Hot Jobs

More

Application Deadline

Fri, 18 Oct 2019

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
  • Development
  • Full Time
  • Please check vacancy details.
  • 2
  • Please check vacancy details
  • Sarlahi

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यकता

प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०७६/०६/१७

World Vision International Nepal र राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र (RRPK), सर्लाहीको साझेदारीमा सर्लाहीमा संचालन हुन गईरहेको POSHAN परियोजना अन्तर्गत कर्मचारीहरुको आवश्यक्ता रहेको हुनाले अनुभवी र मिहेनती नेपाली नागरिकहरुबाट तल उल्लेखित पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

१. पदः Project Officer १ जना

  • योग्यता तथा अनुभवः

Bachelor in Public Health(BPH)उतिर्ण गरी, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्र सँग  सम्बन्धि परियोजनामा १२ वर्ष कार्य गरेको अनुभवको साथै मातृ शिशु, स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारको निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान, कम्प्यूटर र ईन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो व्यावहारिक ज्ञान भएको, अंग्रेजी, नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न सक्ने, स्थानीय भाषा बुझन र बोल्न सक्ने ।

२. पदः Community Health Mobilizer१ जना

  • योग्यता तथा अनुभवः

ANM/AHW तह उतिर्ण गरी, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्र सँग सम्बन्धि परियोजनामा २ वर्ष कार्य गरेको अनुभव वा H.A. तह उतिर्ण गरी, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्र सँग  सम्बन्धि परियोजनामा १ वर्ष कार्य गरेको अनुभव अथवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषय लिई  १०+२ तह उतिर्ण गरी, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्र सँग  सम्बन्धि परियोजनामा ३.५ वर्ष कार्य गरेको अनुभव को साथै मातृ शिशु, स्वास्थ्य, स्थानिय स्वास्थ्य समस्या र सरकारी प्राथमिकताहरुमा ज्ञान, स्थानीय भाषा बुझन र बोल्न सक्ने ।

दरखास्त साथ संलग्न गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु:

  • स्पष्ट संग पद खुल्ने गरि निवेदन(Cover Letter)
  • कम्तीमा २ जना सन्दर्भ व्यक्तिहरुको नाम (Reference) र सम्पर्क नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data)

नोटः प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेश गरिनेछ । संस्थाको पदपुर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम मधेशी, अपाङ्ग, सिमान्तकृत यूवाहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा संस्थाले तोकेको अनुसार हुनेछ । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा कसैको पक्षमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने खालको व्यवहार भएमा वा अनावश्यक दबाव आएको ठहर भएमा उक्त व्यक्तिले पठाएको निवेदन स्वतः अमान्य ठहरिने छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७६।०७।०१ गते साँझ ५:०० बजे सम्म ।

आवेदन दिने इमेलः jobsinrrpk.sikai@gmail.com

बिस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगानाः

राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र (RRPK)

परियोजना कार्यालय, लालबन्दी नगरपालिका , सर्लाही

फोनः ०४६-५०१२६१

Percoid IT Solutions

Senior Software Developer

Swisscontact | Swiss Foundation for Technical Cooperation Country Office

Team Leader/ Waste Management Expert

Nepal Sustainable Travel

Content Writer

Heifer International Nepal

Program Officer

Forum for Rural Welfare and Agricultural Reform for Development (FORWARD) Nepal

Bidding Notice

Resource Centre for Primary Health Care (RECPHEC)

Receptionist cum Office Assistant

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

See All (3)

People2People

PROGRAM OFFICER

Green IT Solutions Pvt. Ltd.

Business Development Manager

Honest Forwarder Technology FZE

Ecommerce System Developer

The Johanniter International Assistance

consultant to facilitate Lesson Learnt Workshop

Local Road Bridge Programme (LRBP)

REQUEST FOR PROPOSAL

Clusus Information Solutions Pvt Ltd

.Net Developer

Around Good People

Project Coordinator

Profusion Tech Pvt. Ltd

Delivery Agent / Messenger

daraz.com.np

Delivery Agent

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

Engineering Coordinator

Childreach Nepal

FEMALE COACHES

Terre des hommes Foundation, Nepal Office

Water Sanitation and Hygiene Manager

Team Consult Pvt. Ltd.

Coordination Unit PFM Expert

Edwise Foundation

Front Desk Officer

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Sr. Python Developers

Academy of Culinary Arts & Hospitality Management Pvt. Ltd.

See All (2)

Codyssey Web Nepal Pvt. Ltd.

Online/Digital Marketing and SEO

Tekkon Technologies

Sr. Software Developer (MERN)