Jansewa Yuwa Club (Jansewa) Nepal, Rautahat

Jansewa Yuwa Club (Jansewa) Nepal, Rautahat

Apply Before: 23 Dec, 17

Detailed Job Description / Requirements:

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०८।२२ गते

जनसेवा यूवा क्लव (Jansewa-Nepal) एक गैर सरकारी मुनाफा रहित संस्थाहो। यो संस्थाले Restless Development (Nepal), को सहयोगमा रौतहट जिल्लाको विद्यालयहरुमा विशेषगरी बालिका, दलित, मुस्लिमतथा फरक क्षमत भएका बालबालिकाहरुको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने रविद्यालयलाई लंैगिक हिंसामुक्त बनाउने उदेश्यले "Sambhav- Zero Tolerance:सम्भव(शुन्य सहनशीलता” कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तसर्थ सो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि निम्नानुसारको जनशतिहरुको आवश्यकता रहेको हुनाले अनुभवी नेपाली नागरिकहरुबाट तल उल्लेखित पदहरुका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

पद: Case Worker (२ जना)

आवश्यक योग्यता तथा अनुभव: 

 • सामाजिककार्य, बालमनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विकास अध्ययन, ग्रामीण विकास वा अन्य विषयमा स्नातक उत्तीर्ण । स्नातकोत्तरलाई विशेष ग्राह्यता ।  
 • सामाजिक विकास कार्यमा अनुभव भएको तथा विविध क्षेत्रका विषयमा– शिक्षा, बाल सुरक्षा, घटना व्यवस्थापन तथा बालविकासका बारेमा दख्खलता भएको 
 • बाल सुरक्षातथा घटना व्यवस्थापनका योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अनुभव भएको । 
 • बालअधिकार, बाल सहभागिता, बाल संरक्षण तथा सुरक्षानीति, भयरहितशिक्षा सम्बन्धि तालिम प्राप्त गरेको ।
 • बाल सुरक्षाका विषयमा वकालत तथा पैरवीगर्न सक्ने ।
 • कम्तिमा ३ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमाकाम गरेको अनुभवभएको । 

अन्य योग्यता

 • बालसंरक्षणको परिकल्पना, ध्येय तथामूूल्यमान्यताहरुप्रति प्रतिबद्ध रहन इच्छुक 
 • बालबालिकातथायुवाको स्याहार र सेवा सुनिश्चितगर्दा सांस्कृतिकविविधता, सामाजिक जटिलता तथा हरेक परिवारको  विशिष्टता प्रति संवेदनशीलभएको । 
 • सकारात्मक दृष्टिकोण तथाधारणा, इमान्दार, स्वतस्पूmर्त कामगर्ने, जिम्मेवार तथाउत्तरदायी र सिक्ने र परिवर्तनप्रति सकारात्मक
 • व्यक्तिगततनाव र भावनालाईकामभन्दा फरक राख्न सक्ने । 
 • राम्रो विश्लेषणात्मक र निर्णय लिने सीप भएको
 • राम्रो अन्तरवयैक्तिक सीप भएको, आवश्यकतानुसार अनुकूलनहुने र समूहमाकामगर्न सक्ने । 
 • राम्रो सञ्चार सीप, लिखित र मौखिकभएको तथा राम्रो सुन्ने बानीभएको
 • नेपालीतथाअंग्रेजीस लिखित र मौखिकमादख्खलतथाभएको । स्थानीयभाषालाई विशेष ग्राह्यता ।
 • राम्रो कम्प्यूटर (MS Office)  सीप भएको ।
 • मोटरसाईकलचलाउने सिपतथा ड्राईभिङ्गलाईसेन्स भएको ।
 • सीमान्तकृत, दलित, मधेसी तथा पिछडाबर्गलाई विशेष ग्रहायतादिईनेछ ।

सम्बन्धित संस्थाका परियोजना अधिकृतको निर्देशनानुसार कामगर्ने 

कार्यअवधिः परियोजना अन्र्तगतभएको सम्झौता अनुसार

तलव तथा अन्य सुविधाः संस्थाको नियमानुसार

आवश्यक कागजातहरु: माथि उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको कपी, कम्तीमा पनि २ जना सन्दर्भ व्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क फोन नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षिक योग्यताको, कार्य अनुभव तथा प्राप्त गरेका तालिमहरुको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि सहित, प्रष्ट रुपमा पद उल्लेख गरिएको निवेदन कार्यालय समय भित्र बुझाउनु पर्नेछ । निवेदन तथा आवश्यक कागजात विधुतिय मार्र्फत jansewarautahat.application@gmail.com मा पनि बुझाउन सक्नेछ ।

नोटः प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदबारहरुलाई मात्रलिखित, मौखिकप्रक्रियामा समावेश गरिने छ ।संस्थाको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । अवसरबाट बञ्चितिकरणमा परेका समुदायहरु खासगरी, महिला, दलित, जनजाती, मधेशीतथाअल्पसंख्यकवर्गका उम्मेदवारहरुको समावेशीकरणकोलागि सकारात्मक विभेदको प्रक्रृया अवलम्बनगरिनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति M यो सूचना प्रकाशित भएको ४ दिन -२०७४।०८।२६ गते ५M०० बजे भित्र_ म्याद नाघि अाएका दरखास्त र रित पुरा गरि नअाएको दरखास्त स्वीकार्य हुने छैन ।

दरखास्त स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा निहित रहने छ ।

विस्तृत कार्य विवरण jan2056@gmail.com इमेलमा अनुरोध गरी प्राप्तगर्न सकिनेछ । वा यस संस्थाको वेभसाइट www.jansewanepal.org मा प्राप्त गर्र्न सकिनेछ ।

सम्पर्कका लागि

जनसेवा यूवा क्लव (JANSEWA-Nepal)

शाखा कार्यालय: चन्द्रपुर न.पा. वार् ८ नं.ड सन्तपुर (म.)

फोन नं. 9802980771

Job Overview
Administrative / Management
1
Full Time
3+ years
Please check vacancy details
30 Nov, 17
23 Dec, 17
Rautahat

To apply:

Please note the application procedure mentioned above and apply accordingly.

Go to Top