Admin & Finance Assistant

Working for Access and Creation Nepal (WAC Nepal) Achham

Working for Access and Creation, Nepal (WAC- Nepal) a non-government organization, has been working in the field of Livelihood, WASH and Sanitation, quality education, Disaster Risk Management/Climate change Adaptation, Good governance and Right Protection and Institutional Capacity development.

Detailed Job description / requirements:

करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ सूचना 

पà¥à¤°à¤¥à¤® पटक पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¸à¤¿à¤¤ (२०७६।०६।०१)

पहà¥à¤à¤š र सृजनाको लागि सहकारà¥à¤¯ नेपाल (वाक–नेपाल) सामाजिक विकास र परिवरà¥à¤¤à¤¨à¤•à¤¾ लागि महिला बालबालिका र पिछडिà¤à¤•à¤¾ समà¥à¤¦à¤¾à¤¯à¤•à¥‹ आरà¥à¤¥à¤¿à¤• तथा सामाजिक, शैकà¥à¤·à¤¿à¤• र सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ अवसà¥à¤¥à¤¾à¤®à¤¾ सà¥à¤§à¤¾à¤° लà¥à¤¯à¤¾à¤‰à¤¨ कà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤¶à¤¿à¤² गैरनाफामà¥à¤–ि सामाजिक संसà¥à¤¥à¤¾ हो । संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¥‡ सà¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨à¤¾à¤•à¤¾à¤² देखि विभिनà¥à¤¨ साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤° संसà¥à¤¥à¤¾à¤¹à¤°à¥ संगको सहकारà¥à¤¯à¤®à¤¾ सामाजिक रà¥à¤ªà¤¾à¤¨à¥à¤¤à¤°à¤£ दà¥à¤§à¤¾à¤°à¤¾ समà¥à¤µà¥ƒà¤¦à¥à¤§ समाजको परिकलà¥à¤ªà¤¨à¤¾ पà¥à¤°à¤¾ गरà¥à¤¨ विभिनà¥à¤¨ परियोजनाहरॠसंचालनमा रहेका छनॠ।

संसà¥à¤¥à¤¾à¤¦à¥à¤§à¤¾à¤°à¤¾ अछाम जिलà¥à¤²à¤¾à¤•à¥‹ बानà¥à¤¨à¥€à¤—ढी जयगढ गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ र चौरपाटी गाउà¤à¤ªà¤¾à¤²à¤¿à¤•à¤¾ सेभ द चिलà¥à¤¡à¥à¤°à¥‡à¤¨ संगको साà¤à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€à¤®à¤¾ संचालनमा रहेको यà¥à¤µà¤¾ शसकà¥à¤¤à¤¿à¤•à¤°à¤£ बà¥à¤²à¤—ारी पारियोजनाका लागि निमà¥à¤¨à¤¾à¤¨à¥à¤¸à¤¾à¤°à¤•à¥‹ दकà¥à¤· करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€à¤¹à¤•à¥‹ आवशà¥à¤¯à¤•à¤¤à¤¾ परेको हà¥à¤‚दा यो सूचना पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ भà¤à¤•à¥‹ मितिले ७ दिन भितà¥à¤° तल उलà¥à¤²à¥‡à¤–ित नà¥à¤¯à¥‚नतम शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ तथा अनà¥à¤­à¤µ पà¥à¤—ेका ईचà¥à¤›à¥à¤• नेपाली नागरिकबाट दरखासà¥à¤¤ आहà¥à¤µà¤¾à¤¨ गरिनà¥à¤› । ईचà¥à¤›à¥à¤• वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤²à¥‡ रितपूरà¥à¤µà¤• आफनो आवेदन पतà¥à¤° र, वासà¥à¤¤à¤µà¤¿à¤• बायोडाटा यस संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¿à¤¯ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ साफेबगरमा कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ समय भितà¥à¤° आई पà¥à¤—à¥à¤¨à¥‡ गरि पेश गरà¥à¤¨à¤¹à¥à¤¨ समà¥à¤µà¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ सवैको जानकारीको लागि यो सूचना पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ गरिà¤à¤•à¥‹ छ । 

१. पद: लेखा तथा पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ सहायक:(Admin & Finance Assistant-AFA)      संखà¥à¤¯à¤¾: १ जना 

पà¥à¤°à¤®à¥à¤– जिमà¥à¤®à¥‡à¤µà¤¾à¤°à¥€:परियोजनाको वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ कारोवारको शà¥à¤°à¥‡à¤¸à¥à¤¤à¤¾ भà¥à¤•à¥à¤¤à¤¾à¤¨à¥€ तथा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तयारी र वितà¥à¤¤à¤¿à¤¯ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ गरà¥à¤¨à¥‡, नेपाल सरकारको कर पà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥€ वारे रामà¥à¤°à¥‹ जानकारी भà¤à¤•à¥‹, कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤•à¥‹ लेखा तथा पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ गरà¥à¤¨à¥‡, तालिम सहजिकरण तथा जिनà¥à¤¸à¥€ (Logistic) वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ गरà¥à¤¨à¥‡, सà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ सà¥à¤¤à¤°à¤®à¤¾ समà¥à¤¦à¤¾à¤¯ तथा सरोकारवाला निकायहरॠर वैंक वीच समà¥à¤ªà¤°à¥à¤•, समनà¥à¤µà¤¯ गरà¥à¤¨à¥‡, समयमा नै आरà¥à¤¥à¤¿à¤• पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तथा जिनà¥à¤¸à¥€ अभिलेखिकरण गरà¥à¤¨à¥‡, कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥‚टरमा माइकà¥à¤°à¥‹ सफà¥à¤Ÿ अफिस र इमेल इनà¥à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤Ÿ संचालन गरà¥à¤¨à¥‡, à¤à¤•à¥à¤¸à¤²à¤®à¤¾ रामà¥à¤°à¥‹ जà¥à¤žà¤¾à¤¨ भई कमà¥à¤ªà¥à¤¯à¥à¤Ÿà¤°à¤®à¤¾ à¤à¤•à¤¾à¤‰à¤¨à¥à¤Ÿà¤¿à¤™à¥à¤— सफà¥à¤Ÿà¤µà¤¯à¤°à¥à¤¸ चलाउन सकà¥à¤¨à¥‡, परियोजनाको आरà¥à¤¥à¤¿à¤• कà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤•à¤²à¤¾à¤ªà¤®à¤¾ पà¥à¤°à¤¤à¥à¤¯à¥‡à¤•à¥à¤· रà¥à¤ªà¤®à¤¾ सहभागी हà¥à¤¨à¥‡ र खरिद ,भणà¥à¤¡à¤¾à¤°à¤£ र वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ गरà¥à¤¨à¥‡, परियोजनाले तोकेको खाकामा पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤µà¥‡à¤¦à¤¨ तयार गरà¥à¤¨ सकà¥à¤¨à¥‡ । 

आवशà¥à¤¯à¤• नà¥à¤¯à¥‚नतम शैकà¥à¤·à¤¿à¤• योगà¥à¤¯à¤¤à¤¾ र अनà¥à¤­à¤µ: कमà¥à¤¤à¤¿à¤®à¤¾ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ संकायमा पà¥à¤°à¤µà¤¿à¤£à¤¤à¤¾ पà¥à¤°à¤®à¤¾à¤£à¤ªà¤¤à¥à¤° तह उतिरà¥à¤£ भई समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ कमà¥à¤¤à¥€à¤®à¤¾ ३ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ अनà¥à¤­à¤µ वा वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤ªà¤¨ संकायमा सà¥à¤¨à¤¾à¤¤à¤• तह उतिरà¥à¤£ भई समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤®à¤¾ १ बरà¥à¤·à¤•à¥‹ अनà¥à¤­à¤µ भà¤à¤•à¥‹ हà¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡à¤›à¥¤

आवेदन समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿ थप जानकारी: 

  • १८ बरà¥à¤· पà¥à¤°à¤¾ भई ४० बरà¥à¤· ननाघेको हà¥à¥à¤¨à¥ परà¥à¤¨à¥‡à¤› ।
  • सेवा सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤•à¥‹ हकमा संसà¥à¤¥à¤¾ तथा कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤®à¤•à¥‹ नियमानà¥à¤¸à¤¾à¤° हà¥à¤¨à¥‡à¤› ।
  • आवेदन दिने अनà¥à¤¤à¤¿à¤® मिति: २०७६/०६/०७ गतेसमà¥à¤® (विजà¥à¤žà¤¾à¤ªà¤¨ पà¥à¤°à¤•à¤¾à¤¶à¤¿à¤¤ मितिले ७ दिन भितà¥à¤°) ।
  • पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤­à¥€à¤• छनौट मिति: २०७६/०६/०९ गते 
  • परीकà¥à¤·à¤¾ हà¥à¤¨à¥‡ सà¥à¤¥à¤¾à¤¨: संसà¥à¤¥à¤¾à¤•à¥‹ केनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¿à¤¯ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ साà¤à¤«à¥‡à¤¬à¤—र अछाम । 
  • आवेदनको माधà¥à¤¯à¤®: ईमेल मारà¥à¤«à¤¤ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ भà¤à¤•à¤¾ आवेदनहरॠसमेत दरà¥à¤¤à¤¾ गरिने छ । 

नोट: परियोजना कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤°à¤•à¤¾ महिला, दलित तथा जनजातीलाई विशेष पà¥à¤°à¤¾à¤¥à¤®à¤¿à¤•à¤¤à¤¾ दिईनेछ । पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤®à¥à¤­à¤¿à¤• छनौंटमा परेका उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤¹à¤°à¥à¤²à¤¾à¤ˆ मातà¥à¤° लिखित परिकà¥à¤·à¤¾à¤®à¤¾ सामेल गरिनेछ । संसà¥à¤¥à¤¾à¤²à¤¾à¤ˆ दवाव दिन गरिने कà¥à¤¨à¥ˆ पनि कारà¥à¤¯ भà¤à¤®à¤¾ समà¥à¤¬à¤¨à¥à¤§à¤¿à¤¤ उमà¥à¤®à¥‡à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¤²à¤¾à¤ˆ सà¥à¤µà¤¤à¤ƒ अयोगà¥à¤¯ ठहर गरिनेछ । 

परिकà¥à¤·à¤¾à¤•à¥‹ किसिम: लिखित, अनà¥à¤¤à¤°à¤µà¤¾à¤°à¥à¤¤à¤¾ तथा पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤—ातà¥à¤®à¤• ।

दरà¥à¤–ासà¥à¤¤ पेश गरà¥à¤¨à¥‡ ठेगाना

पहà¥à¤à¤š र सृजनाका लागी सहकारà¥à¤¯ नेपाल (वाक नेपाल) 

केनà¥à¤¦à¥à¤°à¤¿à¤¯ कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ साà¤à¤«à¥‡à¤¬à¤—र न.पा. ४, à¤à¤¯à¤°à¤°à¥à¤ªà¥‹à¤Ÿ बजार ,अछाम 

समà¥à¤ªà¤°à¥à¤• नं.०९७–६२५०३२ 

Email:  wacnepal.vacancy@gmail.com

Job Overview

Category Administrative / Management
Openings 1
Position Level Full Time
Experience 1+ years
Education Please check vacancy details
Posted Date 18 Sep, 2019
Apply Before 24 Sep, 2019
City Far-Western Region