Hot Jobs

More

Application Deadline

Fri, 21 Jun 2019

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post

Special Instructions

Please submit your application, along with the cover letter and scanned copy of your certificates, to our official email address.
About the Company
Job Overview
 • Development
 • Full Time
 • Please check vacancy details.
 • 2
 • Please check vacancy details
 • Dolakha

Detailed Job Description / Requirements

ग्रामीण विकास टुकी संघ चरिकोट, दोलखा तथा सिविन–नेपाल

कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६÷०२÷२९ (१२ जुन २०१९)

ग्रामीण विकास टुकी संघ र सिविन–नेपाल बाट फोरूट–नर्वेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वि.सं.२०६५ (सन् २००८) देखि नै दोलखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका कालिञ्चोक गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४ र विगू गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५, ६, ७ र ८ मा महिला तथा बालबालिका सशक्तीकरण एवम् जीवनस्तर उत्थान परियोजना (ओसेलिप) चरणवद्ध रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । यस परियोजनाकालागि निम्न अनुसारको कर्मचारीहरू आवश्यक परेकोले तल उल्लिखित योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

पद: स्वास्थ्य अधिकृत (Health Officer)

आवश्यक संख्या: १ (एक)

आवश्यक न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक तह (BPH) उत्तिर्ण गरेको ।

अनुभव: महिला तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (WASH) को क्षेत्रमा कम्तिमा १ (एक बर्ष) काम गरेको ।

अन्य आवश्यक योग्यता तथा सीप: कम्प्युटरको वर्ड र एक्सेल कार्यक्रम, पावर प्वाइण्ट, इमेल इन्टरनेटमा काम गर्न सक्ने,मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।

मूख्य जिम्मेवारीहरू:

 • परियोजना अन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापहरू परियोजना भित्रका इकाइहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने,
 • समुदाय भित्रका परिवारको सदस्यहरुको पोषण, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनको लागि कार्य गर्ने, गराउने, 
 • आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य सुधारका कार्यहरु गर्ने गराउने, आदि । 

पद: कृषि बजार अधिकृत (Agriculture Marketing Officer)

आवश्यक संख्या :१ (एक)

आवश्यक न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाटकृषि विषय लिई स्नातक(Bsc.ag)तह उत्तिर्ण गरेको ।

अनुभव: मूल्य श्रृँखला (Value Chain), बजार (Market) तथा उद्यम (Enterprise)को क्षेत्रमा काम गरेको ।

 (अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता) ।

अन्य आवश्यक योग्यता तथा सीप: कम्प्युटरको वर्ड र एक्सेलकार्यक्रम, पावर प्वाइन्ट, इमेल इन्टरनेटमा काम गर्न सक्ने,मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिकप्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।

मूख्य जिम्मेवारीहरु

 • परियोजनाबाट लाभान्वित किसानहरुको व्यवसायिक योजना (Business Plan), मूल्य श्रृँखला (Value Chain), बजार (Market) तथा उद्यम (Enterprise) र सहकारीता सम्बन्धमा क्षमता वृद्दि गर्ने कार्यहरु सञ्चालन गर्ने,
 • परियोजना अन्तर्गतको कृषि तथा गैर कृषि र सहकारीमा आधारीत आय वृद्दिका कार्यहरु सञ्चालन गरी लाभान्वित किसानहरुको आय वृद्दि गर्न सहयोग गर्ने, गराउने,
 • परियोजना भीत्रका इकाइहरु र सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी कार्य गर्ने, आदि । 

आवेदनसाथ संलग्न गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरू:

 • निवेदन, व्यक्तिगत विवरण (CV), नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको  फोटो, शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभवको कागजातहरू ।
 • आवेदन दिने अन्तिम मितिः २०७६÷३÷६ गते (२१ जुन २०१९) दिनको ५ः०० बजे भित्र । तोकिएको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्को भोलिपल्ट अन्तिम दिन हुनेछ । 
 • आवेदन ग्रामीण विकास टुकी संघको कार्यालय भिमेश्वर न.पा.–३, चरिघ्याङमा बुझाउनवा info@rdtadolakha.org मा इमेल गरी पठाउन सकिनेछ । यसैगरी सिविन–नेपालको केन्द्रिय कार्यालयमा समेत आवेदन बुझाउन सकिनेछ । फोन मार्फत आवेदनको विषयमा कुनैपनि सम्वाद स्वीकार्य गरिने छैन ।
 • निवेदकहरूमध्येबाट प्रारम्भिक छनौट (Short List) मा परेका आवेदकहरूलाई मात्र छनौट परीक्षामा समावेश गराईनेछ ।निवेदनमा आफ्नो र नजिकको परिवारका कुनै एक सदस्यको सम्पर्क नम्वर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । 

छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार ग्रामीण विकास टुकी संघ तथा सिविन–नेपालमा निहित रहनेछ । 


Black Fashion Industries Pvt.Ltd.

Production Manager

Pioneer Associate Pvt. Ltd.

Account Officer

Nyatapol Technologies Pvt Ltd

Sr. PHP Developer/ Web designer

GEMS School

Graphic Designer

S.W. Nepal Pvt. Ltd.

GESI Manager

Highlights Nepal Pvt Ltd

Account Assistant

Barahi Internet Techlologies Pvt. Ltd.

Network Engineer

Wordinvent

Translator

Perfect Active Solutions Pvt. Ltd.

.Net Developer

JobsNepal.com Direct Recruitment Service

English Teacher (Primary Level)

DODAM HEALTHCARE NEPAL P LTD

SALES OFFICER

British Gurkhas Nepal

Electrician

Helen Keller International

Homestead Food Production Officer

FHI 360 Nepal

Various Position

Collective Campaign for Peace (COCAP)

Program Officer

Management Sciences for Health

Senior Technical Advisor - RSS

ADRA Nepal

Various Position

One Heart Worldwide

EXECUTIVE DIRECTOR

Swotah Travel and Adventure

Tour Manager (Inbound)

Community Development Organization Bardiya

Finance and Admin Officer

Luxury Travel and Tours Pvt. Ltd.

Travel and Tour Manager

APEIRON

Teacher

Yakamoz Technology

PHP Developer

Gramin Mahila Srijansil Pariwar

Admin & Finance Officer (AFO)

ITONICS Nepal Pvt. Ltd.

Automation & Data Analyst

View9 Pvt. Ltd.

Android Developers