Hot Jobs

More

Business development Officer/Field cooperative instructor : Detail

Application Deadline

Tue, 17 Jul 2018

Apply Options

Online Resume
Send Email
By Post
About the Company
Job Overview
 • Development
 • Contract
 • 2+ years
 • 2
 • Please check vacancy details
 • Sindhuli

Detailed Job Description / Requirements

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/३/२७ गते) 

 

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली सामाजिक सेवा, विकास, परिवर्तन, न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएको गैरसरकारी संस्था हो । २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा विधिवत रुपमा स्थापना भएको गैरनाफामुलक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले स्थापनाकाल देखि सिन्धुली जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, जीविकोपार्जनका साथै सामाजिक जवाफदेहीताका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार निकायहरुसँगको साझेदारीमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, फिन चर्च एडको  आर्थिक सहयोगमा यस संस्थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाका दुधौली नगरपालिका, कमलामाइ नगरपालिका र तिनपाटन गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका  समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुको उद्यमशिलता विकास तथा सहकारीताको माध्यमताबाट जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने  उद्देश्यले सञ्चालन भईरहेको महिला रोजगारीका लागी दिगो वित्तिय पहचँ परियोजनाको लागि तपशिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरुको आवश्यक परेको हुदाँ निम्नानुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघी आएका र रीत नपुगेका दरखास्तहरु माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।

तपशिलः

पद

:

व्यवसाय विकास अधिकृत(Business Development Officer):  १ (एक) जना ।

न्यूनतम योग्यता

:

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको
 • व्यवसाय विकास र वजारीकरणका क्षेत्रमा कम्तिमा १ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।
 • स्थानीय निकाय वा अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित संस्थासँग जिवीकोपार्जन वा लघुवित्त क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुुभव भएको ।
 • समन्वय, सहजीकरण, सञ्चार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवहारिक ज्ञान र सीप भएको ।

 

जिम्मेवारी

:

 • जीवीकोपार्जन तथा सहकारी सञ्चालनका क्षेत्रमा आवश्यक सूचनाहरु सङ्कलन गरि आवश्यकताको पहिचान गर्नुका साथै उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गर्ने निकायहरुसँग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • उद्यमी र व्यवसायी बिच समन्वय गराउने ।
 • व्यवसाय विकास सम्बन्धी योजना निर्माण गरि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र नियमित अनुगमन गरि योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
 • समुदायमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुको नियमित अनुगमन तथा आवश्यक पृष्ठपोषण गर्ने ।
 • परम्परागत रुपमा संचालित व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
 • बजार माग अनुसारको वस्तुहरु उत्पादन गर्न उद्यमीहरुलाइ प्रेरित गर्ने ।
 • उत्पादित वस्तुहरुको लक्षित बजार क्षेत्र पहिचान गर्ने ।

 

पद

:

सहकारी लेखा व्यवस्थापन फिल्ड प्रशिक्षक (CAM Field cooperative instructor)

न्यूनतम योग्यता

:

 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तिमा लेखा तथा वित्तिय व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको ।
 • सहकारीको लेखा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।
 • कम्प्युटर सम्वन्धि ज्ञान भएको ।
 • स्थानीय तह र सहकारी संघ संस्थासँग समन्वय, सहजीकरण, सञ्चार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवहारिक ज्ञान र सीप भएको ।

 

जिम्मेवारी

:

 • परियोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी संस्थाहरुको स्थलगतरुपमा अनुगमन गरी सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरुले दैनिक रुपमा गरेका कारोवारको निरिक्षण गरी व्यवस्थित लेखा राख्न प्रयोगात्मक परिक्षण गर्ने
 • सहकारी संस्थाले राख्नु पर्ने आवश्यक खाताहरुको व्यवस्थापन र प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने
 • सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा आवश्यक कागजात तयारी गर्न प्रयोगात्मक सहयोग गर्ने
 • सदस्यहरुको बचत, शेयरमा वृद्धि गराउन र सहकारी सञ्चालनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्य क्षमता विकासमा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गर्ने ।
 • लेखा व्यववस्थापन, कर्जा प्रवाह, सहकारी सञ्चालन, राजश्व दाखिला अन्य  कानुनी 
 • प्रकृयाका विषयमा कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिलाइ प्रशिक्षण तथा प्रयोगात्मक सहजिकारण गर्ने ।
 • सहकारीको दीगोपनाका लागि आवस्यक योजना तथा कार्यक्रम बनाउन प्रयोगात्मक सहयोग गर्ने ।

पारिश्रमिक : परियोजनाको नियमानुसार उपलब्ध हुने । 

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात: निवेदनका साथ व्यक्तिगत विवरण (वायो–डाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन संस्थाको इमेल ठेगानाबाट पनि पठाउन सकिने छ ।

परिक्षाको किसिम : लिखित, समुह छलफल/प्रस्तुतीकरण र अन्तवाता

१०

आवेदन दिने अन्तिम मिति : 2075/4/1 गते अपरान्ह ५ः०० बजे भित्र ।

११

प्राथमिकता : महिला, दलित, जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदाय

तोकिएको मिति भित्र पर्न आएको आवेदकहरुको लघुसूची (Short List) तयार पारिनेछ, साथै लघुसूची (Short List)मा परेका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित, समुह छलफल/प्रस्तुतीकरण र अन्तवातामा सहभागिताको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।

निवेदन दिने ठेगाना :

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका वडा नं.– ६, राममाडी

फोन : ०४७–५२०८६३

इमेलः sahakarya2061@gmail.com

website: sahakaryasindhuli.org.np

 

Ratauli Yuba Club (RYC)

Finance & Admin Officer

Confederation of Nepalese Industries

Programme Officer (Public Private Policy Dialogue)

Heifer International

Enterprise Facilitator (EF)

KIRDARC-Nepal

Project Officer

View9 Pvt. Ltd.

Marketing Intern

Winrock International

Shelter Services

One Heart World-Wide

District Coordinator

CAMRIS International

Admin and Finance Assistant

Olive Media

QA

Foodmandu Pvt. Ltd.

Graphics Designer

DOTMARK SOLUTIONS

PHP Programmer

SmartMobe Solutions Pvt. Ltd.

Senior Web Designers

Percoid IT Solutions

Sr .Net Developer

A Leading NGO

Lab Technician

Chemonics International

Call for Experts

Swotah Travel and Adventure

Travel Executive Officer

FHI 360 Nepal

Driver

Uranus Tech Nepal Pvt Ltd

Asp .Net Developer

Que Pay Private Limited

Sr. .Net Developer

Verisk Nepal Pvt. Ltd.

BI Engineer

Cherry Studios

Content Writer

Javra Software Nepal Pvt. Ltd.

Software Engineer(Microsoft .NET)

Karnali E-commerce Pvt Ltd

Marketing officer

SAR Technology Pvt. Ltd.

.NET DEVELOPERS (MVC)

Communicate Media Pvt. Ltd.

Senior Graphic Designer

TechTonne Solution (Subsidiary of Braindigit)

.NET MVC Developer