Hot Jobs

More

तथ्यांक व्यवस्थापन तथा दस्तावेजीकरण : Detail

Application Deadline

Tue, 15 Aug 2017

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
Job Overview
 • Administrative / Management
 • Full Time
 • 2+ years
 • 1
 • Please check vacancy details
 • Bardiya

Detailed Job Description / Requirements

जन जागरण महिला संघ
सोरहवा ७, बर्दिया
कर्मचारी आवश्यकता
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०४।२५ गते 

जन जागरण महिला संघ (JJMS) बर्दिया, Helen Keller International र USAID को आर्थिक सहयोगमा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म दुई वर्ष मुनीका वालवालिका तथा सुनौला हजार दिनका आमाहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन यस बर्दिया जिल्लामा संचालित सुआहारा दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागी तपशिल बमोजिमको कर्मचारीको आवश्यकता भएकोले काम गर्न ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस संस्थाको फिल्ड कार्यालय गुलरिया बर्दियामा दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।  

तपशिल: 

पद तथा आवश्यक योग्यता

पद: तथ्यांक व्यवस्थापन तथा दस्तावेजीकरण अधिकृत (Data Management and Documentation Officer)

आवश्यक संख्या: १ जना

शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उतिर्ण भएको ( तथ्यांक शास्त्रमा स्नातक गरेकालाई बिषेश ग्राहेता दिइने छ )

कार्यक्षेत्र: बर्दिया जिल्ला

अनुभव:

 • Computer skills (Microsoft Office package)  मा काम गर्न सक्ने
 • तथ्यांक व्यवस्थापन तथा दस्तावेजीकरण कार्यमा कम्तिमा २ बर्ष काम गरेको अनुभव भएको
 • संचालित क्रियाकलापहरु संग सम्बन्धित तथ्याकंहरु संकलन भए नभएको तथा USAID को ] Quality Standard संग मिल्ने भए नभएको सुनिश्चित गर्न सक्ने
 • कार्यक्रमसंग सम्बन्धित गतिविधिहरुको उपस्थिति रजिष्टरको सुआहारा कार्यक्रमले तोके बमोजिमको फर्मेटमा Electronic Entry गर्न सक्ने
 • आवश्यक परेको बेला तुरुन्त तथ्यांक उपलव्ध गर्न सक्ने
 • नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत गतिविधिहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न सक्ने
 • सफलताको कथाहरुको दस्तावेजीकरण गर्न सक्ने
 • प्रतिवेदनहरुको विश्लेषण तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीता अभिबृद्धिका लागी सल्लाह सुझाब प्रदान गर्न सक्ने
 • मासिक, त्रैमासिक, अर्धबार्षिक तथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न फिल्ड संयोजक सघाउन सक्ने  

आवेदन दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय:

माथि उल्लेखित पदका लागी  आवश्यक न्युनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्घारले निबेदन र CV सहित कम्तिमा दुई जना ब्यक्तीको References का साथ मिति २०७४।०४।३१ तदनुसार १५ अगस्त २०१७ सम्म कार्यालय समय भित्र यस संस्थाको फिल्ड कार्यालय गुलरियामा वा Email Address : info@jjms.org.np मा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

नोट: स्थानिय, महिला, दलित, मधेशी, जनजाती, फरक क्षमता भएकाहरु तथा अल्पसंख्यक ब्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिईने छ  र लिखित तथा मौखिक परिक्षाको लागी छोटो सुचीमा परेका ब्यक्तीहरुलाई मात्र सम्र्पक गरिने छ । 

लक्ष्मी पौडेल

कार्यकारी निर्देशक

जन जागरण महिला संघ

Tulips Technologies P. Ltd

Senior PHP/Wordpress Expert

Shiran Technologies

Web/Graphic Designer

JobsNepal and Websoft International Pvt. Ltd

PHP DEVELOPER

Good Neighbors International Nepal

Expression of Interest (EOI)

Helen Keller International

Data Analyst Manager

G16 Media Pvt. Ltd.

Sr. WordPress Developer

Nyatapol Technologies Pvt Ltd

Java Programmer

Nepal Red Cross Society - CEHP

Civil Engineer

Accelerating Investment & Infrastructure in Nepal (AIIN)

See All (3)

Architecture Sans Frontiers Nepal

Project Engineer

Local Road Bridge Programme (LRBP)

Regional Bridge Coordinator/ Support Engineers

LIS Nepal Pvt. Ltd. (Sister Concern of Yomari Group of Companies)

See All (2)

Gorkha Brewery (P) Ltd.

Sr. Manager Maintenance

mDev Tech Solutions Pvt. Ltd.

Project Manager (Technology)

Lutheran World Relief

Consultant

Nimble Infosys Private Limited

Senior Java Developer

Alchemy Digital Media Group Pvt. Ltd.

Web Designer/Wordpress Developer

Sajilo Ad Pvt. Ltd.

Marketing Representative

QPay Pvt. Ltd.

Android Developer

Travel to Nature Asia

Sales and Product Manager

Vertex Web Surf Pvt. Ltd

Web Designer/WordPress Developer

Rolling Plans Private Limited

See All (2)

Doublard Design Pvt. Ltd.

Advanced PHP Developer

Nepalese Institute of Technology

Sales Executive (Education Sales)

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Web Developers

Dharma Adventures

Correspondence Executive