Save the Saptari, Rajbiraj

Save the Saptari, Rajbiraj

Detailed Job Description / Requirements:

आवश्यकता

सेभ द सप्तरी, राजविराज  र सेभ द चिल्डेनको साझेदारीमा सप्तरी जिल्लामा संचालित समुन्नति (स्पोन्सरसीप) कार्यक्रमका लागि निम्न पदहरु आवश्यकता भएकोले उक्त पदमा इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले ७ दिन भित्रमा आफ्नो बायोडाटा र पद सहितको निवेदन तल उल्लेखित ईमेल ठेगाना वा कार्यालयमा पठाउनका लागि आह्वान गरिन्छ ।

बिज्ञापन नं.ः०४।०७५।०७६

१. पदः MNH(Maternal Neo-born Health )Officer — १(एक)

योग्यता तथा कार्यानुभव:

 • शैक्षिक योग्यताः BSc Nursing/BN उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।
 • कार्यक्रम योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याकंन तथा समुदाय परिचालन सम्बन्धि कार्यमा कम्तीमा २ बर्षको अनुभव भएको ।
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा प्रतिवेदन लेख्न सक्ने साथै कम्प्युटर सम्बन्धि आधारभूत सीप भएको।
 • कम्तीमा ७० प्रतिशत फिल्डमा गएर कार्य गर्न इच्छुक ।
 • उमेर २२ बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने ।
 • मोटरसाइकल सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ ।
 • टिममा मिलेर काम गर्न सक्ने तथा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्ने खुवी भएको ।
 • स्थानियस्तरमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सहयोगी संरचनाहरुसंग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • स्थानियभाषा तथा संस्कृतिसंग परिचित

बिज्ञापन नं.ः०५।०७५।०७६

२. पदः Field Officer(SHN & ASRH) — १(एक)

योग्यता तथा कार्यानुभव:

 • शैक्षिक योग्यताः BPH/BSc Nursing /BN उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ ।
 • कार्यक्रम योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याकंन तथा समुदाय परिचालन सम्बन्धि कार्यमा कम्तीमा २ बर्षको अनुभव भएको ।
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा प्रतिवेदन लेख्न सक्ने साथै कम्प्युटर सम्बन्धि आधारभूत सीप भएको।
 • कम्तीमा ७० प्रतिशत फिल्डमा गएर कार्य गर्न इच्छुक ।
 • उमेर २२ बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने । 
 • मोटरसाइकल सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ ।
 • टिममा मिलेर कामगर्न सक्ने तथा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्ने खुवी भएको ।
 • स्थानियस्तरमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सहयोगी संरचनाहरुसंग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • स्थानियभाषा तथा संस्कृतिसंग परिचित

बिज्ञापन नं.ः०६।०७५।०७६

३. पदःलजिस्टक सहायक — १(एक) 

योग्यता तथा कार्यानुभव:

 • शैक्षिक योग्यताः व्यवस्थापन विषयमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । 
 • सामान खरीद, भण्डारण, वितरण तथा अभिलेखिकरण व्यवस्थापन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याकंन तथा समुदाय परिचालन, तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्यमा कम्तीमा २ बर्षको अनुभव भएको ।
 • अंग्रेजी तथा नेपाली भाषामा प्रतिवेदन लेख्न सक्ने साथै कम्प्युटर सम्बन्धि आधारभूत सीप भएको।
 • कम्तीमा ७० प्रतिशत फिल्डमा गएर कार्य गर्न इच्छुक ।
 • उमेर २२ बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने ।
 • मोटरसाइकल सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ ।
 • टिममा मिलेर काम गर्न सक्ने तथा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्ने खुवी भएको ।
 • स्थानियस्तरमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सहयोगी संरचनाहरुसंग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • स्थानियभाषा तथा संस्कृतिसंग परिचित

द्रष्टव्य:

 • महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी तथा जनजातीलाई बिशेष ग्राह्यता दिइनेछ ।
 • दर्खास्त दिने अन्तिम मितिः२०७५।११।०६गते कार्यालय समय ५ः०० बजेसम्म
 • दरखास्त पठाउने इमेल ठेगाना: savethesaptari14@gmail.com वा सेभ द सप्तरीको कार्यालय, राजविराज–७, सिराहा रोड
 • अन्तिम छनौट (सर्ट लिस्ट)मा परेका उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराई कर्मचारी छनौट प्र्रकृयामा सामेल गराइनेछ। 
 • कर्मचारी छनौट प्रकृयालाई अवरोध गर्ने वा प्रभावित पार्ने उम्मेदवारहरुलाई छनौट प्रकृयामा समावेश गराइने छैन् ।

पदपूर्ति समिति

सेभ द सप्तरी, राजविराज–७, सिराहा रोड

Job Overview
Development
3
Full Time
Please check vacancy details.
Please check vacancy details
12 Feb, 19
18 Feb, 19
Rajbiraj

Apply Options:

Online Resume
Send Email
By Post

Go to Top