Community Rural Development Society (CRDS Nepal)

Community Rural Development Society (CRDS Nepal)

Detailed Job Description / Requirements:

कर्मचारी आवश्यकता

सिआरडिएस नेपाल २०४८ सालमा दार्चुला जिल्लामा दर्ता भएको एक गैरसरकारी संस्था हो । यसले सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट दार्चूला जिल्ला लगायत नेपालका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुमा कृर्षी, वातावरण, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, शिक्षा,सरसफाई, जिविकोपार्जन सुधार तथा ग्रमिण भौतिक पूर्वाधार निर्माण,शसक्तिकरण,जवाफदेहिता तथा जनमत वकालत सम्बन्धि कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । हाल दार्चुला जिल्लामा गुड नेवर्स ईन्टरनेसनल नेपाल Good Neighbors International Nepal(GNI) को सहयोगमा सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज नेपाल (CRDS-Nepal) नेपालको सामाजिक परिचालन तथा प्राविधक सहयोग मार्फत दार्चुला जिल्लामा सामुदायिक विकास परियोजना Community Development Project (CDP) संचालित छ । यस कार्यक्रमको लागि तपसिल अनुशारको मानव स्रोतको आवश्यकता परेकोले १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका मेन रोड खलंगा, गल्फै वार्ड नं. ५ मा रहेको यस संस्थाको कार्यालयमा आई आफ्नो हस्ताक्षरित आवेदन सहित शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रमाणपत्र, अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि तथा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण संलग्न राखी आवेदन गर्न सकिने छ साथै संस्थाको Email Address: crdsnepal@yahoo.com मा समेत पठाउन सकिने गरी आज मिति :२०७५/७/२० गते (प्रथमपटक) यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन गर्ने अन्तिमम्याद  २०७५/८/४ गते दिउसो ५:०० वजे कार्यालय समय सम्म)

1. Micro-Enterprise Development Officer (MEDO) - 1

Educational Qualification 

  • Minimum  Bachelors' Degree in Agriculture, Forestry, Development Studies or any other relevant subjects.

Desired Expertise 

  • Minimum three years of work experience in the field of agriculture development, micro enterprise development, business plan preparation, and cooperative management.
  • Strong coordination and communication skills.
  • Proven experience in training facilitation
  • Ability to produce quality reports both in English and Nepali.
  • Computer proficiency in MS Word, Excel, Power Point, email and internet.
  • Willingness to travel to remote working areas.
  • Preference will be given to person holding valid two wheelers license

नोट: योग्यता र अनुभव पुगेका महिला,दलित,जनजाति लाई ग्राह्यता दिइनेछ । 

पारिश्रमिक:  संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।

छनौट प्रक्रिया: लिखित, तथा अन्तरवार्ता 

नोट: आवेदकहरुमध्ये छोटो सुचिमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्रै लिखित परीक्षामा समावेश गरिने छ । फोन तथा अन्य संचार माध्यमबाट संस्थालाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने उम्मेद्वारहरु स्वत: अयोग्य ठहर गरिने भएकोले त्यस्तो प्रयास नगर्न सूचित गरिन्छ । व्यक्तिगत विवरणको ढांचा भावना स्टेशनरी मेन वजार तथा मालिकार्जुन स्टेसनरी गल्फै  तथा संस्थाको वेभसाईट www.crdsnepal.org.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ  ।

सम्पर्क :

सामुदायिक ग्रामिण विकास समाज नेपाल (CRDS-Nepal)

मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास विभाग, फोन: ०९३(४२००६१,

Job Overview
Development
1
Contract
3+ years
Please check vacancy details
06 Nov, 18
20 Nov, 18
Darcula

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top