फिल्ड अधिकृत (Field Officer)

Nepal National Dalit Social Welfare Organization (NNDSWO)

Detailed Job description / requirements:

आवशà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¾

नेपाल राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ दलित समाज कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ संघ NNDSWO वि.सं. २०३९ सालमा काठमाणà¥à¤¡à¥Œà¤®à¤¾ दरà¥à¤¤à¤¾ भई राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ सà¥à¤¤à¤°à¤®à¤¾ जातीय भेदभावको अनà¥à¤¤à¥à¤¯ तथा सिमानà¥à¤¤à¤•à¥ƒà¤¤ समà¥à¤¦à¤¾à¤¯à¤•à¥‹ à¤¸à¤¶à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤°à¤•à¤£à¤®à¤¾ कà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤¶à¥€à¤² सामाजिक गैर सरकारी संसà¥à¤¥à¤¾ à¤¹à¥‹ ।

नेपाल राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ दलित समाज कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ संघले सà¥à¤°à¥à¤–ेत जिलà¥à¤²à¤¾à¤•à¥‹ बराहतालगाà¤à¤‰à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾à¤®à¤¾ जातीय भेदभावको नà¥à¤¯à¥‚निकरण गरà¥à¤¨à¥‡ मà¥à¤–à¥à¤¯à¤²à¤•à¥à¤·à¥à¤¯ सहित साà¤à¤¾ आवाज परियोजना ३ वरà¥à¤·à¤•à¤¾ लागी संचालनमा लà¥à¤¯à¤¾à¤à¤•à¥‹ छ। यो परियोजना ३१ अकà¥à¤Ÿà¥‹à¤¬à¤° २०२० समà¥à¤® सà¥à¤°à¥à¤–ेत जिलà¥à¤²à¤¾à¤®à¤¾ कारà¥à¤¯à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¯à¤¨ हà¥à¤¨à¥‡à¤› ।हाल यस परियोजनाका लागि रिकà¥à¤¤ रहेको निमà¥à¤¨à¤ªà¤¦à¤®à¤¾ à¤à¤• जनाकरà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤• à¤­à¤à¤•à¥‹ हà¥à¤à¤¦à¤¾ इचà¥à¤›à¥à¤• योगà¥à¤¯,दकà¥à¤· à¤° पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¤¦à¥à¤§ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥ à¤¦à¥à¤§à¤¾à¤°à¤¾ रितरà¥à¤ªà¥à¤µà¤• दरखासà¥à¤¤ पेश गरà¥à¤¨ आहà¥à¤µà¤¾à¤¨ गरीनà¥à¤› ।

पदः फिलà¥à¤¡ अधिकृत (Field Officer)

आवशà¥à¤¯à¤• संखà¥à¤¯à¤¾à¤ƒà¥§ जना

कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤ƒ        बराहतालगाà¤à¤‰à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾, सà¥à¤°à¥à¤–ेत

आवशà¥à¤¯à¤• शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤ƒ

  • मानà¥à¤¯à¤¤à¤¾à¤ªà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ à¤¶à¤¿à¤•à¥à¤·à¤£ संसà¥à¤¥à¤¾à¤¬à¤¾à¤Ÿ सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¤¤à¤¹ उतà¥à¤¤à¥€à¤°à¥à¤£ गरेको ।
  • कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ à¤¦à¥à¤‡à¤µà¤°à¥à¤· मानवअधिकार तथा समाजिक à¤¸à¤¶à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤•à¤°à¤£à¤•à¤¾ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ à¤•à¤¾à¤® गरेको ।
  • अधिकारमा à¤†à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ विकास पदà¥à¤§à¤¤à¤¿à¤•à¥‹ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ à¤•à¤¾à¤® à¤—रेको ।
  • नेपाल सरकारको पदà¥à¤§à¤¤à¤¿à¤…नà¥à¤¸à¤¾à¤° सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯à¤¸à¥à¤¤à¤°à¤®à¤¾ समायोजन भई काम à¤—रà¥à¤¨à¤¸à¤•à¥à¤¨à¥‡ ।
  • जिलà¥à¤²à¤¾ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤ कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤•à¥‹ भौगलिक à¤µà¤¿à¤·à¤¯à¤®à¤¾ à¤…धà¥à¤¯à¤¯à¤¨ à¤­à¤à¤•à¥‹  ।
  • पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तथा घटना लेखन कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ à¤¦à¤–à¥à¤–ल à¤­à¤à¤•à¥‹ ।
  • कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤°à¤®à¤¾ à¤ªà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ à¤¤à¤¯à¤¾à¤° तथा à¤†à¤§à¤¾à¤°à¤­à¥à¤¤ à¤•à¤¾à¤®à¤•à¤¾à¤œ à¤—रà¥à¤¨à¤¸à¤•à¥à¤¨à¥‡ ।
  • सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ भाषा à¤¬à¥‹à¤²à¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ तथा सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ समà¥à¤¦à¤¾à¤¯à¤¸à¤à¤— घà¥à¤²à¤®à¤¿à¤² हà¥à¤¨à¤¸à¤•à¥à¤¨à¥‡ ।
  • तथà¥à¤¯à¤¾à¤‚क संकलनगरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।
  • सामाजिक परीचालनमा à¤¦à¤•à¥à¤·à¤¤à¤¾ à¤­à¤à¤•à¥‹ à¤° कारà¥à¤¯ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ à¤¸à¥‹à¤µà¤¾à¤¸ गरी कारà¥à¤¯ गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ ।

सेवा सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤ƒ  संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ नियमअनà¥à¤¸à¤¾à¤° हà¥à¤¨à¥‡à¤› ।

दरखासà¥à¤¤ दिने अनà¥à¤¤à¤¿à¤® मितिः२०७६असोज १० गते ५:०० बजे समà¥à¤® ।

दरखासà¥à¤¤à¤¦à¤¿à¤¨à¥‡ पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤ƒ

career2018@nndswo.org.np मा बà¥à¤¯à¤¤à¥à¤¤à¤¿à¤—तबिवरण,निवेदन à¤¤à¤¥à¤¾ à¤¸à¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤•à¤¤à¤¹à¤•à¥‹ लबà¥à¤§à¤¾à¤™à¥à¤•à¤ªà¤¤à¥à¤°à¤•à¥‹ सà¥à¤•à¥à¤¯à¤¾à¤¨ à¤•à¤ªà¤¿ à¤ªà¥‡à¤¶ गरà¥à¤¨à¥à¤ªà¤°à¥à¤¨à¥‡à¤›à¥¤

नोटःसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ योगà¥à¤¯ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤²à¤¾à¤ˆ विषेश पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिईनेछ । रितपà¥à¤°à¥à¤µà¤• पेश नभà¤à¤•à¤¾ निवेदनहरà¥à¤²à¤¾à¤ˆ छनौट पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤®à¤¾ समावेश गरीने छैन । साथै टेलिफोन समà¥à¤°à¥à¤ªà¤•à¤²à¤¾à¤ˆ पà¥à¤°à¥‹à¤¤à¥à¤¸à¤¾à¤¹à¤¨ गरीà¤à¤•à¥‹ छैन । छोटो सà¥à¤šà¤¿à¤®à¤¾ परेका à¤‰à¤®à¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤° à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° à¤²à¤¿à¤–ित à¤¤à¤¥à¤¾ à¤®à¥Œà¤–िक परीकà¥à¤·à¤¾à¤•à¤¾ à¤²à¤¾à¤—ी समà¥à¤°à¥à¤ªà¤• गरीनेछ ।

पदपà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ समिति

नेपाल राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¯ दलित समाज कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ संघ

जिलà¥à¤²à¤¾à¤¶à¤¾à¤–ा, सà¥à¤°à¥à¤–ेत

Job Overview

Category Development and Project
Openings 1
Position Level Full Time
Experience 2+ years
Education Please check vacancy details
Posted Date 15 Sep, 2019
Apply Before 27 Sep, 2019
City Kathmandu