Admin Officer

Luxury Travel and Tours Pvt. Ltd.

Travel and Tour Manager

APEIRON

Teacher

Yakamoz Technology

PHP Developer

Gramin Mahila Srijansil Pariwar

Admin & Finance Officer (AFO)

ITONICS Nepal Pvt. Ltd.

Automation & Data Analyst

View9 Pvt. Ltd.

Android Developers