परियोजना संयोजक/Infrastructure Officer (Sub-Engineer)

Rastriya Rojgar Prawardhan Kendra (RRPK)

Detailed Job description / requirements:

करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾

पà¥à¤°à¤¥à¤® पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ मिति: २०७६/०१/२८

सेभ द चिलà¥à¤¡à¥à¤°à¥‡à¤¨ र राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ रोजगार पà¥à¤°à¤µà¤¦à¥à¤°à¥à¤§à¤¨ केनà¥à¤¦««–१०, मलंगवा, सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€à¤•à¥‹ साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€à¤®à¤¾ सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€à¤®à¤¾ संचालित समà¥à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¥€ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® अनà¥à¤¤à¤°à¥à¤—त निमà¥à¤¨à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤°à¤•à¥‹ करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ आवशà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¾ रहेको हà¥à¤¨à¤¾à¤²à¥‡ अनà¥à¤­à¤µà¥€ र मिहिनेती नेपाली नागरिकहरà¥à¤¬à¤¾à¤Ÿ तल उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित पदहरà¥à¤•à¥‹ लागि दरखासà¥à¤¤ आवà¥à¤¹à¤¾à¤¨ गरिà¤à¤•à¥‹ छ ।

१. पद: परियोजना संयोजक – १ जना

  • योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µ:

सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• वा सो सरह (सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤°à¤²à¤¾à¤ˆ गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¯à¤¤à¤¾), योजना तरà¥à¤œà¥à¤®à¤¾, कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¯à¤¨, वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨, कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¤•à¥‹ अनà¥à¤—मन तथा मà¥à¤²à¥à¤¯à¤¾à¤™à¥à¤•à¤¨ र सरोकारवालाहरà¥à¤¸à¤à¤— समनà¥à¤µà¤¯ आदिमा ३–४ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ अनà¥à¤­à¤µ (सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¤•à¥‹ लागि ४ वरà¥à¤· र सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¥‹à¤¤à¥à¤¤à¤°à¤•à¥‹ लागि ३ वरà¥à¤·), आधारभà¥à¤¤ कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टर, सà¥à¤®à¤¾à¤°à¥à¤Ÿ फोन र ईनà¥à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤Ÿ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ रामà¥à¤°à¥‹ वà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤¹à¤¾à¤°à¤¿à¤• जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹, अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ र नेपालीमा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ लेखà¥à¤¨ तथा बोलà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ र सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ भाषाको जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भà¤à¤•à¥‹ । सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€ जिलà¥à¤²à¤¾à¤•à¥‹ सामाजिक, आरà¥à¤¥à¤¿à¤• तथा राजनितिक सवालहरà¥à¤•à¥‹ बारेमा रामà¥à¤°à¥‹ बà¥à¤à¤¾à¤ˆ भà¤à¤•à¥‹ । परियोजना वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤•à¤¾ चकà¥à¤° समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ रामà¥à¤°à¥‹ बà¥à¤à¤¾à¤ˆ भà¤à¤•à¥‹ । समà¥à¤¦à¤¾à¤¯ परिचालन तथा तालिम संचालन समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¥€ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त अनà¥à¤­à¤µ तथा बà¥à¤à¤¾à¤ˆ भà¤à¤•à¥‹ ।  मोटरसाईकल चलाउन जानà¥à¤¨à¥‡ तथा मोटरसाईकल र डà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤­à¤¿à¤™à¥à¤— लाइसेनà¥à¤¸ भà¤à¤•à¥‹ । ५० पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ तथा ५० पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ फिलà¥à¤¡à¤®à¤¾ रहेर काम गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡ । अनà¥à¤­à¤µà¥€ र सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯à¤²à¤¾à¤ˆ गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¯à¤¤à¤¾ । 

२. पद: Infrastructure Officer (Sub-Engineer) – १ जना

  • योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µ:

सिभिल ईनà¥à¤œà¤¿à¤¨à¤¿à¤¯à¤°à¤¿à¤™à¥à¤— विषय लिई कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ पà¥à¤°à¤µà¤¿à¤¨à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤° (Civil Sub-Engineering)  à¤¤à¤¹ उतिरà¥à¤£ गरी सो पदमा ३ वरà¥à¤· कारà¥à¤¯ गरेको अनà¥à¤­à¤µ, वा सो भनà¥à¤¦à¤¾ वढी योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ भà¤à¤•à¥‹à¤²à¤¾à¤ˆ समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ विषयको २ वरà¥à¤·à¤•à¥‹ अनà¥à¤­à¤µ । कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टर समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ word, Excel, Power Point, E-mail, इनà¥à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤Ÿ Auto CAD  à¤¤à¤¥à¤¾ बà¥à¤—तय ऋबà¥à¤®à¥ चलाउन सकà¥à¤¨à¥‡ । संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ मागेको ढांचामा इषà¥à¤Ÿà¤¿à¤®à¥‡à¤Ÿ तथा डिजाईन तयार पारà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ रिपोरà¥à¤Ÿ बनाउन सकà¥à¤¨à¥‡ । मोटरसाईकल चलाउन जानà¥à¤¨à¥‡ तथा मोटरसाईकल र डà¥à¤°à¤¾à¤‡à¤­à¤¿à¤™à¥à¤— लाइसेनà¥à¤¸ भà¤à¤•à¥‹ । २० पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ तथा ८० पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ फिलà¥à¤¡à¤®à¤¾ रहेर काम गरà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡ । अनà¥à¤­à¤µà¥€ र सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯à¤²à¤¾à¤ˆ गà¥à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¯à¤¤à¤¾ ।

दरखासà¥à¤¤ साथ संलगà¥à¤¨ गरà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡ आवशà¥à¤¯à¤• कागजातहरà¥:

  • नेपाली नागरीकता पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¤¿ र हाल सालै खिचिà¤à¤•à¥‹ पासपोरà¥à¤Ÿ साईजको २ पà¥à¤°à¤¤à¤¿ फोटो ।
  • कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ २ जना सनà¥à¤¦à¤°à¥à¤­ (Reference) बà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤¹à¤°à¥à¤•à¥‹ नाम र समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• नमà¥à¤¬à¤° सहितको वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त विवरण (Bio Data) ।
  • शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤°, तालीम तथा कारà¥à¤¯ अनà¥à¤­à¤µ पà¥à¤·à¥à¤Ÿà¤¿ हà¥à¤¨à¥‡ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£ पतà¥à¤°à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤²à¤¿à¤ªà¤¿ ।
  • सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿà¤¸à¤‚ग पद खà¥à¤²à¥à¤¨à¥‡ गरि निवेदन । 

नोट: पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤­à¥€à¤• छनौटमा परेका उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° लिखित, मौखिक तथा पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¤à¥à¤¤à¤¿à¤•à¤°à¤£à¤•à¥‹ पà¥à¤°à¤•à¥ƒà¤¯à¤¾à¤®à¤¾ समावेश गरिनेछ । संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ पदपà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ समितिको निरà¥à¤£à¤¯ नै अनà¥à¤¤à¤¿à¤® निरà¥à¤£à¤¯ हà¥à¤¨à¥‡à¤› । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपाङà¥à¤—, सिमानà¥à¤¤à¤•à¥ƒà¤¤ यूवाहरॠतथा सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिईनेछ । करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤•à¥‹ पारिशà¥à¤°à¤®à¤¿à¤• र अनà¥à¤¯ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ तोकेको अनà¥à¤¸à¤¾à¤° हà¥à¤¨à¥‡à¤› । करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ भरà¥à¤¨à¤¾ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤®à¤¾ कसैको पकà¥à¤·à¤®à¤¾ कà¥à¤¨à¥ˆ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤°à¤•à¥‹ हसà¥à¤¤à¤•à¥à¤·à¥‡à¤ª हà¥à¤¨à¥‡ खालको वà¥à¤¯à¤µà¤¹à¤¾à¤° भà¤à¤®à¤¾ वा अनावशà¥à¤¯à¤• दबाव आà¤à¤•à¥‹ ठहर भà¤à¤®à¤¾ उकà¥à¤¤ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤²à¥‡ पठाà¤à¤•à¥‹ निवेदन सà¥à¤µà¤¤: अमानà¥à¤¯ ठहरिने छ ।

दरखासà¥à¤¤ दिने अनà¥à¤¤à¤¿à¤® मिति: २०७६।०२।०६ गते साà¤à¤ ५ः०० बजे समà¥à¤® ।

बिसà¥à¤¤à¥ƒà¤¤ जानकारी तथा आवेदन दिने समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• ठेगाना:

राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ रोजगार पà¥à¤°à¤µà¤¦à¥à¤°à¥à¤§à¤¨ केनà¥à¤¦« ९चà¥à¤šà¥à¤à¤ªà¥à¥¦ 

केनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¿à¤¯ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯, मलंगवा नगरपालिका –१०, सरà¥à¤²à¤¾à¤¹à¥€

सेभ द चिलà¥à¤¡à¥à¤°à¥‡à¤¨, समà¥à¤¨à¥à¤¨à¤¤à¥€ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®

वा इमेल: jobsinrrpk@gmail.com  à¤«à¥‹à¤¨: 046-521487

Job Overview

Category Development and Project
Openings 1
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 12 May, 2019
Apply Before 20 May, 2019
City