Hot Jobs

More

Application Deadline

Mon, 15 Apr 2019

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post
About the Company
Job Overview
  • Development
  • Full Time
  • Please check vacancy details.
  • 5
  • Please check vacancy details
  • Nepalgunj

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यकता

अपाङ्ग सशक्तीकरण एवं संचार केन्द्र,(DEC-Nepal) नेपाल वाँकेद्वारा सि.वि.एम. नेपालको आर्थिक सहयोगमा वाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका र वैजनाथ गाउँपालिकामा समुदायमा आधारित समावेशी विकास (Community Based Inclusive Development) परियोजनाको लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रम अन्र्तगत तल उल्लेखित पदहरुमा योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरीएको छ ।

पद

शैक्षिक योग्यता

योग्यता तथा जिम्मेवारी

१. कार्यक्रम प्रवन्धक (Program Manager)- १ जना

न्यूनतम योग्यताः स्नातक तह उत्र्तीण, स्नातकोत्तरलाई प्राथमिकता

कम्तिमा ३ बर्षको अपाङ्गता, समावेशी विकास क्षेत्रमा कार्य अनुभव, जिल्ला स्तरमा परियोजना नेतृत्व, योजना तर्जमा,बजेट व्यवस्थापन,  कर्मचारी परिचालन, परियोजना अनुगमन र प्रतिबेदन लेखनमा दख्खल भएको, सामाजिक परिचालन, स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा काम गरेको अनुभव, फिल्ड कार्य गर्न सक्षम र ईच्छुक, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा व्यवस्थापन,  स्थानीय भाषा बुझन र बोल्न सक्ने, कम्प्युटर सम्वन्धि (MS Word, MS Excel, Power point, data analysis) भएको, बाल तथा महिला मैत्री निती तथा कार्यक्रम सम्बन्धी ज्ञान भएको साथै नेपाली र अंग्रेजीमा राम्रो दख्खल भएको हुनु पर्नेछ ।

. सामाजिक परिचालक ४ जना ( २ जना वैजनाथ गाउँपालिकामा आधारित र २ जना कोहलपुर नगरपालिकामा आधारित)

न्यूनतम योग्यताः १० जोड २ उत्तीर्ण

गाँउ तथा नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरु, परिवार, स्थानिय अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुका समूह र सरोकारवाला निकायहरु संग निरन्तर भेट, बैठक एवं समन्वय, विभिन्न काणरले अपाङ्गता भएका बालिकाहरुको पहिचान, घरभेट, तथ्यांङ्क संकलन, छनौट एवं अभिलेख राख्ने, स्थानिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समूहलाई स्थानिय योजना प्रकृयामा सहभागी गराउने, सहजीकरण गर्ने र कायक्र्रमका दिगोपनाका लागि स्थानिय स्रोत र साधनहरुको पहिचान तथा परीचालन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने । बालबालिका, महिला  तथा अपांगता  मैत्री निती तथा कार्यक्तम सम्बन्धी ज्ञान भएको स्थानिय एवं बाँके जिल्लामा वसोवास गर्ने महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, आवेदक लाई विशेष ग्राहयता दिईने छ ।

 निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय:

माथी उल्लेखीत पदहरुमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आफनो बायोडाटाका साथमा आवेदन पत्र मिति २०७६।०१।०२ गते (15th April. 2019)  कार्यालय समय भित्र decnepal7@gmail.comमा ईमेल मार्फत वा DEC-Nepalको कार्यलय, बैजनाथ गाँउ पालिकावडा नं.४ बानियाभार, वाँके मा आफनो आवेदन पठाउन अनुरोध गरिन्छ ।  स्थानिय भाषा बुझन र बोल्न सक्ने, अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित, आदिबासी, एवं जनजातीका साथै बाँके जिल्लामा वसोवास गर्ने आवेदकलाई विशेष ग्राहयता दिइनेछ । आवेदन छनौट गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रकाशक संस्थामा निहीत रहनेछ ।

नोट: प्रारम्भिक छनौटमा परेका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षामा सहभागी गराईनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक

डेक नेपाल, बाँके/फोनः ०८१–४०४००३

Please contact us decnepal7@gmail.com for Job description.

Black Fashion Industries Pvt.Ltd.

Production Manager

Pioneer Associate Pvt. Ltd.

Account Officer

Nyatapol Technologies Pvt Ltd

Sr. PHP Developer/ Web designer

GEMS School

Graphic Designer

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

GESI Manager

Highlights Nepal Pvt Ltd

Account Assistant

Barahi Internet Techlologies Pvt. Ltd.

Network Engineer

Wordinvent

Translator

Perfect Active Solutions Pvt. Ltd.

.Net Developer

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

English Teacher (Primary Level)

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

SALES OFFICER

British Gurkhas Nepal

Electrician

Helen Keller International

Homestead Food Production Officer

FHI 360 Nepal

Various Position

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Program Officer

Management Sciences for Health

Senior Technical Advisor - RSS

ADRA Nepal

Various Position

One Heart Worldwide

EXECUTIVE DIRECTOR

Swotah Travel and Adventure

Tour Manager (Inbound)

Community Development Organization Bardiya

Finance and Admin Officer

Luxury Travel and Tours Pvt. Ltd.

Travel and Tour Manager

APEIRON

Teacher

Yakamoz Technology

PHP Developer

Gramin Mahila Srijansil Pariwar

Admin & Finance Officer (AFO)

ITONICS Nepal Pvt. Ltd.

Automation & Data Analyst

View9 Pvt. Ltd.

Android Developers