Hot Jobs

More

DRO (Documentation and Reporting Officer) : Detail

Application Deadline

Thu, 18 Jan 2018

To apply

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.
About the Company
 • Company: PTYSM,Jajarkot
 • Industry: Non Governmental Organization (NGO)
 • Address: Khalanga-2(Bheri Malika Munciplity -3) Jajarkot
Job Overview
 • Social Science
 • Full Time
 • 2+ years
 • 1
 • Graduate (Bachelors)
 • Jajarkot

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आबश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशितमिति: ८ जनवरी २०१८ ।

पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च विगत २१ वर्ष देखी जाजरकोट जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्था हो । हाल यो संस्था जाजरकोट जिल्लामा अति विपन्न महिला,वालवालिका, दलित तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुको जीवीकोपार्जन, शसक्तिकरण, समानता तथा सामाजिक परिचालन, कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,पशु तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनसंगको साझेदारीमा यस संस्थाद्धारा जाजरकोट जिल्लाका छेडागाड नगरपालिकामा संचालित एकिकृत परियोजनामा(शिक्षा,वाल संरक्षण र जिवीकोपार्जन) मा रिक्त तपशिलका पदहरुका लागि १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेका नेपाली नागरिक बाट प्रथम पटक सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिने दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

पद: DRO (Documentation and Reporting  

माग: १ जना 

न्युनतम् शैक्षिक योग्यता: मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको ।

अनुभव: सामाजिक परिचालन तथा कार्यालय ब्यबस्थापनका क्षेत्रमा २ बर्ष कार्य अनुभब तथा तालिम प्राप्त ।

सेवा सुबिधा: मासिक ३३,९०।००(न्चयकक कबििबचथ) 

वाञ्छनिय योग्यता: 

 • सामाजीक परिचालन अनुभब भएको,तालिम सहजीकरणमा,मासिक,अर्धबार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन, घटना प्रतिबेदनतथा सफलताका कथा अंग्रेजि र नेपाली भाषामा लेख्न सक्ने,अभिलेखीकरण सिप, समन्वय र सहकार्यमा दक्षता,OPMIS, Total Reach Update तथ्याङ्घ अद्याबधिक गर्न सक्ने।

दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: १५ जनवरी २०१८गते कार्यालय समय भित्र ।(उक्त दिन सार्बजनिक बिदा परेमा त्यस दिनको भोली पल्ट)

छनौट प्रक्रिया: छोटो सुची प्रकाशन, लिखित,कम्प्युटर प्रयोगात्मक र अन्र्तबार्ता । 

सम्पर्क मिति: १६ जनवरी २०१८ ।

दरखास्त साथ पेश गनु पर्ने कागजातहरु: 

 • व्यक्तिगत विवरण 
 • नागरिकताको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • अनुभव प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी,
 • तालिम प्रमाण पत्रका प्रतिलिपी र पासपोर्ट साईजको फोटो १ प्रति 

आबेदन पेश गर्ने स्थान: पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको केन्द्रिय कार्यालयमा पेश वा panchtara.jajarkot@gmail.com मा पनि ईमेल गर्न सकिने छ । 

थप जानकारीका लागि यस संस्थाको फोन नं ०८९४३००६८ मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । 

Winrock International

Shelter Services

One Heart World-Wide

District Coordinator

CAMRIS International

Admin and Finance Assistant

Olive Media

QA

Foodmandu Pvt. Ltd.

Graphics Designer

DOTMARK SOLUTIONS

PHP Programmer

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Senior Web Designers

Percoid IT Solutions

Sr .Net Developer

Mott MacDonald

MSME Finance Expert

A Leading NGO

Lab Technician

Chemonics International

Call for Experts

FHI 360 Nepal

Driver

Uranus Tech Nepal Pvt Ltd

Asp .Net Developer

Que Pay Private Limited

Sr. .Net Developer

Cherry Studios

Content Writer

Javra Software Nepal Pvt. Ltd.

Software Engineer(Microsoft .NET)

Karnali E-commerce Pvt Ltd

Marketing officer

SAR Technology Pvt. Ltd.

.NET DEVELOPERS (MVC)

Communicate Media Pvt. Ltd.

Senior Graphic Designer

TechTonne Solution (Subsidiary of Braindigit)

.NET MVC Developer

Circle Lines Media Pvt. Ltd.

Frontend Developer with WordPress experience