पैरवी तथा संचार अधिकृत

National Farmers Group Federation Nepal (NFGF Nepal)

Detailed Job description / requirements:

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९ साल असोज ०२ गते

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुमा दर्ता भएका कृषक समूह, पशु सेवा समूह र कृषि सहकारीहरुको छाता संगठन हो । यस महासंघ सिमान्तकृत, भूमिहिन, महिला र साना किसानहरुको क्षमता विकास साथै अधिकारमा पहुंच स्थापना एवं किसानको जिवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको लागी कार्यरत रहदै आएको छ ।

लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको लागी महासंघले विगत ११ वर्ष देखि संस्थागत रणनीतिक योजना, किसानको भोगाई र अभ्यास साथै श्रोत साझेदारीमा संचालित कार्यक्रमहरुका असल अभ्यास र सिकाई प्रमाणमा आधारित नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ ।

संस्थागत अभियान एवं श्रोत साझेदार संगको सहकार्यमा संचालित गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन महासंघको केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौमा रहि तपशिल बमोजिमको पदमा काम गर्न इच्छुक, योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले तपशिलमा उल्लेखित ठेगानामा: २०७९ असोज ०९ गते सम्ममा रीतपूर्वकको निवेदन एवं बायोडाडा पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ । निवेदन पेश गर्दा आसातीत तलव समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

पद

संख्या

शैक्षिक योग्यता

आवश्यक अनुभव

पैरवी तथा संचार अधिकृत

आम संचार, कानुन,सामाजिक विज्ञान विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण

 • पैरवीका चरणमा आधारित पैरवी योजना निर्माण एवं कार्यन्वयन, पैरवी मार्ग दर्शन तयार साथै कार्यन्वयनको अनुभव भएको ।
 • संजालमा आधारित तहगत संरचनाहरु, कर्मचारीहरुको पैरवी क्षमता विकास एवं प्रभावकारी संचार सम्बन्धि सीप भएको साथै तथ्यमा आधारित पैरवीको अनुभव भएको ।
 • अधिकारमा आधारीत अभियान, किसान अधिकार, खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुतामा सघन बुझाई र अनुभव भएको । 
 • समुदायएवं स्थानीय, प्रदेश, र संघीय तहमा सरोकारवालाहरुसंगको नीतिगत सम्बाद र नीतिगत पैरवीको अनुभव भएको ।
 • तहगत सरकार, सरोकारवाएवं सामुदायिक सेवाप्रदायसंगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका काम गरेका अनुभव भएको ।
 • पैरवी घटना लेखन, नीतिपत्र, अडान पत्र तयारी सम्बन्धि अनुभव भएको ।
 • संचार माध्यमसंगको सहकार्य, पैरवी सामाग्री निर्माण, उपलब्धिको दस्तावेजिकरण साथै सरोकारवालाहरु समक्ष संप्रेण, प्रकाशनर प्रसारणमा दक्षता भएको ।
 • सरोकारवालाहरुसंगको  समन्वय एवं सहकार्य, कार्यक्रम कार्यन्वयन योजना, कार्यन्वयन, प्रतिवेदन लेखन, घटना अध्ययन लेखन प्रभाव मुल्यांकन र दश्तावेजिकरण सीप भएको ।
 • सरोकारवालाहरु विच प्राभावकारी संचार सीप साथै सामाजिक संजालको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धि अनुभव भएको ।
 • महिला, दलित,  सिमान्तकृत र स्थानीय उम्मेदवारलाई छनौट प्रक्रियामा थप प्रोत्साहन दिइने छ । 
 • छोटो सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र थप प्रकृयामा समावेश गराईनेछ ।

दरखास्त साथ बुझाउनु पर्ने कागजातहरु

 • रितपूर्वकको निवेदन, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव प्रमाण पत्रहरुको प्रतिलिपि
 • दरखास्त बुझाउने ठेगाना: ईमेल ठेगाना vacancy.nfgf@gmail.com मार्फत दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ ।

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: २०७९ असोज ०९ गते  सम्म

छनौट विधी: लिखित र मौखिक

Job Overview

Category Development and Project
Openings 1
Position Type Full Time
Experience Please check vacancy details.
Education Please check vacancy details
Posted Date 18 Sep, 2022
Apply Before 25 Sep, 2022
City Kathmandu