Green Tara Nepal(GTN)

Green Tara Nepal(GTN)
Green Tara Nepal, a non-political, non-profit making non-governmental organization, established in 2007, has been working in the field of maternal and child health. It works in research, publications, advocacy, training and social mobilization in a holistic community development approach.

Green Tara Nepal aims to bridge the gap between rural and urban, rich and poor and men and women in accessing services and improving healthy behaviors through community development and health promotion approach.

Detailed Job Description / Requirements:

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 

ग्रिन तारा नेपाल, दलित महिला संघ तथा ग्रामिण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्रको सहकार्यमा “कर्मठ बालिकाहरुः दलित तथा सिमान्तकृत बालिकाहरुको शैक्षिक उपलब्धी प्रवर्धन” परियोजना (२०१८-२०२१) को लागि तपसिल बमोजिमको कर्मचारी आवश्यक रहेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।  

पद:   स्वास्थ्य प्रर्वधक (Health Promoter )

शैक्षिक योग्यता /अनुभव: स्नातक तह (बी एड, बी ए, बी एस डब्लु) उर्तिण  भई कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको ।

संख्या:        १ 

कार्य स्थल:        बुटवल (कपिलवस्तु, रुपन्देही तथा पाल्पा जिल्लाका कार्यक्रम लक्षित गाउँ/नगर पालिकाहरु) 

न्युनतम योग्यताः

  • उमेर २० वर्ष पुरा भइ ३५ वर्ष ननाघेको । 
  • विद्यालय तथा समुदायमा काम गर्न ईच्छुक ।
  • मुस्लिम, दलित, जनजाति, आदीवासी, मद्येशी, र स्थानीय लाई ग्राहयता ।
  • स्थानीय भाषा (अवधि) बोल्न जान्नेलाई ग्राहयता ।
  • सम्बन्धीत क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवीलाई ग्राहयता ।
  • कम्प्युटर सम्बधि आधारभूत ज्ञान भएको ।
  • बिधालय स्वास्थ्य कार्यक्र्रममा अनुभविलाई ग्राहयता ।

पेश गर्नुपर्ने कागज पत्र विवरणः

  • निवेदन 
  • बायोडाटा (सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बर खुलेको हुनुपर्ने)

दरखास्त दिने अन्तिम मिति:२०७६/०२/१० गते सम्म

ईच्छुक व्यक्तिहरुले निम्न ठेगानामा सम्पर्क गरि वा ईमेल मार्फत उल्लेखित कागजात बुझाउन तोकिएको मिति भित्र पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।

ग्रिन तारा नेपाल 

बालुवाटार काठमाण्डौं

ईमेलः hrgreentara2007@gmail.com

योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई मात्र अन्तवार्ता तथा परिक्षाको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।

Job Overview
Development
1
Contract
1+ years
Please check vacancy details
10 May, 19
24 May, 19
Kathmandu

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top