Hot Jobs

More

Application Deadline

Sun, 11 Nov 2018

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post
About the Company
Job Overview
  • Various
  • Contract
  • Please check vacancy details.
  • 7
  • Please check vacancy details
  • Dang

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकाशित मितिः २०७५ साल कार्तिक ९ गते

ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) एक गैर सरकारी संस्था हो । यो संस्था वि.सं. २०४७ सालमा दाङ्ग जिल्लामा दर्ता भई प्रदेश नं. ५, कर्णाली र प्रदेश नं. ७ का १७ वटा जिल्लाहरुमा काम गर्दै आईरहेको छ । यस संस्थाले ग्रामिण महिला, बालबालिका, असाहय तथा पछाडी पारिएका बर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य,आय आर्जन,कृषी, वातावरण, जनचेता तथा सशक्तिकरण, जनवकालत र वाढी प्रभावित समुदायको लागी काम गरिरहेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेन र बेस संस्थाको संयुक्त साझेदारीमा बर्दिया जिल्लामा विद्यालय सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्ने उद्धेश्यले नेपाल सुरक्षित विद्यालय परियोजना संचालन हुन गईरहेको हुदा उक्त परियोजनाका लागि उल्लेखित पदहरुमा खुला विज्ञापनद्धारा पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहायका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

१.पदः परियोजना संयोजक १ जना

योग्यता तथा अनुभव: स्नातकवा सो सरह (शिक्षा संकाय र स्नातकोत्तरलाई ग्राह्यता), योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, वित्तिय तथा मानवश्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन, आदिमा दख्खल भएको स्नातकको लागि ५ वर्ष र स्नातकोत्तरको लागि २ वर्षको अनुभव, कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दख्खल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ५० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

२. पद: अनुगमन, मूल्याङ्कन, जवाफदेहिता र सिकाई (मिल) अधिकृत– १ जना

योग्यता तथा अनुभव: स्नातकवा सो सरह, अनुगमन, मूल्याङ्कन, जवाफदेहिता र सिकाईको क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको अनुभव कम्प्युटर र इन्टरनेट सम्बन्धि दख्खल भएको, अंग्रेजी तथा नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न र बोल्न सक्ने ५० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

३. पद: लेखा तथा प्रशासन अधिकृत– १ जना

योग्यता तथा अनुभव: व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी ३ वर्षको कार्यानुभव सो भन्दा वढि योग्यता भएकालाई सम्बन्धित विषयको १ वर्षको अनुभव । कम्प्युटर, माईक्रोसफ्ट एक्सल र इन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो र व्यवहारिक ज्ञान भएको तथा एकाउन्टिङ्ग सफ्टवेरमा हिसाव राख्न सक्ने । फेमस सप्टवेयर चलाउन जान्नेलाई विषेष ग्राहयता दिईने छ ।  ८०  प्रतिशत कार्यालय र २० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने ।

. पद: डिआरआर (सामाजिक परिचालन) अधिकृत– ४ जना

योग्यता तथा अनुभव: स्नातक वा सो सरह (शिक्षा संकायलाई ग्राह्यता दिईने) र समुदाय परिचालन तथा परियोजना कार्यन्वयनमा कम्तिमा २ वर्षको कार्यानुभव । १०० प्रतिशत फिल्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने । 

दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको १ प्रतिफोटा
  • कम्तिमा २ जना सन्दर्भ व्यक्तिहरुको (Reference) नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरण (CV)
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, तालिम तथा कार्यानुभव पुष्टि हुने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (ऐच्छिक)

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७५ कार्तिक २५ गते आइतबार

दरखास्त दिने विधिः ईमेल, वेभसाईटमा उल्लेखित प्रकृया

नोट: प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतिकरणको प्रकृयामा समावेस गरिनेछ । संस्थाको पदपुर्ति समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत तथा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिईनेछ । 

आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना

ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) केन्द्रिय कार्यालय तुलसीपुर दाङ र जिल्ला शाखा कार्यालय गुलरीया बर्दिया

सम्पर्क नं. ०८२ ५२००५५ र ०८४ ४२०८६२

ईमेल: info@nepalbase.org

Barahi Internet Techlologies Pvt. Ltd.

Network Engineer

Wordinvent

Translator

Perfect Active Solutions Pvt. Ltd.

.Net Developer

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

English Teacher (Primary Level)

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

SALES OFFICER

British Gurkhas Nepal

Electrician

Helen Keller International

Homestead Food Production Officer

FHI 360 Nepal

Various Position

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Program Officer

Management Sciences for Health

Senior Technical Advisor - RSS

ADRA Nepal

Various Position

One Heart Worldwide

EXECUTIVE DIRECTOR

Swotah Travel and Adventure

Tour Manager (Inbound)

Community Development Organization Bardiya

Finance and Admin Officer

Nepal Hydro & Electric Limited

Finance Manager

Luxury Travel and Tours Pvt. Ltd.

Travel and Tour Manager

APEIRON

Teacher

Yakamoz Technology

PHP Developer

Gramin Mahila Srijansil Pariwar

Admin & Finance Officer (AFO)

ITONICS Nepal Pvt. Ltd.

Automation & Data Analyst